alay
city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934

เหินฟ้าสู่เกาะมาเก๊า โดยสายการบิน แอร์มาเก๊า ช้อปปิ้งที่ ตลาดใต้ดินก๋กเป่ย ตั้งอยู่ติดชายแดนมาเก๊า เป็นศูนย์การค้าติดแอร์ กว่า 5,000 ร้านค้า  ถนนคู่รัก LOVER'S ROAD ถนนเรียบชายหาดที่สวยงามของเมืองจูไห่  จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล สัญลักษณ์อันสวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่ ชม พระราชวังหยวนหมิงหยวน พร้อมชม โชว์พระราชวังหยวนหมิงหยวน ได้สร้างขึ้นแทนพระราชวังใหม่หยวนหมิง ณ กรุงปักกิ่ง แวะช้อปปิ้งย่าน เซนาโด้สแควร์ ถือได้ว่าเป็นทำเลทองทางธุรกิจของมาเก๊าเดอะเวเนเซี่ยนหรือ เวนิสมาเก๊า โรงแรมครบวงจร ใหญ่ที่สุดในเอเชีย สัมผัสบรรยากาศแบบเวนิส เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งร้านค้ายี่ห้อดัง