GrandHoliday
9.3 10 95
city
  • Mobile. 081-9699934
  • ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก เที่ยวไต้หวัน คุณภาพดี ราคาประหยัด แพคเกจทัวร์ไต้หวันไปกับแกรนด์ฮอลิเดย์

  • บริษัทแกรนด์ฮอลิเดย์ จำกัด มีความพร้อมในการบริการ ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก ด้วยโปรแกรม แพคเกจทัวร์ไต้หวัน ราคาประหยัด คุณภาพดี นำพาท่านบินไปเที่ยวไทเป ชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของดินแดนไต้หวัน อุทยานทาโรโกะ ทะเลสาบสุริยัน จันทรา พิพิธภัณฑ์กู้กง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ตึกไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค พิพิธภัณฑ์ไต้หวัน อีกหลากหลาย เนื่องจากไต้หวันมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามหลากหลาย ทำให้ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวมาเยือนดินแดนดูไบอย่างต่อเนื่อง

    บริษัทแกรนด์ฮอลิเดย์ยินดีนำเสนอโปรแกรม ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก แพคเกจทัวร์ไต้หวัน โดยท่านสามารถเลือกโปรแกรม ทัวร์ไต้หวัน ที่ท่านสนใจได้ที่ด้านล่าง นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังได้เปิดให้บริการ รับจัดกรุ๊ป ทัวร์ไต้หวัน ราคาประหยัด วีซ่าไต้หวัน รับประกันคุณภาพ


อนุสรณ์เจียงไคเช็ค | ตึกไทเป101 | วัดหลงซาน | เย๋หลิ่ว | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | หมู่บ้านสือเฟิน – ปล่อยโคมลอยผิงซี | ช้อปปิ้งซีหมินติง | ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | นั่งรถไฟโบราณอาลีซัน | พิเศษ !! ชมวิวไทเปจากบนตึก TAIPEI 101 พร้อมรับประทานอาหารบรรยากาศสุดหรูบนชั้น86 | ช็อปปิ้งซีเหมินติง | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวันแบบส่วนตัวภายในห้องพัก

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดพระถังซัมจั๋ง | อนุสรณ์เจียงไคเช็ค | ตึกไทเป101 | วัดหลงซาน |  หมู่บ้านสายรุ้ง | เย๋หลิ่ว | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | ช้อปปิ้งซีหมินติง | ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา   ขอพรเทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ๋ว  ปล่อยโคมที่ผิงซี  กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซือหลินไนท์มาร์เก็ต ดิวตีฟรี

ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้น) ย่านซีเหมินติง และตลาดปลาไทเป ชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค และล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา สักการะ อัฐิของพระถังซําจั๋ง ณ วัดพระถังซําจั๋งหรือ วัดเสวียนกวง สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง  พิเศษ!! MIYAHARA ICE CREAM ไอศกรีมชื่อดัง และชิมชาอู่หลง นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานเขาอาลีซาน

ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้น) ชม อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว และถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ชอปปิง ย่านซีเหมินติง และตลาดปลาไทเป ชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค และล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา สักการะ อัฐิของพระถังซําจั๋ง ณ วัดพระถังซําจั๋งหรือ วัดเสวียนกวง สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีน พิเศษ!! MIYAHARA ICE CREAM ไอศกรีมชื่อดัง และชิมชาอู่หลง

ดินแดนสวรรค์ถูกใจขาช้อป กับแหล่งช้อปปิ้งโดนใจ ลิ้มลองอาหารสตรีทฟู้ด จัดเต็มเมืองไทเป พักดี 4 ดาว ถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์คของไต้หวัน ตึกไทเป101 สถานที่รำลึกอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค เที่ยวหมู่บ้าน โบราณจิ่วเฟิ่น ช้อปสุดมันส์ที่ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง สุดพิเศษ!!! เสี่ยวหลงเปา พระกระโดดกำแพง

ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี และหมู่บ้านสายรุ้ง ชมอุทยานธรณีเย๋หลิ่ว โขดหินรูปเศียรพระราชินี และ ชมหมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น เข้าชมพิพิธภัณฑ์กู้กง และ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ชอปปิงย่าน ซีเหมินติง และ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว (พิเศษแช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน)

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทราชมตึก TAIPEI 101  นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน หมู่บ้านสายรุ้ง เย่หลิว จิ่วเฟิน อณุสรณ์สถานเจียไคเช็ค ช้อปปิ้งจุใจ ย่าน ซีเหมินติง พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับชาบูหม่าล่าบุฟเฟ่ต์ อาหารซีฟู๊ด เสี่ยวหลงเปา

เที่ยวไต้หวัน เช็คอินไม่หลุดเทรนด์ อิ่มอร่อยเมนูสตรีทฟู้ดขึ้นชื่อเจ้าดัง ช้อปปิ้งจัดเต็ม พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ชาบู, เสี่ยงหลงเปา

นั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยานอาหลีซาน แช่น้ำแร่ในห้องส่วนตัว แบบ Private Hot Spring อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101 ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดฟ่งเจี่ย และ ตลาดซีเหมินติง เมนูพิเศษ...อาหารซีฟู๊ด ปลาประธานาธิบดี เสี่ยวหลงเปาและชาบู ชาบู

นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน สักการะเจ้าพ่อเสือ ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ หรือ วัดกวนอู ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา สักการะวัดพระถังซำจั๋ง ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ชมถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ชมหมู่บ้านสายรุ้ง ปล่อยโคมผิงซี  ช้อปปิ้งย่าน ซีเหมินติง ตลาดปลาไทเป และถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 พิเศษ ชิมไอศกรีมชื่อดังที่ร้าน MIYAHARA แช่ออนเซ็นส่วนตัวภายในห้องพัก แถมฟรี!! ชุด Gift Set ถุงผ้า+ร่ม+พัด

สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่ไทจง ด้วยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตื่นตากับหมูบ้านสายรุ้ง อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว เมืองไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101 ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดฟ่งเจี่ย , ตลาดซีเหมินติง และตลาดซื่อหลิน  เมนูพิเศษ... อาหารซีฟู้ด และ ปลาประธานาธิบดี

ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านสายรุ้ง  พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไต้หวัน กู้กง   อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน สักการะเจ้าพ่อเสือ วัดหลงซาน ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว และถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  ตลาดปลาไทเป ชอปปิงที่ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต ย่านซีเหมินติง และถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 พิเศษ!! SET BAKERY & MILK TEA เครื่องดื่มขึ้นชื่อของไต้หวัน พิเศษ!! บุฟเฟต์ชาบูหม่าล่าหรือท่านซุปน้ำใส สเต๊กจานร้อน บุปเฟ่ต์สลัดบาร์ พิเศษ!! แช่น้ำแร่ แบบส่วนตัวในห้องพัก แถมฟรีชุด Gift Set ถุงผ้า+ร่ม+พัด

สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา เขาอุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101( ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ชิมชาอู่หลง ช้อปปิ้ง ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต ซีเหมินติง พิเศษ!! SET BAKERY & MILK TEA เครื่องดื่มขึ้นชื่อของไต้หวัน

ล่องเรือชมทะเลสาบ สุริยันจันทรา  สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และ ขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ชมอุทยานธรณี เย่หลิวโขดหินรูปเศียรพระราชินี  ตลาดปลาไทเป ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น และ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ชอปปิ้ง ย่านซีเหมินติง ไถจงไนท์มาเก็ต และตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) พิเศษ!! ปล่อยโคมลอยกระดาษ พิเศษ!! อาหาร SEA FOOD บุฟเฟต์ชาบูชาบู และเสี่ยวหลงเปา พิเศษ!! อิ่มอร่อยไปกับ SET BAKERY & MILK TEA เครื่องดื่มขึ้นชื่อของไต้หวัน

เที่ยว 2 อุทยาน เย๋หลิ่ว+อาลีซาน ล่องเรือสุริยันจันทรา ไทเป 101 หมู่บ้านจิ่วเฟิน หมู่บ้านสายรุ้ง ช้อปปิ้งซีเหมินติง แช่ออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก ลิ้มรสไอศกรีม MIYAHARA ชาบูหม่าล่าบุฟเฟ่ต์ อาหารซีฟู้ด ปลาประธานาธิบดี

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง เจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ เมืองไทจง  ฟาร์มแกะชิงจิ้ง CINGJING SKYWALK (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง) ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด ตึกไทเป 101(ชั้น86) ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้ง ณ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

เที่ยวไต้หวันราคาเบาๆ ชมธรรมชาติอุทยานแห่งชาติอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก

วัดหลงซาน ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  ตลาดปลา ชมพิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง   ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต นั่งกระเช้าเหมาคง ย่านซีเหมินติง  ชมวิวเมืองไทเป ณ ตึกไทเป101 ชมอุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว  พิเศษ ! เสี่ยวหลงเปา สลัดกุ้งมังกร

นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาหลีซาน ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101 วัดโฝวกวงซัน ชมความอลังการของพุทธศาสนานิกายมหายาน ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดหลิ่วเหอ ตลาดฟ่งเจี่ย และ ตลาดซีเหมินติง พิเศษ... ปลาประธานาธิบดี, เสี่ยวหลงเปา และชาบู ชาบู ฟรี WIFI บนรถ , มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

เที่ยวไต้หวันสุดคุ้ม ราคาสบายกระเป๋า สัมผัสความงามของอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ช้อปปิ้งจัดเต็ม!!! เช็คอินครบทุกไฮไลท์ พิเศษ!! บุฟเฟ่ตชาบูไต้หวัน และ เสี่ยวหลงเปา

เที่ยวคุ้มเวอร์...ครบจบที่ 3 อุทยาน  ไฮไลท์ดีๆที่ไม่ควรพลาด พักหรู 4 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน และ เสี่ยว หลงเปา

เที่ยวคุ้ม จบครบทุกไฮไลน์ บินหรู..พัก 5ดาว พร้อมเเช่น้ำแร่ ห้องส่วนตัว 1คืน   ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา ตึกไทเป 101 เที่ยวฟาร์มแกะชิงจิ้ง ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เมนูพิเศษ!!!ชาบู ไต้หวันพระกระโดดกำแพง

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเวินหวู่ - ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต -  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป101 - ย่านซีเหมินติง - หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - หมุ่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - MITSUI OUTLET