city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่าคุนหมิงตัวแม่ EP.2 6D5N (MAR-JUN20)(ZKMG02)

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่าคุนหมิงตัวแม่ EP.2 6D5N (MAR-JUN20)(ZKMG02)

รหัส CN-ZG287

Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท/ท่าน

เช็คอินดินแดนแห่งความฝัน แชงกรีล่า พิชิต 2 ขุนเขา
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ภูเขาหิมะมังกรหยก
ย้อนวันวานเมืองเก่าลี่เจียง ต้าหลี่ จงเตี้ยน
ชมโชว์ของจางอี้โหมวสุดอลัง ว้าวมากแม่

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่าคุนหมิงตัวแม่ EP.2 6D5N (MAR-JUN20)(ZKMG02)
http://www.grandholiday.co.th/view/4314
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินฉางซุย คุนหมิง - เมืองเสี่ยงยิน
  • วันที่ 2 : เมืองต้าหลี่ - เมืองเก่าต้าหลี่ - เจดีย์สามองค์ (ผ่านชม) - โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องเขาเสือกระโจน - วัดลามะชงจ้านหลิน (วัดโปตาลาน้อย) - เมืองเก่าจงเตี้ยน
  • วันที่ 3 : หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (ราคาทัวร์นี้รวมกระเช้า) - เมืองลี่เจียง - สระมังกรดำ - เมืองเก่าลี่เจียง
  • วันที่ 4 : ภูเขาหิมะมังกรหยก (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไป-กลับ) - โชว์จางอี้โหม่ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วชมโชว์) - อุทยานน้ำหยก - เมืองเสี่ยงยิน
  • วันที่ 5 : เมืองคุนหมิง - ร้านบัวหิมะ - เมืองโบราณกวนตู้
  • วันที่ 6 : ร้านชา - วัดหยวนทง - ร้านผ้าไหม - คุนหมิง - สนามบินสุวรรณภูมิ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ19,999--5,999
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก อื่นๆ