GrandHoliday
9.3 10 95
alay
city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
  • ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก เที่ยวไต้หวัน คุณภาพดี ราคาประหยัด แพคเกจทัวร์ไต้หวันไปกับแกรนด์ฮอลิเดย์

  • บริษัทแกรนด์ฮอลิเดย์ จำกัด มีความพร้อมในการบริการ ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก ด้วยโปรแกรม แพคเกจทัวร์ไต้หวัน ราคาประหยัด คุณภาพดี นำพาท่านบินไปเที่ยวไทเป ชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของดินแดนไต้หวัน อุทยานทาโรโกะ ทะเลสาบสุริยัน จันทรา พิพิธภัณฑ์กู้กง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ตึกไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค พิพิธภัณฑ์ไต้หวัน อีกหลากหลาย เนื่องจากไต้หวันมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามหลากหลาย ทำให้ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวมาเยือนดินแดนดูไบอย่างต่อเนื่อง

    บริษัทแกรนด์ฮอลิเดย์ยินดีนำเสนอโปรแกรม ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก แพคเกจทัวร์ไต้หวัน โดยท่านสามารถเลือกโปรแกรม ทัวร์ไต้หวัน ที่ท่านสนใจได้ที่ด้านล่าง นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังได้เปิดให้บริการ รับจัดกรุ๊ป ทัวร์ไต้หวัน ราคาประหยัด วีซ่าไต้หวัน รับประกันคุณภาพ


สุดคุ้ม..เที่ยวไต้หวันครบแบบเหนือจรดใต้ โดยสารบินนกสกู๊ต ล่องเรือชมความงดงามของทะเลสาบสุริยัน-จันทรา นั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี ณ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ไม่พลาดเมืองท่าสำคัญ เกาสง เมืองที่ถือว่าเจริญเป็นอันดับสองของไต้หวัน สัมผัสอารมณ์ใหม่กับรถไฟความเร็วสูง TAIWAN HIGH SPEED RAIL ช้อป!! ชิม!! เพลิดเพลินไปกับตลาดกลางคืน ชมตึกไทเป 101

บินตรงสู่เมือง เถาหยวน ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน ไชน่า แอร์ไลน์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุด จากนั้นนำท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่ นั่งรถไฟโบราณ ชมจุดท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ ภายในอุทยานแห่งชาติอาลีซัน นำท่านช้อปปิ้ง ตลาดซื่อหลิน ตลาดยามค่ำคืนที่ใหญ่ที่สุดในไทเป พิพิธภัณฑ์กู้กง พิพิธภัณฑ์ซึ่งได้ชื่อว่า เป็น 1 ใน 4 สุดยอดพิพิธภัณฑ์ของโลก นำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร สัญลักษณ์ของเมืองไทเป

เยือนเกาะไต้หวัน โดยสายการบินไทย หรูระดับห้าดาว เที่ยวอุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมตึก101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิ่ว ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ตลาดกลางคืน ซีเหมินติง พัก 5 ดาว แช่น้าแร่ส่วนตัว พิเศษ!! เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน และ เมนูพระกระโดดกาแพง

บินลัดฟ้าเที่ยวไต้หวันโดยเครื่องลำใหญ่ บินตรงสายการบิน NOK SCOOT เยือนเกาะไต้หวัน ล่องเรือชมความงดงามของทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเหย่หลิว ชมตึกไทเป 101 ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวไต้หวัน ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนไต้หวัน สุดฟินอาหารทะเลสดๆ ที่ตลาดปลาไทเป ถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงในไต้หวันที่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

บินสู่ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน TIGERAIR อนุสรณ์เจียงไคเช็ค-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าบัตรเข้าชมวิว)ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา จุใจช้อบปิ้งซีเหมินติง ฟงเจียไนท์มาร์เก็ต พิเศษ...อาบน้ำแร่ 1 คืน

บินตรงโดยสายการบิน NOK SCOOT เยือนเกาะไต้หวัน  ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทราที่สวยงามดั่งภาพวาด ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว ตื่นตาตื่นใจไปกับสมบัติจีนโบราณกว่า 6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กู้กงชมตึก 101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ความภาคภูมิใจของชาวไต้หวัน ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ตลาดซีเหมินติง และ ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต  เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง

นำท่านสู่ไต้หวันด้วยเครื่องลำใหญ่ บินตรงโดยสายการบิน NOK SCOOT เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี ชมอุทยานแห่งชาติทาโรโกะ อุทยานแห่งชาติใหญ่เป็นอันดับ 2 ของไต้หวัน ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด ชมตึก 101 ความภาคภูมิใจของชาวไต้หวัน ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง

บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน นกสกู๊ต เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้รับคำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว ตื่นตาตื่นใจไปกับสมบัติจีนโบราณกว่า  6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กู้กง ชมตึก 101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ความภาคภูมิใจของชาวไต้หวัน ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ตลาดซีเหมินติง และ ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

เยือนเกาะไต้หวัน  เดินทางโดยสารการบิน  THAI AIRWAYS เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี   ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน จันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด   ชมเศียรราชินประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา  ณ อุทยานเย่หลิว ตื่นตาตื่นใจกับสมบัติจีนโบราณกว่า  6 แสนชิ้น ณ  พิพิธภัณฑ์กู้กง   ชมตึกไทเป 101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง

บินตรงสู่ประเทศไต้หวัน โดยสายการบินระดับประเทศไชน่า แอร์ไลน์ ชมหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่ง ณ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้รับคาร่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด เที่ยวชม หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ขึ้นชมวิวไต้หวันบนตึกไทเป 101 พิเศษ แช่น้าแร่ภายในห้องพัก 2คืน