GrandHoliday
9.3 10 95
city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
  • ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก เที่ยวไต้หวัน คุณภาพดี ราคาประหยัด แพคเกจทัวร์ไต้หวันไปกับแกรนด์ฮอลิเดย์

  • บริษัทแกรนด์ฮอลิเดย์ จำกัด มีความพร้อมในการบริการ ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก ด้วยโปรแกรม แพคเกจทัวร์ไต้หวัน ราคาประหยัด คุณภาพดี นำพาท่านบินไปเที่ยวไทเป ชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของดินแดนไต้หวัน อุทยานทาโรโกะ ทะเลสาบสุริยัน จันทรา พิพิธภัณฑ์กู้กง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ตึกไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค พิพิธภัณฑ์ไต้หวัน อีกหลากหลาย เนื่องจากไต้หวันมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามหลากหลาย ทำให้ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวมาเยือนดินแดนดูไบอย่างต่อเนื่อง

    บริษัทแกรนด์ฮอลิเดย์ยินดีนำเสนอโปรแกรม ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก แพคเกจทัวร์ไต้หวัน โดยท่านสามารถเลือกโปรแกรม ทัวร์ไต้หวัน ที่ท่านสนใจได้ที่ด้านล่าง นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังได้เปิดให้บริการ รับจัดกรุ๊ป ทัวร์ไต้หวัน ราคาประหยัด วีซ่าไต้หวัน รับประกันคุณภาพ


นำท่านเดินทางสู่ประเทศใต้หวัน โดยสายการบิน THAI LION AIR (SL) ล่องเรือทะเลสาบ สุริยันจันทรา  ชมอุทยานเย๋หลิ่วโขดหินรูปเศียรพระราชินี สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวางและขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ช็อปปิ้งย่าน ซีเหมินติงและตึกไทเป 101 พิเศษ!! อาหาร SEA FOOD บุปเฟ่ต์ชาบูชาบูและเสี่ยวหลงเปา  ฟรี!! ชุดของแถม (เสื้อ+พัด+ถุงผ้า)

บินสู่เกาะไต้หวันโดยสายการบินนกสกู๊ต ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมหินรูปพระเศียรราชินี ณ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ตลาดฝงเจียไนท์มาร์เก็ต ตลาดฝงเจี่ย / ซื่อหลิน และ ซีเหมินติง เที่ยวชม หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านโบราณและเก่าแก่ของไต้หวันที่เป็นเอกลักษณ์  

บินตรงสู่ไต้หวัน โดยสารบินนกสกู๊ต ชม ตึกไทเป101 สัญลักษณ์ของเมืองไทเป ชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค  ชม อุทยานแห่งชาติเย่หลิว หินรูปพระเศียรราชินี

นำท่านสู่ไต้หวันด้วยเครื่องลำใหญ่ บินตรงโดยสายการบิน NOK SCOOT เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี ชมอุทยานแห่งชาติทาโรโกะ อุทยานแห่งชาติใหญ่เป็นอันดับ 2 ของไต้หวัน ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด ชมตึก 101 ความภาคภูมิใจของชาวไต้หวัน ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง

เยือนเกาะไต้หวัน โดยสายการบินไทย สะสมไมล์ 50 % เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณสุดโรแมนติคชมซากุระ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้รับคำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด สัมผัสธรรมชาติที่ฟาร์มแกะชิงจิ้งหรือสวิตเซอร์แลนด์แดนไต้หวัน ชมเศียรราชินี ณ อุทยานเย่หลิว ชมตึก 101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ตลาดซีเหมินติง พิเศษ!! รับประทานอาหารชั้น 86 บน ตึกไทเป 101

เยือนเกาะไต้หวัน โดยสายการบินไทย หรูระดับห้าดาว เที่ยวอุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา  ชมตึก101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก   ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา  ณ อุทยานเย่หลิ่ว ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ตลาดกลางคืน ซีเหมินติง  พัก 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัว พิเศษ!!รับประทานอาหารชั้น 86 บน ตึกไทเป 101 และบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน  

เดินทางสู่ไต้หวัน โดยสายการบิน EVA AIR ระดับห้าดาว ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่วหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง ชมความสวยงามของดอกซากุระ เที่ยวครบ 3 อุทยาน (อาหลีซาน -หยางหมิงซาน-เย่หลิว ) นั่งกระเช้าชมหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า ถ่ายภาพกับตึกไทเป 101 สัญลักษณ์ของไทเป อิสระช้อปปิ้งซีเหมินติง ตามรอยอนิเมชั่น SPIRITED AWAY ที่หมู่บ้านจิ่วเฟิน พิเศษ !!! แช่น้าแร่ผ่อนคลายในห้องส่วนตัว ณ รีสอร์ทกลางหุบเขา

บินตรงโดยสายการบิน NOK SCOOT เยือนเกาะไต้หวัน  ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทราที่สวยงามดั่งภาพวาด ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว ตื่นตาตื่นใจไปกับสมบัติจีนโบราณกว่า 6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กู้กงชมตึก 101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ความภาคภูมิใจของชาวไต้หวัน ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ตลาดซีเหมินติง และ ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต  เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง

เยือนเกาะไต้หวัน บินตรงโดยสายการบิน NOK SCOOT ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทราที่สวยงามดั่งภาพวาด ชมเศียรราชินี ณ อุทยานเย่หลิว ตื่นตาตื่นใจไปกับสมบัติจีนโบราณกว่า 6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กู้กง ชมตึก 101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ความภาคภูมิใจของชาวไต้หวัน ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ตลาดซีเหมินติง และ ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง