city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ล่องเรือ GENTING DREAM CRUISE (สิงคโปร์-กัวลาลัมเปอร์) 3D 2N (MAR-APR20)

ทัวร์ล่องเรือ GENTING DREAM CRUISE (สิงคโปร์-กัวลาลัมเปอร์) 3D 2N (MAR-APR20)

รหัส CRU-SP002

THAI LION AIR

ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท/ท่าน

Cruise ! Genting Dream
สิงคโปร์-กัวลาลัมเปอร์(มาเลเซีย)-สิงคโปร์ 
โดยสายการบิน LION AIR (SL)
⧫ รวมตั๋วเครื่องบินไป/กลับแล้ว น้ำหนักกระเป๋า 20 กก. (ไม่รวมอาหาร)
⧫ รถโค้ชรับ/ส่งสนามบิน –ท่าเรือ – CITY TOUR SINGAPORE
⧫ มีไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ดูแลอำนวยความสะดวก
⧫ รวมประกันภัยการเดินทาง

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ล่องเรือ GENTING DREAM CRUISE (สิงคโปร์-กัวลาลัมเปอร์) 3D 2N (MAR-APR20)
http://www.grandholiday.co.th/view/4227
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – (ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ )
  • วันที่ 2 : ท่าเรือ พอร์ตคลัง ประเทศ มาเลย์เซีย
  • วันที่ 3 : (ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ ) - ชมเมืองสิงคโปร์ – กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
08 ม.ค. 256310 ม.ค. 256313,999--7,900
12 ก.พ. 256314 ก.พ. 256313,999--7,900
01 เม.ษ. 256303 เม.ษ. 256314,999--7,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์เรือสำราญ ทัวร์เรือสำราญราคาถูก อื่นๆ