city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์คาซัคสถาน อัลมาตี้ ชารีน แคนยอน เลทส์โก อัลมาตี้สีรุ้ง 5วัน3คืน (APR-MAY20)(ZALA02)

ทัวร์คาซัคสถาน อัลมาตี้ ชารีน แคนยอน เลทส์โก อัลมาตี้สีรุ้ง 5วัน3คืน (APR-MAY20)(ZALA02)

รหัส KZ-ZG002

Air Astana (KC)

ราคาเริ่มต้น 40,999 บาท/ท่าน

ตามรอยเมืองหลวงเก่าสมัยสหภาพโซเวียต
ชมทะเลสาบบิ๊กอัลมาตี้ที่สวยงามที่สุด
ชมความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติรังสรรค์ได้อย่างลงตัวที่ชารีน แคนยอน

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์คาซัคสถาน อัลมาตี้ ชารีน แคนยอน เลทส์โก อัลมาตี้สีรุ้ง 5วัน3คืน (APR-MAY20)(ZALA02)
http://www.grandholiday.co.th/view/4391
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอัลมาตี้ กรุงอัลมาตี้ ประเทศคาซัคสถาน – กรุงอัลมาตี้
  • วันที่ 2 : กรุงอัลมาตี้ – จตุรัสอิสระภาพ – สวนสาธารณะแพนฟีลอฟ – โบสถ์เซนต์คอฟ – ขึ้นกระเช้าเคเบิ้ลคาร์สู่จุดชมวิวค๊อกโตเบ
  • วันที่ 3 : กรุงอัลมาตี้ – ชารีน แคนยอน – ทุ่งดอกป๊อปปี้ – กรุงอัลมาตี้
  • วันที่ 4 : กรุงอัลมาตี้ – ทะเลสาบบิ๊กอัลมาตี้ – กรุงอัลมาตี้ – สวนเพรสซิเดนท์ พาร์ค – ตลาดกรีน มาร์เก็ต – สนามบินอัลมาตี้ กรุงอัลมาตี้ ประเทศคาซัคสถาน
  • วันที่ 5 : สนามบินอัลมาตี้ – สนามบินสุวรรณภูมิ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
05 เม.ษ. 256309 เม.ษ. 256340,999--25,999
12 เม.ษ. 256316 เม.ษ. 256342,999--26,999
03 พ.ค. 256307 พ.ค. 256340,999--25,999
31 พ.ค. 256304 มิ.ย. 256340,999--25,999
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว