city
  • Mobile. 081-9699934
ทำวีซ่าอเมริกา  รับทำวีซ่าอเมริกา

ทำวีซ่าอเมริกา รับทำวีซ่าอเมริกา

วีซ่าอเมริกา  สาระน่ารู้การทำวีซ่าอเมริกา


       วีซ่าอเมริกา ก็คือใบผ่านทางในการขออนุญาตเข้าไปอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา  มีไว้เพื่อให้เป็นหลักฐานให้กับกองตรวจคนเข้าเมืองที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบวีซ่าอเมริกาของผู้ถือวีซ่านั้น  โดยที่ผู้ถือวีซ่าจะถูกสอบถามวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ ถึงจะได้รับการพิจารณาว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เข้าประเทศ  โดยวีซ่าที่เป็นคนไทยนิยมทำกันนั้น แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1.วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา B-2 Tourist
2.Visa วีซ่านักเรียนอเมริกา F-1 Student Visa 
3.วีซ่าธุรกิจอเมริกา B-1 Business Visa 

การเตรียมตัวก่อนยื่นวีซ่าอเมริกา

1.ทำการติดต่อซื้อรหัสประจำตัว PIN ที่สามารถทำการซื้อได้ที่ทำการไปรษณีย์ที่ร่วมรายการหรือโดยตรงผ่านเว็บไซด์  ชำระด้วยบัตรเครดิตหรือเงินสดก็ได้
2.ชำระค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่า ณ ที่ทำการไปรษณีย์ที่มีบริการ “PAY  at POST”
3.จองวันนัดสัมภาษณ์  กรณีที่ซื้อผ่านเว็บไซด์ชำระด้วยบัตรเครดิต จะสามารถจองได้ทันที
4.เมื่อจองนัดวันสัมภาษณ์ (กรณีจองผ่านเว็บไซด์) จะปรากฏชื่อนามสกุลและวันนัดให้พรินท์ออกมาได้เก็บไว้เป็นหลักฐานในวันที่ไปยื่นขอได้เลย

การเตรียมเอกสารก่อนยื่นวีซ่าอเมริกา

1. หนังสือเดินทางพาสปอร์ตทั้งเก่าและใหม่ ควรมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนย้อนหลัง
2.รูปถ่ายที่ชัดเจนเอาแบบเห็นชัดถึงใบหู แต่งกายสุภาพเรียบร้อยดูน่าเชื่อถือ ไม่สวมหมวกหรือสวมแว่นตากันแดด เพื่อเอาไว้กรอกเอกสารประเภท DS-160
3. แสดงแผนการเดินทางให้ชัดเจน ว่าจะไปเที่ยวเมืองไหนไปไหนบ้าง ไปทำอะไร  ไปสายการบินสายไหน  เวลาที่เที่ยวอยู่ในอเมริกาและกำหนดกลับมายังประเทศไทยให้ชัดเจนด้วย
4. บัญชีธนาคารที่มีกระแสเงินไม่ต่ำกว่า 50,000 -100,000 บาทขึ้นไป โดยให้ทางธนาคารออกลายเซ็นรับรอง ให้ระบุสกุลเงินเป็นดอลล่าห์ยูเอสด้วยยิ่งดี
5.  สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนที่สามารถแสดงตัวตนได้
6. หลักฐานการทำงานของผู้ยื่นเอกสาร
  • กรณีเป็นลูกจ้างควรมีจดหมายเป็นภาษาอังกฤษที่ระบุตำแหน่ง เงินเดือน รวมทั้งจำนวนวันที่ได้ลาพักอีกด้วย
  • กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองนั้น ให้แสดงหลักฐานประกอบธุระกิจาทางการค้า โดยการถ่ายสำเนาไว้ 1 ชุด
7.ผลการตรวจโรค
8. ใบเสร็จค่าธรรมเนียมขอวีซ่าอเมริกา
 
เทคนิคการยื่นวีซ่าอเมริกา
  เตรียมพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่ได้แนะนำเอาไว้เบื้องต้น เอาไว้ยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ในวันที่นัดสอบสัมภาษณ์ในการขอวีซ่าอเมริกา
เทคนิคการตอบคำถามเมื่อยื่นวีซ่าอเมริกา
สำหรับคำถามหลัก ๆ ที่เจ้าหน้าที่มักจะถามผู้มายื่นขอวีซ่ามีดังนี้
เป็นใคร ทำอะไร?
  • บัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้านที่แสดงความเป็นตัวตนของเรา
  • ถ้าเป็นพนักงานบริษัทให้แสดงประวัตการทำงาน ตำแหน่ง หน้าที่การงานให้ชัดเจน มีลายเซ็นต์ครบรับรองจากที่ทำงาน ระยะเวลาที่ได้หยุดจากที่ทำงานด้วย
  • ถ้ายังเป็นนักศึกษาให้มีใบรองรองจากสถานที่ศึกษา
ฐานะทางการเงินเป็นอย่างไร
  • ให้แสดงฐานะทางการเงินตัวจริง เงินเดือนที่เข้าออกจริง ให้เขาเชื่อว่ามีเงินพอที่จะไปเที่ยวจริง ๆ
เมื่อเที่ยวเสร็จจะทำอะไร
  • ถ้าเป็นคนทำงานก็แสดงหลักฐานไปเลยว่าต้องกลับมาทำงานต่อ เป็นการยืนยันว่ากลับมาแน่นอน
 

สาเหตุในการทำวีซ่าอเมริกาไม่ผ่าน

1.ในการยื่นเอกสารทำวีซ่าอเมริกานั้นมีความสำคัญอย่างมาก อาจเกิดข้อผิดพลาดได้เนื่องจากเอกสารทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ ความเข้าใจในการสื่อสารนั้นไม่ครบถ้วน ส่งผลทำให้การกรอกแบบฟอร์มหรือการยื่นเอกสารด้วยตนเองนั้นเสี่ยงต่อการที่จะถูกปฏิเสธได้  การที่จะกลับไปยื่นเอกสารทำวีซ่าใหม่นั้นก็ยิ่งยากขึ้น
2.หากมีประวัติโดนการปฏิเสธแล้วยิ่งยากมากขึ้นไปอีกอาจเกิดคำถามว่าทำงานที่เดียวกันคนหนึ่งผ่านอีกคนไม่ผ่านมีญาติพีน้องทำงานที่อเมริกาบอกรายละเอียดแล้วทำไมไม่ผ่านเพราะคิดว่าตัวเองนั้นเข้าใจวิธีการการยื่นเอกสารเป็นอย่างดีมั่นใจว่าผ่าน
3.การกรอกเอกสารนั้นต้องทำอย่างครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ทางสถานฑูตอเมริกากำหนดไว้อย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งต้องเตรียมตัวตอบคำถามกับเจ้าหน้าที่อีกด้วย
4.การไม่มีประสบการณ์ที่ดีในการทำวีซ่าหรือการทดสอบยื่นเองนั้น จะส่งผลเสียมากกว่า ทำให้เสียเวลา เสียประวัติได้

จากข้อมูลเบื้องต้นเป็นคำแนะนำที่ได้รวบรวมมาเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ต้องการไปขอวีซ่าอเมริกาด้วยตัวเอง  แต่สำหรับผู้ที่ต้องการความมั่นใจในการทำวีซ่าที่สถานทูตอเมริกาให้ผ่าน   แนะนำให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรง  ทางเรามีทีมงานที่คอยให้คำปรึกษาที่ดี คำแนะนำ   แก้ไขปัญหาข้อข้องใจพร้อมที่จะให้บริการรับทำวีซ่าอเมริกาหรือจะขอคำปรึกษาเรื่องการ ขอวีซ่าอเมริกา

 
ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ผ่านโซเชียล
ทำวีซ่าอเมริกา รับทำวีซ่าอเมริกา
http://www.grandholiday.co.th/read/647506

บทความท่องเที่ยวอเมริกา

​แกรนด์แคนยอน (รัฐแอริโซน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา)

แกรนด์แคนยอน คือสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา และมีนักท่องเที่ยวเดินทางมายังที่แห่งนี้ประมาณ 1,000,000 คนต่อปี แกรนด์แคนยอนเป็นทุ่งภูเขาที่แสนแห้งแล้งและกว้างใหญ่  เป็นสถานที่ที่น่ามองดูและน่าเกรงขาม  ไม่ว่าใครที่เคยไปเยี่ยมหุบเขาและห้วงเหวลึกที่มีเนื้อที่ทอดตัวยาว 450 กิโลเมตร ร่องผามหึมาที่ลึกถึง 1.6 กิโลเมตร และกว้างโดยเฉลี่ย 15 กิโลเมตร หรือแม้แต่ได้เห็นเพียงภาพถ่ายก็คงสัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่และความงดงามอย่างประหลาดของทุ่งภูเขาแห่งนี้ด้วยว่าเป็นแผ่นผาหิน

อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ นิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา

เมื่อจะกล่าวถึงประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว มีสิ่งหนึ่งและคิดว่าทุกๆคนคงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีในฐานะสัญลักษณ์ของประเทศ  “อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ” เป็นอนุสาวรีย์สูงใหญ่  และเป็นดั่งศูนย์รวมความสันติสุขของชาวอเมริกันเลยก็ว่าได้ครับ  ซึ่งว่ากันว่า หากใครได้มายังประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว  แต่ไม่ได้มาที่อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพแห่งนี้ก็เท่ากับไม่ได้มาอเมริกาเลยล่ะครับ  ในปัจจุบันนี้มีนักท่องเที่ยวที่มายังประเทศสหรัฐอเมริกานี้ก็ต้องมาที่นี่กันด้วยครับ เพื่อชื่นชมความสวยงามและมาถ

4 แลนด์มาร์กสำคัญ เที่ยวตะลุยเมืองประวัติศาสตร์อเมริกา “ฟิลาเดลเฟีย”

ฟิลาเดลเฟีย (Philadephia) เป็นเมืองหลวงแห่งแรก ของสหรัฐอเมริกา ก่อนที่จะย้ายไปยังวอชิงตัน ดี.ซี. เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในรัฐเพนซิลเวเนีย และเป็นเมืองที่พลเมืองหนาแน่นที่สุดเป็นอันดับ 6 ของสหรัฐอเมริกา ฟิลาเดลเฟียเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์การก่อตั้งประเทศมากมาย อีกทั้งยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติอย่างมาก วันนี้เราจะพาทุกท่านไปชม 5 สถานที่สำคัญของเมืองประวัติศาสตร์อเมริกา “ฟิลาเดลเฟีย” 1. Liberty bell Liberty bell หรือ ระฆังแห่งเสรีภาพ เป็นระฆังที่มีค

เที่ยวอเมริกาในช่วงหน้าร้อนกับสถานที่ยอดฮิตของอเมริกา

   สวัสดีครับ บทความนี้จะพาคุณไปท่องเที่ยวอเมริกาสู่สถานที่คลายร้อนที่นับว่าเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา  หลังจากที่ได้ทำงานหนักมาทั้งปีก็ควรมาพักผ่อน ยิ่งในช่วงฤดูร้อนมีสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของอเมริกาที่น่าสนใจ ที่คุณสามารถพาครอบครัวและคนที่คุณรักได้ไปเที่ยวพักผ่อนในอเมริกาได้และรับรองว่าต้องถูกใจแน่นอนเลยครับ 1.สวนน้ำ Schlitterbahn Waterpark ใจกลาง รัฐเท็กซัส    สถานที่พักผ่อนยอดนิยมสถานที่ท่องเที่ยวแห่งแรก “สวนน้ำSchlitterbahn Waterpark”&

​น้ำตกไนแองการา (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

หากจะกล่าวถึงสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามและน่ามหัศจรรย์นั้น ก็มีอยู่หลายๆที่ในโลกเลยครับ แต่ถ้าจะเจาะจงไปที่สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่และมีผู้คนหรือนักท่องเที่ยวต่างพากันมาเยี่ยมชมอย่างล้นหลามก็คงหนีไม่พ้น “น้ำตกไนแองการา”  ซึ่งเป็นน้ำตกที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นน้ำตกที่สวยและยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเลยล่ะ ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมความมหัศจรรย์ของน้ำตกไนแองการานี้อย่างมากมาย และเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีนักท่องเที่ยว

ทัวร์อเมริการาคาถูก เที่ยวอเมริการาคาถูก