GrandHoliday
9.3 10 95
city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
  • ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก เที่ยวไต้หวัน คุณภาพดี ราคาประหยัด แพคเกจทัวร์ไต้หวันไปกับแกรนด์ฮอลิเดย์

  • บริษัทแกรนด์ฮอลิเดย์ จำกัด มีความพร้อมในการบริการ ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก ด้วยโปรแกรม แพคเกจทัวร์ไต้หวัน ราคาประหยัด คุณภาพดี นำพาท่านบินไปเที่ยวไทเป ชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของดินแดนไต้หวัน อุทยานทาโรโกะ ทะเลสาบสุริยัน จันทรา พิพิธภัณฑ์กู้กง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ตึกไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค พิพิธภัณฑ์ไต้หวัน อีกหลากหลาย เนื่องจากไต้หวันมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามหลากหลาย ทำให้ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวมาเยือนดินแดนดูไบอย่างต่อเนื่อง

    บริษัทแกรนด์ฮอลิเดย์ยินดีนำเสนอโปรแกรม ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก แพคเกจทัวร์ไต้หวัน โดยท่านสามารถเลือกโปรแกรม ทัวร์ไต้หวัน ที่ท่านสนใจได้ที่ด้านล่าง นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังได้เปิดให้บริการ รับจัดกรุ๊ป ทัวร์ไต้หวัน ราคาประหยัด วีซ่าไต้หวัน รับประกันคุณภาพ


เดินทางสู่ประเทศไต้หวัน  โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยว 2 อุทยาน นั่งรถไฟโบราณ  ชมอุทยานอาลีซาน  อุทยานเย๋หลิ๋ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมตึก TAIPEI 101 ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค พิเศษ...เมนูปลาประธานาธิบดี+สเต็กจานร้อน+SEAFOOD แถมฟรี!! ชุดของแถม

เดินทางสู่ประเทศไต้หวัน  โดยสายการบิน THAI LION AIR ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ชมอุทยานเย๋หลิ่ว  ชมตึก TAIPEI 101 ชมหมู่บ้านสายรุ้ง RAINBOW VILLAGE  ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา ช้อปปิ้งจุใจ 3 ตลาดกลางคืนชื่อดัง  พิเศษ...ปล่อยโคมผิงซี

เดินทางสู่กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน EVA AIR อลังการอุทยานภูเขาหินอ่อน อุทยานทาโรโกะ เมืองฮัวเหลียน ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน   ชมความงามธรรมชาติของที่อุทยานเย๋หลิ่ว ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา อาบน้ำแร่บรรยากาศส่วนตัวภายในห้องพัก ชมสมบัติล่ำค่าที่พิพิธภัณฑ์กู้กง ประวัติศาสตร์จีนยาวนานกว่า 5,000 ปี ช้อปปิ้งแบรนด์เนม GLORIA OUTLET , ช้อปปิ้งหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

เหิรฟ้าสู่ เมืองเถาหยวน ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES หมู่บ้านสายรุ้ง – เจียอี้ - ร้านชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไทจง - ตลาดกลางคืนเฟิ่งเจีย หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ – ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง - ถ่ายรูปกับตึกไทเป101 พิเศษ!!!เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน

เหิรฟ้าสู่ เมืองเถาหยวน ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน  ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติฃ หมู่บ้านสายรุ้ง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ - วัดจงไถซานซื่อ - เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เกาสง – ตลาดลิ่วเหอ ไนท์มาร์เก็ต วัดฝอกวงซาน – DRAGON TIGER TOWER - ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง – DOME OF LIGHT

เหิรฟ้าสู่ เมืองเถาหยวน ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน EVA AIR พัก 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก  พิเศษ!! ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน - จันทรา มื้อพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน + เสี่ยวหลงเปา, พระกระโดดกำแพง, กุ้งมังกร ไหว้พระขอพร, วัดพระถงซัมจั๋ง, วัดเหวินหวู่ - ชมธรรมชาติ อุทยาน เย่หลิ่ว - นั่งกระเช้ามาคง ตึกไทเป 101 - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ช้อปปิ้งจัดเต็ม!! ตลาดซีเหมินติง, มิตซุย เอาท์เล็ต, ถนนโบราณจิ่วฟิ่น

เหิรฟ้าสู่ เมืองเถาหยวน ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน EVA AIR วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง –  วัดเหวินหวู่ - เจียอี้ – ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101– ร้าน Cosmetic – พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว พิเศษ!! เมนูเสี่ยวหลงเปา

เที่ยวไต้หวัน 5วัน3คืน โดยสายการบิน CHINA AIRLINE  (GT-TPE-CI03) ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน ... พร้อมนั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา ชมความงามธรรมชาติของที่อุทยานเย๋หลิ่ว ช้อปปิ้งหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ช้อปปิ้งแบรนด์เนม GLORIA OUTLE

นำท่านสู่ไต้หวันด้วยเครื่องลำใหญ่ บินตรงโดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปีชมอุทยานแห่งชาติทาโรโกะ ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมตึก 101 ความภาคภูมิใจของชาวไต้หวัน ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง

นำท่านเดินทางสู่ประเทศใต้หวัน โดยสายการบิน NOK SCOOT เล้นทางชมดอกซากุระสุดโรแมนติก แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้อง ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน-จันทรา  นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน นั่งกระเช้าชมหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า  วัดพระถังซัมจั๋ง  ฟาร์มแกะชิงจิ้ง ชมธรรมชาติทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ตึกไทเป 101 ตลาดซีเหมินติง พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน  เสี่ยวหลงเปา

เดินทางสู่ประเทศไต้หวัน  โดยสายการบิน NOK SCOOT ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา  ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คของไต้หวัน ช้อปปิ้งตลาด 3 ตลาดดัง ฟงเจี่ยไนท์ ซื่อหลินไนท์ ซีเหมินติง เมนูพิเศษ....สุกี้สไตล์ไต้หวัน 1 เซ็ท/ท่าน และ อาหารซีฟู้ด

เยือนเกาะไต้หวัน โดยสายการบินไทย สะสมไมล์ 50 %   เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณสุดโรแมนติคชมซากุระ ท่องอาณาจักรอาหารทะเลตลาดปลาไทเป ชมเศียรราชินี ณ อุทยานเย่หลิว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้รับคำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด ชมตึก 101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ตลาดซีเหมินติง พิเศษ !! พัก 5 ดาวแช่น้ำร้อนส่วนตัว // บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน

บินตรงสู่ประเทศไต้หวันโดยสายการบิน นกสกู๊ต เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้รับคำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว ตื่นตาตื่นใจไปกับสมบัติจีนโบราณกว่า  6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กู้กง ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ตลาดซีเหมินติง และ ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

นำท่านเดินทางสู่ประเทศใต้หวัน โดยสายการบิน NOK SCOOT ล่องเรือทะเลสาบ สุริยันจันทรา  ชมอุทยานเย๋หลิ่วโขดหินรูปเศียรพระราชินี สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวางและขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ตึกไทเป 101 ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  ช้อปปิ้งย่าน ซีเหมินติง อาบน้ำแร่  แช่ออนเซ็น

บินตรงสู่เกาะใต้หวัน โดยสายการบิน EVA AIR นั่งรถไฟสายโบราณ ชมธรรมชาติที่ อุทยานอาลีซาน ชมหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่ง ณ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว พร้อมกับ ขึ้นชมทัศนียภาพอันสวยงามของเกาะใต้หวัน ณ ตึกไทเป 101 ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้รับคำร่ำลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด ช๊อปปิ้ง ซีเหมินติง หรือที่คนไทยรู้จักกันในนาม สยามสแควร์แห่งไทเป พร้อมกับ แช่น้ำแร่ภายในห้อง

นำท่านเดินทางสู่ประเทศใต้หวัน โดยสายการบิน THAI LION AIR (SL) ล่องเรือทะเลสาบ สุริยันจันทรา  ชมอุทยานเย๋หลิ่วโขดหินรูปเศียรพระราชินี สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวางและขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ช็อปปิ้งย่าน ซีเหมินติงและตึกไทเป 101 พิเศษ!! อาหาร SEA FOOD บุปเฟ่ต์ชาบูชาบูและเสี่ยวหลงเปา  ฟรี!! ชุดของแถม (เสื้อ+พัด+ถุงผ้า)

นำท่านสู่ไต้หวันด้วยเครื่องลำใหญ่ บินตรงโดยสายการบิน NOK SCOOT เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี ชมอุทยานแห่งชาติทาโรโกะ อุทยานแห่งชาติใหญ่เป็นอันดับ 2 ของไต้หวัน ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด ชมตึก 101 ความภาคภูมิใจของชาวไต้หวัน ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง

เยือนเกาะไต้หวัน โดยสายการบินไทย สะสมไมล์ 50 % เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณสุดโรแมนติคชมซากุระ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้รับคำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด สัมผัสธรรมชาติที่ฟาร์มแกะชิงจิ้งหรือสวิตเซอร์แลนด์แดนไต้หวัน ชมเศียรราชินี ณ อุทยานเย่หลิว ชมตึก 101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ตลาดซีเหมินติง พิเศษ!! รับประทานอาหารชั้น 86 บน ตึกไทเป 101

เดินทางสู่ไต้หวัน โดยสายการบิน EVA AIR ระดับห้าดาว ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่วหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง ชมความสวยงามของดอกซากุระ เที่ยวครบ 3 อุทยาน (อาหลีซาน -หยางหมิงซาน-เย่หลิว ) นั่งกระเช้าชมหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า ถ่ายภาพกับตึกไทเป 101 สัญลักษณ์ของไทเป อิสระช้อปปิ้งซีเหมินติง ตามรอยอนิเมชั่น SPIRITED AWAY ที่หมู่บ้านจิ่วเฟิน พิเศษ !!! แช่น้าแร่ผ่อนคลายในห้องส่วนตัว ณ รีสอร์ทกลางหุบเขา