city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์เเลนด์ เลสโก ส้มเปรี้ยว 3วัน2คืน(OCT19)(ZHKG09)

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์เเลนด์ เลสโก ส้มเปรี้ยว 3วัน2คืน(OCT19)(ZHKG09)

รหัส HK-ZG174

Hongkong Airlines (HX)

ราคาเริ่มต้น 17,999 บาท/ท่าน

เที่ยวเต็มวันที่สวนสนุกชวนฝันดิสนีย์แลนด์ฮ่องกง หมุนกังหันขอพรวัดแชกงหมิว ขอพรวัดหวังต้าเซียน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลส์เบย์ นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่โป่วหลิน เที่ยวแบบเต็มอิ่ม...บินเช้า -กลับดึก พักฮ่องกง 2 คืน ช้อปปิ้งสนั่น!! ย่านดังจิมซาจุ่ย
 

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์เเลนด์ เลสโก ส้มเปรี้ยว 3วัน2คืน(OCT19)(ZHKG09)
http://www.grandholiday.co.th/view/3068
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - เกาะลันเตา - วัดโป่วหลิน - City gate Outlets - A Symphony of Lights
  • วันที่ 2 : ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมค่าเข้าและค่าเครื่องเล่นทุกชนิดเรียบร้อยแล้ว)
  • วันที่ 3 : จุดชมวิวเขาวิคตรอเรีย พีค - รี พัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ17,99917,99916,9995,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก อื่นๆ