city
  • Mobile. 081-9699934
ฉางซา จางเจียเจี้ย เที่ยวครบสูตร ฝูหรง ฟ่งหวง 6 วัน 5 คืน โดย ไทย ไลออนแอร์ (SL)

ฉางซา จางเจียเจี้ย เที่ยวครบสูตร ฝูหรง ฟ่งหวง 6 วัน 5 คืน โดย ไทย ไลออนแอร์ (SL)

รหัส GO1CSX-SL002 (FEB-JUL24)

THAI LION AIR

ราคาเริ่มต้น 28,900 บาท/ท่าน

เที่ยวหรู พักโรงแรม 5 ดาว |ทัวร์พรีเมียม ไม่เข้าร้านช็อป | เก็บครบทุกไฮไลท์ของจางเจียเจี้ย | เขาอวตาร | เขาเทียนเหมินซาน 
เมืองโบราณฟ่งหวง เพชรเม็ดงามแห่งเซียงซี | ถ้ำประตูสวรรค์ เขามหัศจรรย์ที่เปี่ยมด้วยเรื่องราว|
เมืองฝูหรง ไฮไลท์ยอดฮิต ณ นครแห่งสายน้ำ| โชว์จิ้งจอกขาว การแสดงสุดอลังการ ท่ามกลางขุนเขาและแสงสี |
 

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ฉางซา จางเจียเจี้ย เที่ยวครบสูตร ฝูหรง ฟ่งหวง 6 วัน 5 คืน โดย ไทย ไลออนแอร์ (SL)
http://www.grandholiday.co.th/view/5534
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ฉางซา (ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซา หวงฮัว)– จางเจียเจี้ย – ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น
  • วันที่ 2 : บ้านเจ้าเมืองโบราณ – เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน) – โชว์จิ้งจอกขาว
  • วันที่ 3 : เขาอวตาร (ลิฟต์แก้วขาขึ้น) - เขาเทียนจื่อซาน (กระเช้าขาลง) – สวนจอมพลเฮ่องหลง – แกรนด์แคนย่อนจางเจียเจี้ย VR4D สะพานแก้ว
  • วันที่ 4 : เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น – น้ำตกฟูหรงเจิ้น – เมืองโบราณเฟิ่งหวง – บ้านเกิดกวีเสิ่นฉงเหวิน – ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง – สะพานสายรุ้ง
  • วันที่ 5 : นั่งรถไฟความเร็วสูง - ฉางซา - เกาะส้ม (รถราง) - ถนนคนเดินหวงซิงลู่
  • วันที่ 6 : CHANGSHA BAILIAN OUTLET – ฉางซา (ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซา หวงฮัว) –กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
29 ก.พ. 256705 มี.ค 256728,90028,90028,9005,000
09 มี.ค 256714 มี.ค 256728,90028,90028,9005,000
11 มี.ค 256716 มี.ค 256728,90028,90028,9005,000
04 เม.ษ. 256709 เม.ษ. 256729,99129,99129,9915,000
06 เม.ษ. 256711 เม.ษ. 256729,99129,99129,9915,000
08 เม.ษ. 256713 เม.ษ. 256728,90028,90028,9005,000
11 เม.ษ. 256716 เม.ษ. 256732,99132,99132,9915,000
13 เม.ษ. 256718 เม.ษ. 256732,99132,99132,9915,000
15 เม.ษ. 256720 เม.ษ. 256728,90028,90028,9005,000
18 เม.ษ. 256723 เม.ษ. 256728,90028,90028,9005,000
22 เม.ษ. 256727 เม.ษ. 256728,90028,90028,9005,000
25 เม.ษ. 256730 เม.ษ. 256728,90028,90028,9005,000
27 เม.ษ. 256702 พ.ค. 256732,99132,99132,9915,000
29 เม.ษ. 256704 พ.ค. 256731,99131,99131,9915,000
02 พ.ค. 256707 พ.ค. 256729,99129,99129,9915,000
04 พ.ค. 256709 พ.ค. 256729,99129,99129,9915,000
16 พ.ค. 256721 พ.ค. 256729,99129,99129,9915,000
18 พ.ค. 256723 พ.ค. 256729,99129,99129,9915,000
23 พ.ค. 256728 พ.ค. 256729,99129,99129,9915,000
30 พ.ค. 256704 มิ.ย. 256729,99129,99129,9915,000
06 มิ.ย. 256711 มิ.ย. 256729,99129,99129,9915,000
13 มิ.ย. 256718 มิ.ย. 256729,99129,99129,9915,000
20 มิ.ย. 256725 มิ.ย. 256729,99129,99129,9915,000
29 มิ.ย. 256704 ก.ค. 256729,99129,99129,9915,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก อื่นๆ