GrandHoliday
9.3 10 95
city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
  • ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก เที่ยวไต้หวัน คุณภาพดี ราคาประหยัด แพคเกจทัวร์ไต้หวันไปกับแกรนด์ฮอลิเดย์

  • บริษัทแกรนด์ฮอลิเดย์ จำกัด มีความพร้อมในการบริการ ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก ด้วยโปรแกรม แพคเกจทัวร์ไต้หวัน ราคาประหยัด คุณภาพดี นำพาท่านบินไปเที่ยวไทเป ชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของดินแดนไต้หวัน อุทยานทาโรโกะ ทะเลสาบสุริยัน จันทรา พิพิธภัณฑ์กู้กง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ตึกไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค พิพิธภัณฑ์ไต้หวัน อีกหลากหลาย เนื่องจากไต้หวันมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามหลากหลาย ทำให้ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวมาเยือนดินแดนดูไบอย่างต่อเนื่อง

    บริษัทแกรนด์ฮอลิเดย์ยินดีนำเสนอโปรแกรม ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก แพคเกจทัวร์ไต้หวัน โดยท่านสามารถเลือกโปรแกรม ทัวร์ไต้หวัน ที่ท่านสนใจได้ที่ด้านล่าง นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังได้เปิดให้บริการ รับจัดกรุ๊ป ทัวร์ไต้หวัน ราคาประหยัด วีซ่าไต้หวัน รับประกันคุณภาพ


วัดจงไถฉานซือ - ล่องทะเลสาบสุริยัจันทรา- วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ไถจง-ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต -  ขนมพายสัปปะรด-อุทยานเหย่หลิ่ว-ฉือเฟิ่น(ปล่อยโคมลอย)-ตึกไทเป 101-Duty Free-ช้อปปิ้งซีเหมินติง - เจียงไคเช็ค-ศูนย์เครื่องประดับ

เที่ยวกับเรา...ไม่มีวันสิ้นสุด  ล่องเรือทะเลสายสุริยัน จันทรา - วัดเหวิ่นหวู่ - ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 - ช้อปปิ้ง ซีเหมินติง - เหย่หลิว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - MITSUI OUTLET PARK

บินหรู อยู่ดี พัก 5 ดาว แช่น้ำแร่ ส่วนตัวในห้องพัก  เที่ยวสุดชิค ช้อปปิ้งสุดมันส์ นั่งกระเช้าชมวิวไทเป พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ชาบู ไต้หวัน

เดินทางสู่ประเทศไต้หวัน  โดยสายการบิน THAI LION AIR ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ชมอุทยานเย๋หลิ่ว  ชมตึก TAIPEI 101 ชมหมู่บ้านสายรุ้ง RAINBOW VILLAGE  ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา ช้อปปิ้งจุใจ 3 ตลาดกลางคืนชื่อดัง  พิเศษ...ปล่อยโคมผิงซี

เดินทางสู่ประเทศไต้หวัน  โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยว 2 อุทยาน นั่งรถไฟโบราณ  ชมอุทยานอาลีซาน  อุทยานเย๋หลิ๋ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมตึก TAIPEI 101 ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค พิเศษ...เมนูปลาประธานาธิบดี+สเต็กจานร้อน+SEAFOOD แถมฟรี!! ชุดของแถม

บินตรงสบายๆ สู่ไทเป ไต้หวันโดย ไทยไลอ้อนแอร์ ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลีซัน ชมความงามธรรมชาติของที่เย๋หลิ่ว ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา ช้อปปิ้งหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ชมสมบัติล่ำค่าที่พิพิธภัณฑ์กู้กง ... ประวัติศาสตร์จีนยาวนานกว่า 5,000 ปี พิเศษ !! อาบน้ำแร่บรรยากาศส่วนตัวภายในห้องพัก // ชาบูหม่าล่าไต้หวัน

บินตรงสู่เกาะไต้หวัน โดยสายการบิน EVA AIR นั่งรถไฟสายโบราณ ชมธรรมชาติที่ อุทยานอาลีซาน ชมหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่ง ณ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้รับคำร่ำลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด ช๊อปปิ้ง ซีเหมินติง หรือที่คนไทยรู้จักกันในนาม สยามสแควร์แห่งไทเป พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไต้หวันกู้กงพิพิธภัณฑ์อันดับ 1 ใน 4 ของโลกพิพิธภัณฑ์

นมัสการพระโพธิสัตว์องค์ใหญ่ 108 เมตร ณ วัดฝอกวงซาน ชมความสวยงามของทะเลสาบดอกบัว / ขึ้น เจดีย์มังกรเจดีย์เสือ ชมสถานีรถไฟที่สวยที่สุด DOME OF LIGHT FORMOSA BOULEVARD STATION ช้อปปิ้งย่านดัง ซินจูเจียง..EDA OUTLET MALL..ลุ่ยเฟิงไนท์มาร์เกต เดินทางโดยสายการบินไทยสไมล์แอร์เวย์ (WE)

เหิรฟ้าสู่ เมืองเถาหยวน ประเทศไต้หวัน โดยสายการบินนกสกู๊ต วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เจียอี้ ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไทจง ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว

ชมความงาม ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ เพลิดเพลินช้อปปิ้ง ฟ่งเจี่๋ย ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต พักหรู 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา

เหินฟ้าสู่ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน EVA AIR อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – วัดซงซานฉือโย่ว – ตลาดกลางคืนเหราเหอ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 – ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง – มิตซุย เอ้าท์เล็ต บินหรู อยู่ดี พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ช้องปิ้งจัดเต็ม ไหว้พระขอพรวัดดังไต้หวัน

เที่ยวสุดคุ้มช้อปปิ้ง 3 ตลาดดัง พักโรงแรม ระดับ 4 ดาว ทุกคืน ล่องทะเลสาบ สุริยัน จันทรา  ตึกไทเป หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน วัดหลงซาน พิเศษ !! เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา ซีฟู้ดกุ้งมังกร

เที่ยวไต้หวัน แบบเก๋ไก๋ยูเรก้า บินหรู อยู่ดี พัก 5 ดาว พร้อมแช่น้ำแร่ ส่วนตัวในห้อง  พิเศษ !! ทานอาหารบนตึกไทเป 101