alay
city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934

เหินฟ้าสู่ฮ่องกงโดยสายการบิน CATHAY PACIFIC AIRWAYS(CX) นำท่านเดินทางสู่วัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปีที่ไม่มีวันเสื่อมคลายไปจากความศรัทธาของประชาชนชาวฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน เดินทางสู่ที่นิยมที่คนฮ่องกงมากราบไหว้และมาหมุนกังหันก่อนที่จะไปทำธุรกิจ วัดแชกงหมิว แล้วนำท่านเดินทางสู่ พระใหญ่นองปิง ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งเกาะลันเตา เหาะไปบนเส้นทางลอยฟ้านองปิง  กับรถกระเช้าลอยฟ้า ที่จะพาคุณชมทิวทัศน์รอบตัว 360  องศา ของเกาะลันเตา  อาณาจักรสวนสนุกอันยิ่งใหญ่แห่งใหม่ล่าสุดของโลก ฮ่องกดิสนีย์แลนด์ ท่านจะได้สนุกกับสวนสนุกดิสนีย์ เต็มวันอย่างจุใจและคุ้มค่า

บินลัดฟ้าสู่ฮ่องกงโดยสายการบิน CATHAY PACIFIC AIRWAYS(CX) ชมวิวบนเขา วิคตอเรียพีค  ชมความงามของอ่าวฮ่องกงที่สวยงามเลื่องลือไปทั่วโลก สู่วัดแชกงหมิว ซึ่งเป็นวัดที่คนฮ่องกงเคารพนับถือเป็นอย่างมากและเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของฮ่องกงรีพัลส์เบย์ จากนั้นนำท่านสู่วัดหวังต้าเซียนเป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี ขึ้นรถกระเช้าลอยฟ้า ที่จะพาคุณชมทิวทัศน์รอบตัว 360  องศา ของเกาะลันเตาและพระใหญ่นองปิง เยื่ยมชมวัดเจ้าแม่กวนอิม ชีซ้าน เป็นวัดที่มุ่งเน้นเผยแพร่และศึกษาธรรมะและองค์ปฏิมากรรมของเจ้าแม่กวนอิมสีขาว ที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก