GrandHoliday
9.3 10 95
city
  • Mobile. 081-9699934
  • ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก เที่ยวไต้หวัน คุณภาพดี ราคาประหยัด แพคเกจทัวร์ไต้หวันไปกับแกรนด์ฮอลิเดย์

  • บริษัทแกรนด์ฮอลิเดย์ จำกัด มีความพร้อมในการบริการ ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก ด้วยโปรแกรม แพคเกจทัวร์ไต้หวัน ราคาประหยัด คุณภาพดี นำพาท่านบินไปเที่ยวไทเป ชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของดินแดนไต้หวัน อุทยานทาโรโกะ ทะเลสาบสุริยัน จันทรา พิพิธภัณฑ์กู้กง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ตึกไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค พิพิธภัณฑ์ไต้หวัน อีกหลากหลาย เนื่องจากไต้หวันมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามหลากหลาย ทำให้ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวมาเยือนดินแดนดูไบอย่างต่อเนื่อง

    บริษัทแกรนด์ฮอลิเดย์ยินดีนำเสนอโปรแกรม ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก แพคเกจทัวร์ไต้หวัน โดยท่านสามารถเลือกโปรแกรม ทัวร์ไต้หวัน ที่ท่านสนใจได้ที่ด้านล่าง นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังได้เปิดให้บริการ รับจัดกรุ๊ป ทัวร์ไต้หวัน ราคาประหยัด วีซ่าไต้หวัน รับประกันคุณภาพ


ถนนโบราณต้าซี – โรงละครแห่งชาติไถจง ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - ชิงจิ้งสกายวอล์ค - เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – สวนองุ่นบราซิล-อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (รวมปล่อยโคม) ย่านซีเหมินติง-วัดหลงซาน – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมตั๋ว)  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 

เมืองหนานโถว วัดเหวินหวู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เมืองเจียอี้  ตลาดนัดกลางคืนเหวินฮั่ว  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน   นั่งรถไฟโบราณ    อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว   ซีเหมินติง     

 เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ ซีเหมินติง , ไถจงไนท์มาร์เก็ต ,Gloria Outlet ปราสาทช็อกโกแลต Nina Chocolate Dream Castle ขอพรเทพกวนอูวัดเหวินหวู่ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมอุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น สุดโรแมนติก ขอพรความรักวัดหลงซาน ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 เมนูสุดพิเศษ!! บุฟเฟต์ชาบูหมาล่าสไตส์ไต้หวัน , เสี่ยวหลงเปา พักดี 4 ดาว (ย่านซีเหมินติง 1 คืน) 

ชมวัดอูจีเทียนหยวน ชมสวนดอกไม้จงเซ่อ ขอความรักวัดหลงซาน ชมตึกไทเป 101  ช้อปปิ้งจุใจ ย่านซีเหมินติง ไถจง ถนนคนเดินตั้นสุ่ย แช่ออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน+เสี่ยวหลงเปา+ปลาประธานาธิบดี 

ชมสวนดอกไม้จงเซ่อ นั่งรถไฟชมอุทยานอาลีซาน ขอความรักวัดหลงซาน หมู่บ้านสายรุ้ง หมูบ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ช้อปปิ้งจุใจ ย่านซีเหมินติง ไถจงไนท์มาร์เก็ต พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน+เสี่ยวหลงเปา+ปลาประธานาธิบดี

ชมตึกไทเป 101 หมูบ้านโบราณจิ่วเฟิน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ขอความรักวัดหลงซาน หมู่บ้านชาวประมงหลากสี ช้อปปิ้งจุใจ..ตลาดไถจง ตลาดซีเหมินติง พิเศษ!! หม้อนิ่งจักรพรรดิ เสี่ยวหลงเปา ชาบูบุฟเฟ่ต์สไตล์ไต้หวัน

ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ขอความรักวัดหลงซาน ชมตึกไทเป 101 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดเหวินหวู่  ช้อปปิ้งจุใจ 3 ตลาดชื่อดัง เมนูเด็ด..ชาบูบุฟเฟ่ต์สไตส์ไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา  

เช็คอินที่เที่ยวใหม่!! สกายวอล์คชิงจิ้ง เยือนสวิตเซอร์แลนด์ไต้หวัน ปล่อยโคมผิงชี เพลิดเพลินไปกับหมู่บ้านจิ่วเฟิ่น เฝิงเจี่ย และชีเหมินติง พิเศษ!! ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เสี่ยวหลงเปา และชาบูไต้หวัน

ตึกไทเป 101 นั่งรถไฟชมอุทยานอาลีซาน ปล่อยโคมลอยทางรถไฟสายผิงซี หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ขอความรักวัดหลงซาน ช้อปปิ้งย่านดัง..ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต พิเศษ!! เมนูปลาประธานาธิบดี, เสี่ยวหลงเปา

ไปรอบเดียว เที่ยวครบ 3 อุทยาน อุทยานอาลีซาน+อุทยานเหย่หลิ่ว+อุทยานทาโรโกะ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-หมู่บ้านฮิโนกิ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา พักดี 4 ดาวทุกคืน ฟรี!ชานมไข่มุก

เมืองเจียอี้ ,อุทยานแห่งชาติอาลีซาน, นั่งรถไฟโบราณ, เมืองไถจง, เฉิ่นจี้ซินชุน (Shenji New Village), เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ไถจง, ไทเป, ร้านขนมพายสับปะรด, ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก), อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, วัดหลงซานซื่อ, ช้อปปิ้งซีเหมินติง, ไทเป, ผูหลี่, ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดเหวินหวู่, เมืองเกาสง, ช้อปปิ้งซินจูเจียง, เกาสง, วัดโฝกวงซัน, ทะเลสาบดอกบัว, เจดีย์เสือมังกร, สนามบินเกาสง เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ ชาบู สไตล์ไต้หวัน  พัก 4 ดาว

เที่ยวสุดชิค เช็คอินจุดแลนด์มาร์ค วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซำจั๋ง ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 ขอความรักวัดหลงซาน หมูบ้านชาวประมงหลากสี อิ่มอร่อยกับ..บุฟเฟ่ต์ชาบูสไตส์ไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา