city
 • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ล่องเรือ ล่องเรือทะเลเหนือ นอร์วีเจี้ยน ฟยอร์ด 10 วัน 7คืน (30MAY – 8JUN'20 & 15 – 24 AUG'20)

ทัวร์ล่องเรือ ล่องเรือทะเลเหนือ นอร์วีเจี้ยน ฟยอร์ด 10 วัน 7คืน (30MAY – 8JUN'20 & 15 – 24 AUG'20)

รหัส CRU-EH004

Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น 99,900 บาท/ท่าน

ล่องเรือทะเลเหนือ นอร์วีเจี้ยน ฟยอร์ด
ROYAL CARIBBEAN – JEWEL OF THE SEAS!!!
โคเปนเฮเกน – ไกเรงเก้ ฟยอร์ด – สกายวอลค์ดาลส์นิบบา – เบอร์เกน – เมาท์อูริเก้น

สตาแวนเกอร์ – คริสเตียนซานด์ – โคเปนเฮเกน

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ล่องเรือ ล่องเรือทะเลเหนือ นอร์วีเจี้ยน ฟยอร์ด 10 วัน 7คืน (30MAY – 8JUN'20 & 15 – 24 AUG'20)
http://www.grandholiday.co.th/view/4220
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
 • วันที่ 1 : กรุงเทพมหานคร – โคเปนเฮเกน
 • วันที่ 2 : โคเปนเฮเกน – เชคอินลงเรือสำราญ ROYAL CARIBBEAN – JEWEL OF THE SEAS
 • วันที่ 3 : AT SEA
 • วันที่ 4 : ไกเรงเก้ฟยอร์ด – จุดชมวิวดาล์สนิบบา (UNESCO) – น้ำตก FOSSEVANDRING
 • วันที่ 5 : เบอร์เกน – พระราชวังหลวง – เคเบิ้ลคาร์เขาอูลรินเก้น – ชมเมืองเบอร์เกน
 • วันที่ 6 : สตาแวนเกอร์ – ล่องเรือไลเซ่ ฟยอร์ด
 • วันที่ 7 : คริสเตียนซานด์
 • วันที่ 8 : AT SEA
 • วันที่ 9 : โคเปนเฮเกน
 • วันที่ 10 : กรุงเทพมหานคร
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
30 พ.ค. 256308 มิ.ย. 256399,900--33,000
15 ส.ค. 256324 ส.ค. 256399,900--33,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์เรือสำราญ ทัวร์เรือสำราญราคาถูก อื่นๆ