city
  • Mobile. 081-9699934
บริการรับยื่นวีซ่าเชงเก้น เที่ยวยุโรปไม่ยุ่งยากใช้บริการ แกรนด์ฮอลิเดย์

บริการรับยื่นวีซ่าเชงเก้น เที่ยวยุโรปไม่ยุ่งยากใช้บริการ แกรนด์ฮอลิเดย์

      บริษัทแกรนด์ฮอลิเดย์ บริการรับยื่นวีซ่าเชงเก้น ในกลุ่มประเทศสัญญา วีซ่าเชงเก้น (SHENGEN) เป็นวีซ่าสำหรับกลุ่มประเทศในโซนยุโรปที่สามารเดินตัวปลิวข้ามพรมแดนไปมาระหว่างกันได้ถึง 26 ประเทศคือ ออสเตรีย เบลเยี่ยม เช็กรีพับบลิค เดนมาร์ค ฟินแลนด์ เอสโทเนีย ฝรั่งเศส เยอรมันนี กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลัทเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มัลตา เนเธอแลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกต สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน และสวิสเซอร์แลนด์ โดยส่วนมากจะไม่มีด่านตรวจใดๆ มาทำให้วุ่นวาย คืออาจจะมีบ้างตามสถานการณ์ ทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการตกลงเชงเก้น (SCHENGEN AGREEMENT) ทางบริษัทพร้อมให้คำยินดีปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินขอวีซ่าเชงเก้น บริการรับทำวีซ่า  โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการทำวีซ่า ให้คำแนะนำที่ดี การเตรียมตัวในการยื่นวีซ่าเชงเก้น ทำให้บริษัทแกรนด์ฮอลิเดย์ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า เนื่องจากมีความน่าเชื่อถือ  ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละท่านได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และยังยินดีประสานงานให้ข้อมูลการขอวีซ่ายุโรปในแต่ประเภทในกลุ่มประเทศยุโรป จึงทำให้คุณได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและทันเหตุการณ์
         สนใจดูรายละเอียด คลิ๊กที่นี้เลยครับ บริการยื่นวีซ่า
 
ประเภทของ "วีซ่าเชงเก้น"
1.วีซ่าแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน (ประเภท “A”) พลเมืองจากประเทศนอกเขตเชงเก็นบางประเทศที่ต้องการเดินทางโดยเครื่องบินไปยังประเทศที่สาม และต้องการแวะเปลี่ยนเครื่ิองที่สนามบินในเขตเชงเก็นจะต้องขอวีซ่าแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน
2.วีซ่าเดินทางผ่าน (ประเภท “B”) วีซ่าประเภทนี้จะออกให้กับบุคคลซึ่งเดินทางผ่านประเทศเชงเก็นประเทศใดประเทศหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งประเทศก่อนจะเดินทางต่อไปยังประเทศที่สาม วีซ่าประเภทนี้จะออกให้สำหรับการเดินทางผ่าน1 ครั้ง 2 ครั้งหรือมากกว่านั้นในกรณีพิเศษ ทั้งนี้ ระยะเวลาในการเดินทางผ่านแต่ละครั้งจะต้องไม่เกิน 5 วัน
3.วีซ่าพำนักระยะสั้น (ประเภท “C”) วีซ่าประเภทนี้จะออกให้กับการเดินทาง 1 ครั้ง 2 ครั้งหรือหลายครั้ง โดยมีระยะเวลาที่อนุญาตให้พำนักแตกต่างกันออกไป แต่ไม่เกิน 3 เดือนในช่วงเวลา 6 เดือน
4.วีซ่าเข้าได้แค่ประเทศที่ขอ (ประเภท “D”) วีซ่าประเภทนี้ ใช้เข้าได้เฉพาะประเทศที่คุณขอไปเท่านั้น เช่นขอที่สถานฑูตเบลเยี่ยม วีซ่านักเรียน สถานทูตจะออกวิซ่า TYPE D ให้ คือต้องเข้าเฉพาะเบลเยี่ยม และห้ามออกไปประเทศอื่น จนกว่าจะไปทำเรื่องขอ ID นักเรียนที่เบลเยี่ยมซะก่อน (คือมาถึงที่เบลเยี่ยมแล้ว ให้รีบไปทำเรื่องเลย) พอได้ ID นี้แล้วถึงสามารถเดินทางไปประเทศในกลุ่มเชงเก้นประเทศอื่นได้
 
 
1. แบบฟอร์มยื่นคำร้อง หรือ ใบ APPLICATION FORM (ติดต่อขอได้ที่เว็บไซต์ของสถานทูต หรือ ติดต่อขอที่สถานทูต )
2. หนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต ที่ยังมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
3. รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป
4. บัตรประจำตัวประชาชน
5. ใบรับรองการประกันสุขภาพที่ถูกกฎหมายของประเทศที่จะไปเยือน ครอบคลุมระยะเวลาในการเดินทาง และเลือกการประกันที่ครอบคลุมการดูแลทั้งเรื่องกระเป๋าเดินทาง อุบัติเหตุ สุขภาพ มีวงเงินไม่ต่ำกว่า 1,500,000 บาท
6. หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
8. เอกสารรับรองการเงิน BANK STATEMENT และ BANK GUARANTEE ต้องแสดงให้เห็นว่ามีทุนทรัพย์เพื่อใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวประมาณ 100 ยูโรต่อวัน หากไป 10 วัน ควรมีเงินอย่างน้อย 1000 ยูโร หรือประมาณ 50,000 บาท เป็นบัญชีที่เคลื่อนไหว มีการเข้า-ออกของเงินอยู่เสมอ หากมีบัตรเครดิตให้ถ่ายสำเนาและแนบไปกับ BANK STATEMENT
9. เอกสารยืนยันการจองโรงแรม ซึ่งออกเป็นจดหมาย พร้อมตราประทับของโรงแรม
10. จดหมายเชิญโดยเฉพาะจากทางบริษัท จากเพื่อนหรือญาติที่อยู่ในประเทศที่จะไปเยือน ซึ่งเป็นจดหมายที่ออกโดย CITY HALL ในเขตที่เพื่อนหรือญาติอาศัยอยู่ (บางสถานทูตอนุญาตให้ใช้จดหมายที่เพื่อนหรือญาติเขียนเองได้ ส่งเป็นจดหมายพร้อมลายเซ็น มีที่อยู่ แนบสำเนาทะเบียนบ้าน และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ)
11. ใบรับรองการศึกษาหรือจดหมายรับรองการทำงาน (ตัวอย่างจดหมายรับรองการทำงาน)
12.สรุป จุดประสงค์ในการเดินทาง บอกแผนประเทศที่จะเดินทางไปให้ชัดเจน วันที่จะเดินทางไป-กลับ สายการบินที่ใช้ สถานที่ท่องเทียว สถานที่พัก ชื่อโรงแรม ที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
การยื่นคำร้องขอวีซ่ายุโรป วีซ่าเชงเก้น สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าแบบเดินทางเข้า-ออกครั้งเดียว หรือเดินทาง เข้า-ออกหลายครั้งก็ได้ แต่ทั้งนี้ รวมเวลาที่พำนักทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลา 6 เดือน โดยเริ่มนับตั้งแต่วันแรกที่เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มสัญญาเชงเก็น
ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ผ่านโซเชียล
บริการรับยื่นวีซ่าเชงเก้น เที่ยวยุโรปไม่ยุ่งยากใช้บริการ แกรนด์ฮอลิเดย์
http://www.grandholiday.co.th/read/788767

บทความท่องเที่ยวยุโรป

​สโตนเฮนจ์ (ประเทศอังกฤษ)

สวัสดีครับ หากจะกล่าวถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่ประเทศอังกฤษ มีแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในประเทศอังกฤษ  ซึ่งย้อนหลังไปเมื่อประมาณ 2,000 ปีก่อนคริสตกาลศักราช  มนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งอยู่ในแถบตอนใต้ของประเทศอังกฤษ ณ ที่ราบชอลส์เบอรรี่ ในเมืองวิลไชร์  ได้มีการประกอบพิธีกรรมกลางแจ้งกลางทุ่ง โดยการนำแท่งหินซ้อนทับกันเป็นวงมีลักษณะเป็นกองหินที่แปลกประหลาด และไม่มีใครทราบได้ว่าใครเป็นผู้ก่อสร้างและสร้างขึ้นวัตถุประสงค์ใด วงแท่งหินนี้ ในปัจจุบันเรีย

​พระราชวังแวร์ซาย ประเทศฝรั่งเศส

หากใครได้ไปยังประเทศฝรั่งเศส  จะขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ที่แห่งนี้ก็คือ “พระราชวังแวร์ซาย” ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศฝรั่งเศส เป็นพระราชวังที่ยิ่งใหญ่และหรูหราที่สุด เป็นที่ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวได้ไปเยี่ยมชมและเก็บภาพสวยๆของพระราชวังแวร์ซายนี้ไว้ในความทรงจำเมื่อได้มา ประวัติของพระราชวังแวร์ซาย กล่าวได้ดังนี้ ก่อนหน้าที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 13 จะเสด็จขึ้นครองราชย์ “แวร์ซาย” เป็นเพียงเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งในใกล้กับกรุงป

​หอเอนปิซา ประเทศอิตาลี

หากจะกล่าวถึง “หอเอนปิซา” แห่งประเทศอิตาลีก็คงไม่มีใครไม่รู้จักใช่ไหมล่ะครับ ใครที่เคยอ่านชีวประวัติของนักวิทยาศาสตร์หัวสมัยใหม่อย่าง “กาลิเลโอ” คงทราบว่าในการทดลองเรื่อง  กฎและทฤษฎีแห่งแรงโน้มถ่วงของโลก เขาได้ทดลองปล่อยวัตถุชนิดเดียวกัน แต่ขนาดและน้ำหนักนั้นต่างกันลงจากหอเอนปิซา แล้วอธิบายว่า  หากปล่อยของทั้งสองชิ้นลงพร้อมกัน แม้ว่าขนาดและน้ำหนักจะต่างกันก็จะตกลงพื้นพร้อมกัน ทำไมกาลิเลโอจึงเลือกทดลองแนวคิดของเขาต่อหน้าสาธารณะชน โดยใช้หอเอนปิซานี้เป็นสถานที่ปล่

เที่ยว ออสเตรีย-เชค-ฮังการี

วันนี้ขออนุญาตนำเสนอรีวิวท่องเที่ยวแบบมึนๆงงๆ เพิ่งไปมาเมื่อ 19-26 กันยายน ที่ผ่านมานี้ค่ะ  หลังจากจับจองที่นั่งของEVA BKK-VIE เนื่องจากเหลือวีซ่าเชงเก้นถึงปีหน้าแพลนที่วางไว้คือ ไปนอน hallstatt 1คืน  เที่ยว1day ceksy krumlov prague, budepest, vienna อย่างละสองสามวัน  จะทำได้ตามแพลนไหมมาดูกัน โรงแรมที่จองไว้ ชื่อ Gashof simony ราคา 45e/night รรที่นี่เต็มเร็วมาก  เราจองช่วงเมษา ยังหาแทบไม่ได้  โรงแรมนี้ต้องนั่งเรือข้ามฟากไปราคา 2ยูโรกว่าๆระหว่างเรือพาข้ามก็นั่งเก็บ

สัมผัส 4 สถานที่ท่องเที่ยว มนตร์เสน่ห์แหงออสเตรีย

ออสเตรียเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในยุโรปตอนกลาง และเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกไปสู่ทะเล และประมาณ 60% ของสภาพภูมิประเทศของประเทศออสเตรียมีลักษณะเป็นภูเขาและเนินเขา จนประเทศออสเตรียได้รับการขานนามให้เป็น "ดินแดนแห่งขุนเขา" นอกจากนั้นประเทศออสเตรียยังมีแม่น้ำเส้นสำคัญที่พาดผ่านประเทศเป็นแม่น้ำสายหลักของประเทศ นั่นก็คือ "แม่น้ำดานูบ (Donau)วันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสมนตร์เสน่ห์ของออสเตรีย ที่ถ้าหากคุณได้มาเที่ยวที่ประเทศนี้แล้วล่ะก็ สถานที่ๆคุณต้องไปเยือนให้ได้นั้นก็คือสถานที่ต่อไปนี้ 1.เยี

ทัวร์ยุโรปราคาถูก เที่ยวยุโรปราคาถูก