GrandHoliday
9.3 10 95
city
  • Mobile. 081-9699934
  • ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก เที่ยวไต้หวัน คุณภาพดี ราคาประหยัด แพคเกจทัวร์ไต้หวันไปกับแกรนด์ฮอลิเดย์

  • บริษัทแกรนด์ฮอลิเดย์ จำกัด มีความพร้อมในการบริการ ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก ด้วยโปรแกรม แพคเกจทัวร์ไต้หวัน ราคาประหยัด คุณภาพดี นำพาท่านบินไปเที่ยวไทเป ชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของดินแดนไต้หวัน อุทยานทาโรโกะ ทะเลสาบสุริยัน จันทรา พิพิธภัณฑ์กู้กง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ตึกไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค พิพิธภัณฑ์ไต้หวัน อีกหลากหลาย เนื่องจากไต้หวันมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามหลากหลาย ทำให้ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวมาเยือนดินแดนดูไบอย่างต่อเนื่อง

    บริษัทแกรนด์ฮอลิเดย์ยินดีนำเสนอโปรแกรม ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก แพคเกจทัวร์ไต้หวัน โดยท่านสามารถเลือกโปรแกรม ทัวร์ไต้หวัน ที่ท่านสนใจได้ที่ด้านล่าง นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังได้เปิดให้บริการ รับจัดกรุ๊ป ทัวร์ไต้หวัน ราคาประหยัด วีซ่าไต้หวัน รับประกันคุณภาพ


ไทเป– หนานโถว – วัดจงไถ่ถาน  – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้  อาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ร้านชา – ไทจง – ตลาดกลางคืน ​เดินทางไทเป – Germanium Power – วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง – นั่งรถไฟ TRA สู่ฮัวเหลียน – เข้าที่พัก

 เมืองจางฮวา ● วัดหลงซานลู่กัง (นั่งสามล้อ) ● ถนนโบราณลู่ก่าง ● พิพิธภัณฑ์กระจก ● ไถจง หนานโถว ● ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา(นั่งกระเช้า) ● วัดพระถังซัมจั๋ง ● วัดเหวินหวู่ ● ชิมชาอู่หลง ● เจียอี้   WENHUA NIGHT MARKET อุทยานอาลีซาน ● นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ● ไถจง ● ร้านพายสับปะรด ● ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาเก็ต​ไทเป ● ศูนย์ GERMANIUM ● ตึกไทเป 101 ● COSMETIC ● อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค ● ซีเหมินติง ไนท์มาเก็ต ● เถาหยวน

 เถาหยวน • ไถจง • หมู่บ้านสายรุ้ง  • เจียอี้ เจียอี้ • อาลีซาน • นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน • ชิมชาอู่หลง  • ไถจง •  MIYAHARA ICE CREAM • ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต หนานโถว • วัดเหวินหวู่ •  ทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถังซำจั๋ง •  ไทเป • ร้านขนมพายสับปะรด • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ตลาดซีเหมินติง

นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปี ณ อุทยานอาลีซัน | ตึกไทเป101 |  วัดหลงซาน | ช้อปปิ้งซีหมินติง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดพระถังซัมจั๋ง | อนุสรณ์เจียงไคเช็ค | ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง/วัดหลงซาน ถ่ายรูปชิคๆคูลๆ ช้อปปิ้ง 3  night market ไต้หวันสไตล์ พิเศษ!! ชิมลองเมนูเสี่ยวหลงเปา/ปลาประธานาธิบดี หมู่บ้าน HINOKI แลนด์มาร์คไต้หวัน นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาลีซาน  แถมฟรี!!! กระเป๋าช้อปปิ้งสุดเก๋พับเก็บได้จุของได้เยอะ

ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง/วัดหลงซาน ถ่ายรูปชิคๆคูลๆ ช้อปปิ้ง 3 night market ไต้หวันสไตล์ พิเศษ!! ชิมลองเมนูสุกี้ชาบู/ปลาประธานาธิบดี Countdown ที่ไทเปอย่างเฟี้ยวของไต้หวัน หมู่บ้านปีศาจซีโถว แถมฟรี!!! กระเป๋าช้อปปิ้งสุดเก๋พับเก็บได้จุของได้เยอะ

ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง ถ่ายรูปชิคๆคูลๆ ช้อปปิ้ง 3  night market ไต้หวันสไตล์ พิเศษ!! ชิมลองเมนูสุกี้ชาบู ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คไต้หวัน นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาลีซาน แถมฟรี!!! กระเป๋าช้อปปิ้งสุดเก๋พับเก็บได้จุของได้เยอะ Countdown HAPPY NEW YEAR  2020

ร้านชาอู่หลง – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ไทจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านพายสับปะรด – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต – ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ 2020 ชมพลุตึกไทเป 101 ณ อนุสรณ์สถาน ดร.ซุนยัดเซน ​หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (ฟรี! โคมขงหมิง 1 โคม/2ท่าน) – ร้านเครื่องสำอาง – ซีเหมินติง

ที่นี่ไต้หวัน!!! แดนสวรรค์คนชอบเที่ยว จัดเต็มครบรส กิน เที่ยว ช้อป เที่ยว 3 อุทยานแห่งชาติชื่อดังของไต้หวัน แช่ออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน

เที่ยวไต้หวันคุ้มเวอร์!! บินหรู พักโรงแรม 4 ดาว ปล่อยโคมขงหมิง ขอพรขอความรัก ณ วัดหลงซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา  

ชมพระอาทิตย์ตกสุดโรแมนติกที่ Gaomei ตื่นตาตื่นใจความสวยงามฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ สุดชิคถ่ายรูปเก๋ๆหมู่บ้านสายรุ้ง มื้อพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา และสลัดกุ้งมังกร

เที่ยวไต้หวันสุดโรแมนติก ชมฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา นั่งรถไฟโบราณ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ชมวิวตึกไทเป 101 ชั้น 89 เที่ยวสบาย บินบ่าย-กลับดึก

สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่ไทจง ด้วยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตื่นตากับหมูบ้านสายรุ้ง อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว เมืองไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101 ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดฟ่งเจี่ย , ตลาดซีเหมินติง และตลาดซื่อหลิน เมนูพิเศษ... อาหารซีฟู้ด และ ปลาประธานาธิบดี พัก:ไทเป 2 คืน ไทจง 1คืน ฟรี WIFI บนรถ , มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

บินตรง สุวรรณภูมิ – เกาสง   เถาหยวน – สุวรรณภูมิ  เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAY  และ สายการบินไทยสมายล์  ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป 30 กิโลกรัม และขากลับ 30 กิโลกรัม  พร้อมสะสมไมล์50% โรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว พร้อมอาหารเช้า พักเกาสง 1 / เจียอี้ 1 คืน / ผูหลี่ 1 คืน  และไทเป 1 คืน เที่ยวครบทุกไฮไลท์ของเกาะไต้หวัน อ่าวซือจือวาน โดมแห่งแสง เจดีย์เสือและเจดีย์มังกร วัดโฝวกวงซัน อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน สวนสนพันปี ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา  ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าลิฟท์ชมวิวชั้น 89) วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวิ่นหวู่  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน ร้านพายสับปะรด ช้อปปิ้งตลาดดัง ย่านซินจูเจียง เหวินฮว่าไนท์มาร์เก็ต และตลาดซีเหมินติง    มื้อพิเศษ !! กับเมนู เสี่ยวหลงเปา ซาลาเปาลูกเล็กมีไส้เป็นน้ำซุปไหล เนื้อเนียนนุ่ม ทานคู่กันกับซอสสูตรเฉพา น้ำดื่มบนรถ วันละ 1 ขวด

มิยาฮาร่าไอศครีม - หมู่บ้านสายรุ้ง ฟงเจี่ยไนท์มาร์  ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินวู่ - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - ตึกไทเป101- หมู่บ้านทหารซื่อซื่อหนันซุน ตลาดซีเหมินติง     หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อุทยานเหย่หลิ่ว - มิตซุยเอ้าเล็ทพาร์ค

เที่ยวไต้หวันแบบจุใจ ถ่ายรูปเก๋ๆ กับสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิต เช็คอินทุกไฮไลท์ไม่หลุดเทรนด์ ช้อปปิ้งเพลินตลาดดังไนท์มาร์เก็ต

 เที่ยวไต้หวันแบบคลูๆ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ถ่ายรูปสุดชิคหมู่บ้านสายรุ้ง ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก  

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | นั่งรถไฟโบราณอาลีซัน | ฟาร์มแกะชิงจิ้ง | ช้อปปิ้งซีเหมินติง | อุทยานเย๋หลิ่ว | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | พิเศษ!! เสี่ยวหลงเปาร้านดัง Din Tai Fong | ตามรอยรีวิวชาบูหมาล่า XIN MALA | แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวันแบบส่วนตัวภายในห้องพัก

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | นั่งรถไฟโบราณอาลีซัน | ช็อปปิ้งซีเหมินติง | อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน แบบส่วนตัวภายในห้องพัก

ตึกไทเป101 | วัดหลงซาน | ขอพรความรัก ณ วัดเสียไห่เฉิงหวง | ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | อนุสรณ์เจียงไคเช็ค | ช้อปปิ้งซีเหมินติง | ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต | ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

บินตรงสู่ไทจง ช้อปปิ้งเพลินตลาดดัง ไหว้พระ ขอพร เสริมศิริมงคลที่วัดหลงซาน ชมพลุตึกไทเป 101 สุดอลังการ ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2020

เที่ยวไต้หวันสุดคุ้ม!! ราคาสบายกระเป๋า สัมผัสความงามของอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ช้อปปิ้งจัดเต็ม!! เช็คอินครบทุกไฮไลท์

ไหว้พระ ขอพร ขอคู่ 3 วัดดังของไต้หวัน ที่คนโสดต้องห้ามพลาด! ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา ถ่ายรูปสุดชิคหมู่บ้านสายรุ้ง ช้อปปิ้งจัดเต็มตลาดไนท์มาร์เก็ต

บินตรงสู่ไทจง สัมผัสมนต์เสน่ห์ไต้หวัน เซลฟี่กับสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิต ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา กิน เที่ยว ช้อป สุดฟินที่ไทเป

ไต้หวันจุใจ...ปีใหม่มันส์สุดเหวี่ยง ·วัดจงไถฉานซื่อ ·ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา •วัดพระถังซัมจั๋ง •วัดเหวินหวู่ •นั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยานอาลีซาน ·เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ·เมืองไทเป·อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก ·วัดหลงซาน  ·ซีเหมินติง· ชมพลุไฟตึกไทเป 101 ที่หอรำลึกซุนยัดเซน·อุทยานเย่หลิว •หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน

สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา เขาอุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101( ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ชิมชาอู่หลง  ชอปปิ้ง ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต ซีเหมินติง พิเศษ!! SET BAKERY & MILK TEA เครื่องดื่มขึ้นชื่อของไต้หวัน

ล่องเรือชมทะเลสาบ สุริยันจันทรา สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และ ขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ชมอุทยานธรณี เย่หลิวโขดหินรูปเศียรพระราชินี ตลาดปลาไทเป ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น และ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ชอปปิ้ง ย่านซีเหมินติง ไถจงไนท์มาเก็ต และตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) พิเศษ!! ปล่อยโคมลอยกระดาษ

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | ขอพรความรักวัดหลงซาน | ช็อปปิ้งซีเหมินติง |  อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน แบบส่วนตัวภายในห้องพัก

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | นั่งรถไฟโบราณอาลีซัน | พิเศษ !! ชมวิวไทเปจากบนตึก TAIPEI 101 พร้อมรับประทานอาหารบรรยากาศสุดหรูบนชั้น86 | ช็อปปิ้งซีเหมินติง | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวันแบบส่วนตัวภายในห้องพัก

ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้น) ย่านซีเหมินติง และตลาดปลาไทเป ชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค และล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา สักการะ อัฐิของพระถังซําจั๋ง ณ วัดพระถังซําจั๋งหรือ วัดเสวียนกวง สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง  พิเศษ!! MIYAHARA ICE CREAM ไอศกรีมชื่อดัง และชิมชาอู่หลง นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานเขาอาลีซาน

ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้น) ชม อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว และถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ชอปปิง ย่านซีเหมินติง และตลาดปลาไทเป ชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค และล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา สักการะ อัฐิของพระถังซําจั๋ง ณ วัดพระถังซําจั๋งหรือ วัดเสวียนกวง สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีน พิเศษ!! MIYAHARA ICE CREAM ไอศกรีมชื่อดัง และชิมชาอู่หลง

ดินแดนสวรรค์ถูกใจขาช้อป กับแหล่งช้อปปิ้งโดนใจ ลิ้มลองอาหารสตรีทฟู้ด จัดเต็มเมืองไทเป พักดี 4 ดาว ถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์คของไต้หวัน ตึกไทเป101 สถานที่รำลึกอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค เที่ยวหมู่บ้าน โบราณจิ่วเฟิ่น ช้อปสุดมันส์ที่ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง สุดพิเศษ!!! เสี่ยวหลงเปา พระกระโดดกำแพง

ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี และหมู่บ้านสายรุ้ง ชมอุทยานธรณีเย๋หลิ่ว โขดหินรูปเศียรพระราชินี และ ชมหมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น เข้าชมพิพิธภัณฑ์กู้กง และ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ชอปปิงย่าน ซีเหมินติง และ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว (พิเศษแช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน)

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทราชมตึก TAIPEI 101  นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน หมู่บ้านสายรุ้ง เย่หลิว จิ่วเฟิน อณุสรณ์สถานเจียไคเช็ค ช้อปปิ้งจุใจ ย่าน ซีเหมินติง พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับชาบูหม่าล่าบุฟเฟ่ต์ อาหารซีฟู๊ด เสี่ยวหลงเปา

เที่ยวไต้หวัน เช็คอินไม่หลุดเทรนด์ อิ่มอร่อยเมนูสตรีทฟู้ดขึ้นชื่อเจ้าดัง ช้อปปิ้งจัดเต็ม พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ชาบู, เสี่ยงหลงเปา

นั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยานอาหลีซาน แช่น้ำแร่ในห้องส่วนตัว แบบ Private Hot Spring อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101 ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดฟ่งเจี่ย และ ตลาดซีเหมินติง เมนูพิเศษ...อาหารซีฟู๊ด ปลาประธานาธิบดี เสี่ยวหลงเปาและชาบู ชาบู

สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่ไทจง ด้วยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตื่นตากับหมูบ้านสายรุ้ง อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว เมืองไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101 ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดฟ่งเจี่ย , ตลาดซีเหมินติง และตลาดซื่อหลิน เมนูพิเศษ... อาหารซีฟู้ด และ ปลาประธานาธิบดี พัก:ไทเป 2 คืน ไทจง 1คืน

ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านสายรุ้ง  พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไต้หวัน กู้กง   อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน สักการะเจ้าพ่อเสือ วัดหลงซาน ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว และถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  ตลาดปลาไทเป ชอปปิงที่ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต ย่านซีเหมินติง และถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 พิเศษ!! SET BAKERY & MILK TEA เครื่องดื่มขึ้นชื่อของไต้หวัน พิเศษ!! บุฟเฟต์ชาบูหม่าล่าหรือท่านซุปน้ำใส สเต๊กจานร้อน บุปเฟ่ต์สลัดบาร์ พิเศษ!! แช่น้ำแร่ แบบส่วนตัวในห้องพัก แถมฟรีชุด Gift Set ถุงผ้า+ร่ม+พัด

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง เจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ เมืองไทจง  ฟาร์มแกะชิงจิ้ง CINGJING SKYWALK (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง) ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด ตึกไทเป 101(ชั้น86) ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้ง ณ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

เที่ยวไต้หวันราคาเบาๆ ชมธรรมชาติอุทยานแห่งชาติอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก

นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาหลีซาน ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101 วัดโฝวกวงซัน ชมความอลังการของพุทธศาสนานิกายมหายาน ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดหลิ่วเหอ ตลาดฟ่งเจี่ย และ ตลาดซีเหมินติง พิเศษ... ปลาประธานาธิบดี, เสี่ยวหลงเปา และชาบู ชาบู ฟรี WIFI บนรถ , มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

เที่ยวคุ้มเวอร์...ครบจบที่ 3 อุทยาน  ไฮไลท์ดีๆที่ไม่ควรพลาด พักหรู 4 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน และ เสี่ยว หลงเปา