city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ฮ่องกง วันเดอร์ฟูล มาเก๊า ฮ่องกง ดิสนีย์เเลนด์ นองปิง 3D2N (OCT-NOV19)(SPG07)

ทัวร์ฮ่องกง วันเดอร์ฟูล มาเก๊า ฮ่องกง ดิสนีย์เเลนด์ นองปิง 3D2N (OCT-NOV19)(SPG07)

รหัส HK-SPG005 ทัวร์ฮ่องกง

Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท/ท่าน

กระเช้านองปิง-พระใหญ่  หมู่บ้านวัฒนธรรม พิเศษนอนฮ่องกง 2 คืน
เจ้าแมกวนอิมริมทะเล วัดอาม่า วิหารเซนต์ปอล หอไอเฟลเดอะปาริเซียน
เวเนเชี่ยน หมุนกังหัน แก้ปีชง ที่วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน ขอสุขภาพแข็งแรง
แม่กวนอิมรีพลัสเบย์ (ขอประทานบุตรเทพเจ้า) ช้อปปิ้งนาธาน

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ฮ่องกง วันเดอร์ฟูล มาเก๊า ฮ่องกง ดิสนีย์เเลนด์ นองปิง 3D2N (OCT-NOV19)(SPG07)
http://www.grandholiday.co.th/view/3328
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – มาเก๊า – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วัดอาม่า– วิหารเซนต์ปอล – เชนาโด้สแควร์ - หอไอเฟล เดอะปาริเซียน – เวเนเชี่ยน – ฮ่องกง
  • วันที่ 2 : ฮ่องกง – กระเช้านองปิง – นังรถไฟ MRT สาย ดีสนี่ย์แลนด์ – สวนสนุกดิสนีย์แลนด์
  • วันที่ 3 : ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว-รีพัลส์เบย์-ยอดเขาวิคตอเรียพีค– ร้านจิวเวอรี-ร้านหยก-วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ14,99914,99914,9994,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก อื่นๆ