GrandHoliday
9.3 10 95
city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
  • ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก เที่ยวไต้หวัน คุณภาพดี ราคาประหยัด แพคเกจทัวร์ไต้หวันไปกับแกรนด์ฮอลิเดย์

  • บริษัทแกรนด์ฮอลิเดย์ จำกัด มีความพร้อมในการบริการ ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก ด้วยโปรแกรม แพคเกจทัวร์ไต้หวัน ราคาประหยัด คุณภาพดี นำพาท่านบินไปเที่ยวไทเป ชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของดินแดนไต้หวัน อุทยานทาโรโกะ ทะเลสาบสุริยัน จันทรา พิพิธภัณฑ์กู้กง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ตึกไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค พิพิธภัณฑ์ไต้หวัน อีกหลากหลาย เนื่องจากไต้หวันมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามหลากหลาย ทำให้ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวมาเยือนดินแดนดูไบอย่างต่อเนื่อง

    บริษัทแกรนด์ฮอลิเดย์ยินดีนำเสนอโปรแกรม ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก แพคเกจทัวร์ไต้หวัน โดยท่านสามารถเลือกโปรแกรม ทัวร์ไต้หวัน ที่ท่านสนใจได้ที่ด้านล่าง นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังได้เปิดให้บริการ รับจัดกรุ๊ป ทัวร์ไต้หวัน ราคาประหยัด วีซ่าไต้หวัน รับประกันคุณภาพ


บินตรงสู่เกาะไต้หวัน โดยสายการบิน EVA AIR นั่งรถไฟสายโบราณ ชมธรรมชาติที่ อุทยานอาลีซาน ชมหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่ง ณ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้รับคำร่ำลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด ช๊อปปิ้ง ซีเหมินติง หรือที่คนไทยรู้จักกันในนาม สยามสแควร์แห่งไทเป พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไต้หวันกู้กงพิพิธภัณฑ์อันดับ 1 ใน 4 ของโลกพิพิธภัณฑ์

เที่ยวสุดคุ้มช้อปปิ้ง 3 ตลาดดัง พักโรงแรม ระดับ 4 ดาว ทุกคืน ล่องทะเลสาบ สุริยัน จันทรา  ตึกไทเป หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน วัดหลงซาน พิเศษ !! เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา ซีฟู้ดกุ้งมังกร

เหินฟ้าสู่ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน EVA AIR อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – วัดซงซานฉือโย่ว – ตลาดกลางคืนเหราเหอ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 – ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง – มิตซุย เอ้าท์เล็ต บินหรู อยู่ดี พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ช้องปิ้งจัดเต็ม ไหว้พระขอพรวัดดังไต้หวัน

บินตรงสบายๆ สู่ไทเป ไต้หวันโดย ไทยไลอ้อนแอร์ ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลีซัน ชมความงามธรรมชาติของที่เย๋หลิ่ว ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา ช้อปปิ้งหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ชมสมบัติล่ำค่าที่พิพิธภัณฑ์กู้กง ... ประวัติศาสตร์จีนยาวนานกว่า 5,000 ปี พิเศษ !! อาบน้ำแร่บรรยากาศส่วนตัวภายในห้องพัก // ชาบูหม่าล่าไต้หวัน

เดินทางสู่กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES อลังการอุทยานภูเขาหินอ่อน อุทยานทาโรโกะ เมืองฮัวเหลียน นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาหลี่ซัน   ชมความงามธรรมชาติของที่อุทยานเย่หลิ่ว ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา ชมสมบัติล่ำค่าที่พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง ประวัติศาสตร์จีนยาวนานกว่า 5,000 ปี ช้อปปิ้งแบรนด์เนม และช้อปปิ้งหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

เดินทางสู่กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน EVA AIR อลังการอุทยานภูเขาหินอ่อน อุทยานทาโรโกะ เมืองฮัวเหลียน อุทยานอาหลี่ซัน   ชมความงามธรรมชาติของที่อุทยานเย่หลิ่ว ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา อาบน้ำแร่บรรยากาศส่วนตัวภายในห้องพัก ชมสมบัติล่ำค่าที่พิพิธภัณฑ์กู้กง ประวัติศาสตร์จีนยาวนานกว่า 5,000 ปี ช้อปปิ้งแบรนด์เนม และช้อปปิ้งหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

เดินทางสู่ไต้หวัน โดยสายการบิน EVA AIR สายการบินระดับห้าดาว ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่วหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง นั่งกระเช้าชมหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า ถ่ายภาพกับตึกไทเป 101 สัญลักษณ์ของไทเป อิสระช้อปปิ้งซีเหมินติง ตามรอยอนิเมชั่น SPIRITED AWAY ที่หมู่บ้านจิ่วเฟิน  

เหิรฟ้าสู่ เมืองเถาหยวน ประเทศไต้หวัน โดยสายการบินนกสกู๊ต วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เจียอี้ ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไทจง ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว

เดินทางสู่ประเทศไต้หวัน  โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยว 2 อุทยาน นั่งรถไฟโบราณ  ชมอุทยานอาลีซาน  อุทยานเย๋หลิ๋ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมตึก TAIPEI 101 ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค พิเศษ...เมนูปลาประธานาธิบดี+สเต็กจานร้อน+SEAFOOD แถมฟรี!! ชุดของแถม

เดินทางสู่ประเทศไต้หวัน  โดยสายการบิน THAI LION AIR ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ชมอุทยานเย๋หลิ่ว  ชมตึก TAIPEI 101 ชมหมู่บ้านสายรุ้ง RAINBOW VILLAGE  ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา ช้อปปิ้งจุใจ 3 ตลาดกลางคืนชื่อดัง  พิเศษ...ปล่อยโคมผิงซี

เดินทางสู่กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน EVA AIR อลังการอุทยานภูเขาหินอ่อน อุทยานทาโรโกะ เมืองฮัวเหลียน ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน   ชมความงามธรรมชาติของที่อุทยานเย๋หลิ่ว ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา อาบน้ำแร่บรรยากาศส่วนตัวภายในห้องพัก ชมสมบัติล่ำค่าที่พิพิธภัณฑ์กู้กง ประวัติศาสตร์จีนยาวนานกว่า 5,000 ปี ช้อปปิ้งแบรนด์เนม GLORIA OUTLET , ช้อปปิ้งหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

เหิรฟ้าสู่ เมืองเถาหยวน ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน  ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติฃ หมู่บ้านสายรุ้ง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ - วัดจงไถซานซื่อ - เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เกาสง – ตลาดลิ่วเหอ ไนท์มาร์เก็ต วัดฝอกวงซาน – DRAGON TIGER TOWER - ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง – DOME OF LIGHT

เหิรฟ้าสู่ เมืองเถาหยวน ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน EVA AIR วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง –  วัดเหวินหวู่ - เจียอี้ – ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101– ร้าน Cosmetic – พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว พิเศษ!! เมนูเสี่ยวหลงเปา