city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ฮ่องกง พาราไดซ์ ฮ่องกง เซินเจิ้น ดีสนีย์ 4วัน2คืน(OCT19)(SPG01)

ทัวร์ฮ่องกง พาราไดซ์ ฮ่องกง เซินเจิ้น ดีสนีย์ 4วัน2คืน(OCT19)(SPG01)

รหัส HK-SPG002

Hongkong Airlines (HX)

ราคาเริ่มต้น 8,977 บาท/ท่าน

ดินแดนแห่งเวทมนต์สวนสนุกดิสนีย์ รวมค่าเครื่องเล่น
อาหารพิเศษ... SEAFOOD + RED WINE
หมุนกังหัน แก้ปีชง ที่วัดแชกงหมิว// วัดหวังต้าเซียน ขอสุขภาพแข็งแรง
สวนดอกไม้ฮอลแลนด์ –วัดกวนอู- ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน ( โชว์ม่านน้ำ 3 D)
แม่กวนอิมรีพลัสเบย์ (ขอประทานบุตรเทพเจ้า) กวนอิมฮองฮำ (ยืมเงินช่วยเรื่องธุรกิจ) – ช้อปปิ้งนาธาน

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ฮ่องกง พาราไดซ์ ฮ่องกง เซินเจิ้น ดีสนีย์ 4วัน2คืน(OCT19)(SPG01)
http://www.grandholiday.co.th/view/3185
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ฮ่องกง– ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมบัตรค่าเข้าและเครื่องเล่น) – หรือเปลี่ยนเป็นกระเช้านองปิงก็ได้
  • วันที่ 2 : เซินเจิ้น –สวนดอกไม้ฮอลแลนด์-วัดกวนอู-ร้านหยก - ยาบัวหิมะ - ยางพารา– ชมโชว์ 3D – ตลาดตงเหมิน (เช้า-เที่ยง-เย็น) พิเศษเมนู SEAFOOD + RED WINE
  • วันที่ 3 : รีพัลส์เบย์ –หวังต้าเซียน – วัดแม่กวนอิมฮองฮำ-วัดแชกงหมิว– จิวเวอรี่ - ช้อปปิ้งนาธาน-กรุงเทพ
  • วันที่ 4 : ฮ่องกง-สุวรรณภูมิ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ8,97711,97711,9773,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก อื่นๆ