GrandHoliday
9.3 10 95
city
  • Mobile. 081-9699934
  • ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก เที่ยวเวียดนาม คุณภาพดีราคาประหยัด ทัวร์ฮานอยไปกับแกรนด์ฮอลิเดย์

  • บริษัทแกรนด์ฮอลิเดย์ จำกัด มีความพร้อมในการบริการ ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก ด้วยโปรแกรมแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม ราคาประหยัด คุณภาพดี นำพาท่านเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศเวียดนาม เช่น นครโฮจิมินท์ ฮานอย อ่าวฮาลอง พระราชวังบ๋าวได๋ สุสานโฮจิมินท์ โบสถ์นอร์ทเธอดาม พิพิธภัณฑ์สงคราม ตลาดเบนถันห์ เป็นต้น

    ประเทศเวียดนามเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ไทยได้มีการพัฒนาประเทศได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็ได้รับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกและนักท่องเที่ยวชาวไทย

    บริษัทแกรนด์ฮอลิเดย์ ยินดีนำเสนอโปรแกรม ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดยท่านสามารถเลือกโปรแกรม ทัวร์เวียดนาม ที่ท่านสนใจได้ที่ด้านล่าง นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังได้เปิดให้บริการ รับจัดกรุ๊ป ทัวร์เวียดนาม ราคาประหยัด รับประกันคุณภาพ


 เมืองดาลัด – นั่งรถรางโลเลอร์โคสเตอร์ – น้ำตกดาตันลา – ซันนี่ฟาร์ม – บันไดสวรรค์ – กะเช้าไฟฟ้าชมเมือง – วัดตั๊กลั้ม – ตลาดดาลัดไนท์มาร์เก็ต  สวนดอกไฮเดรนเยีย – สวนดอกไม้เมืองหนาว – พระราชวังฤดูร้อน – หมู่บ้านดินเหนียว – เมืองญาจาง – ญาจางไนท์มาร์เก็ต   เมืองญาจาง – วัดลองเซิน – วัดโพนากาจาม – เจดีย์โพนากา – โบสถ์ปราสาทหิน – เมืองมุยเน่ – ลำธารนางฟ้า – ทะเลทรายขาว  ​เมืองมุยเน่ – เมืองโฮจิมินห์ – โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม – ไปรษณีย์กลาง – ตลาดเบ๋นถั่น 

เมืองลาวไก – ตลาดก๊กเลี้ยว – ด่านชายแดนเวียดนาม-จีน – เมืองซาปา – น้ำตกสีเงิน – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – โบสถ์ซาปา – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต เมืองซาปา – นั่งรถไฟรางชมเมืองซาปา – ขึ้นกระเช้าฟานซิปัน – เมืองฮานอย – ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ – ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย์ – ถนน 36 สาย เมืองฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์

เมืองดานัง – เมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก   เมืองฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – บ้านเลขที่ 101 – ศาลเจ้าโบราณ – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – บานาฮิลล์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE – สวนดอกไม้แห่งความรัก – โรงเก็บไวน์ – พระราชวังเว้ – นั่งรถสามล้อซิโคล่ – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม – ตลาดดองบา ​วัดเทียนมู่ – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – วัดหลินอึ๋ง – ตลาดฮาน

เมืองซาปา – นั่งรถรางเมืองซาปา –  ยอดเขาฟานซิปัน – กระเช้าไฟฟ้า – เมืองฮานอย – ถนน 36 สาย จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – เมืองนิงบิงห์ – ล่องเรือนิงห์บิงห์ หรือ ฮาลองบก – เมืองฮาลอง – ตลาดฮาลอง ไนท์มาร์เก็ต  เมืองฮาลอง – ฮาลอง เบย์ – เมืองฮานอย – ท่าอากาศยานนอยไบ – ท่าอากาศยานดอนเมือง

สนามบินดานัง – วัดหลินอึ๋ง – ถ่ายรูปโชดหินริมทะเล- นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่บาน่าฮิลล์ – สะพานมือ Golden Bridge - แฟนตาซีพาร์ค - บุฟเฟ่ต์บนบาน่าฮิลล์    บาน่าฮิลล์ – อุโมงค์หายเวิน - เมืองเว้ – ลงเรือท้องถิ่นชมวิวสองฝั่งแม่น้ำหอม - เจดีย์ ณ วัดเทียนหมุ - นั่งรถสามล้อท้องถิ่น (Cyclo) - พระราชวังไดนอย (ชมด้านนอก) – ศูนย์ร้านค้าโอท๊อป – เมืองดานัง      ​หมู่บ้านแกะสลักหิน – เมืองมรดกโลกฮอยอัน - พายเรือกระด้งหมู่บ้านก๋ำทาน – ตลาดห่าน - สะพานแห่งความรักดานัง 

 อุโมงค์หายเวิน - เมืองเว้ – ลงเรือท้องถิ่นชมวิวสองฝั่งแม่น้ำหอม - เจดีย์ ณ วัดเทียนหมุ - นั่งรถสามล้อท้องถิ่น (Cyclo) - พระราชวังไดนอย (ชมด้านนอก) – ศูนย์ร้านค้าโอท๊อป – สะพานแห่งความรักดานัง - เมืองดานัง          ถ่ายรูปโชดหินริมทะเล - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่บาน่าฮิลล์ – บุฟเฟ่ต์กลางวัน – สะพานมือ Golden Bridge - แฟนตาซีพาร์ค              หมู่บ้านแกะสลักหิน – เมืองมรดกโลกฮอยอัน - พายเรือกระด้งหมู่บ้านก๋ำทาน –       ตลาดห่าน – สวนสนุกซันเวิลด์            

เมืองดานัง - หมู่บ้านแกะสลักหิน – เมืองมรดกโลกฮอยอัน - พายเรือกระด้งหมู่บ้านก๋ำทาน - สะพานแห่งความรักดานัง   เมืองดานัง – โบสถ์คริสต์ - ตลาดห่าน - ศูนย์ร้านค้าโอท๊อป - สวนสนุกซันเวิลด์พร้อมบุเฟฟ่ต์อาหารค่ำ     นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่บาน่าฮิลล์เต็มวัน – บุฟเฟ่ต์กลางวันบนบาน่าฮิลล์ - สะพานมือ Golden Bridge - แฟนตาซีพาร์ค – วัดหลินอึ๋ง – ชมโชดหินริมฝั่ง                   

 (เมืองดาลัด) - จังหวัดฟานเทียต – ทะเลทรายขาว - นั่งรถจี๊ปชมทะเลทราย (รวมค่ารถ JEEP แล้ว) มุ่ยเน่ - FAIRY STREAM – ท่าเรือมุยเน่ – เมืองญาจาง - โบสถ์ญาจาง - หาดญา เมืองญาจาง – สวนสนุกวินเพิร์ล – นั่งกระเช้าลอยฟ้าข้ามทะเล – ตลาดดัม – เมืองดาลัด – น้ำตก   ดาทันลา - ทุ่งไฮเดรนเยีย – ตลาดไนท์บาร์ซ่า ​Doha Cafe – ร้านค้าโอท๊อป

เว้ – พระราชวังเว้ – ตลาด Dong Ba – ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม  เจดีย์เทียนมู่ – สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ – นั่งสามล้อซิโคล่ – ดานัง – บาน่าฮิลล์   บาน่าฮิลล์ – วัดลินห์อึ๋ง – เมืองโบราณฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – นั่งเรือกระด้งฮอยอัน – วัดจีน – บ้านโบราณ – สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู – สะพานมังกร   ​ดานัง – ชอปปิงตลาดฮาน

เว้-พระราชวังเว้-ตลาด Dong Ba-ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม  เจดีย์เทียนมู่-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-นั่งสามล้อซิคโคล่ชมเมืองเว้-ดานัง-บาน่าฮิลล์  วัดลินห์อึ้ง-เมืองโบราณฮอยอัน–หมู่บ้านกั๊มทาน-นั่งเรือกระด้งฮอยอัน-วัดจีน-บ้านโบราณ-สะพานญี่ปุ่น-ศาลกวนอู-สะพานมังกร      

 กรุงฮานอย – ลาวไก – ซาปา - ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก+ตลาดซาปา  ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-นั่งรถรางขึ้นเขาฟานซีปัน-ซาปา ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ  นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก

ซาปา-เขาฮามลอง-นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ ลาวไก – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย์ – วัดหง๊อกซิน - อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย โชว์หุ่นกระบอกน้ำ ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดกลางคืนเมืองฮา ฮาลอง-ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-ร้านหยก

-ดาลัด-น้ำตกดาลันตา-ROLLER COSTER-CRAZY HOUSE-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัด   นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-พระราชวังฤดูร้อน-สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย-หุบเขาแห่งความรัก Valley of Love –มุ่ยเน่  ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ชมลำธารFAIRYSTREAM-หมู่บ้านชาวประมง FishingVillage โฮจิมินท์-ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อนยามค่ำคืนพร้อมอาหารเย็น+ชมโชว์บนเรือ จัตุรัสโฮจิมินห์-อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ธเธอดัม-ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน–วัดเทียนฮัว

กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา  ซาปา-เขาฮามลอง-นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก   ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย์ – วัดหง๊อกซิน – อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สายโชว์หุ่นกระบอกน้ำ นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดกลางคืนเมืองฮาลอง  

ดาลัด-น้ำตกดาลันตา-ROLLER COSTER-CRAZY HOUSE-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัด  นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-พระราชวังฤดูร้อน-สวนดอกไม้เมืองหนาว-สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย-Clay Pot Village- ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัด หมู่บ้านปักผ้าเอ็กซ์คิวดาลัด

บินตรงสู่ฮานอยโดยเวียดนาม แอร์ไลน์ สู่เมืองประวัติศาสตร์ชมธรรมชาติที่สวยงาม ล่องเรืออ่าวฮาลอง ชมถ้ำนางฟ้า ขึ้นกระเช้าสองชั้นสู่สวนสนุกฮาลองปาร์ค ขึ้นชิงช้าสวรรค์ Sun Wheel ล่องเรือชมมรดกโลกจ่างอาน พักที่เมืองซาปา สวิตเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม 2 คืน พร้อมขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่ ยอดเขาฟานซิปัน สัมผัสวิถีชีวิตของชนเผ่าม้ง สลับกับบรรยากาศนาขั้นบันได ที่หมู่บ้านกั๊ต กั๊ต ชมน้ำตกที่สวยและใหญ่ที่สุดกันที่น้ำตกซิลเวอร์ มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

กินดี ที่พักหรู4ดาว เมืองดาลัด 2 คืน สายการบินมาตรฐานนั่งรถราง สู่น้ำตกดาตันลา ผจญภัย..ทะเลทรายขาว และทะเลทรายแดง เมืองมุยเน่ นั่งกระเช้าไฟฟ้าสัมผัสอากาศเย็น ...... และความโรแมนติกที่เมืองดาลัด ชมความงามของแกรนด์แคนย่อนเวียดนาม สนุกสนานกับการช้อปปิ้งในตลาดเบนถั๋น เมนูอาหารทะเลขึ้นชื่อเมืองมุยเน่ // บุฟเฟห์นานาชาติ เมืองโฮจิมินห์  อาหารพื้นเมืองดาลัดเสริฟพร้อม ไวน์ท้องถิ่นเมืองดาลัด มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่เวียดนาม ด้วยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ ชมเมืองมุยเน่ เมืองตากอากาศริมทะเลที่ขึ้นชื่อของเวียดนาม ชมลำธารนางฟ้าหรือแกรนด์แคนยอนแห่งเวียดนาม สัมผัสทะเลทรายแดงและนั่งรถจิ๊บลุยทะเลทรายขาวที่ใหญ่ที่สุด นั่งรถรางชมความสวยงามของน้ำตกดาตันลา ขึ้นกระเช้าชมวัดตั๊กลัมชิมไวน์แดงขึ้นชื่อของเวียดนาม ชมสวนดอกไม้เมืองหนาวที่สวยงามของเมืองดาลัด   มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

วัดเทียนมู่ – ฮอยอัน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลเจ้าโบราณ – บ้านเลขที่ 101 – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน   วัดหลินอึ๋ง – สะพานแห่งความรัก – สะพานมังกร – กระเช้าไฟฟ้าบาน่าฮิลส์ – บานาฮิลล์ – สวนสนุก แฟนตาซีพาร์ค  สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE – โรงเก็บไวน์ – สวนดอกไม้แห่งความรัก – เมืองดานัง – ตลาดฮาน – ห้างล็อตเต้ มาร์ท – สนามบินดานัง 

เมืองดานัง – วัดหลินอึ๋ง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ – นั่งรถซิโคล่ – ล่องเรือมังกร – ตลาดดองบา  เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – เมืองฮอยัน – สะพานญี่ปุ่น – บ้านเลขที่ 101 – ศาลเจ้าโบราณ – ล่องเรือกระด้งหมู่บเนกั๊มทาน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – กระเช้าไฟฟ้า – บานา ฮิลส์ สะพานมือทอง – สวนดอกไม้ – โรงเก็บไวน์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค – ตลาดฮาน

สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่เวียดนาม ด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ นั่งกระเช้าขึ้นยอดบานาฮิลล์ ตื่นตากับเมืองท่องเที่ยวสไตล์ยุโรปสุดยิ่งใหญ่ ชมอุโมงค์เก็บไวน์สุดคลาสสิก เพลิดเพลินเครื่องเล่นมากมายในสวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คสุดฮอต สะพานโกเด้นบริดจ์ สะพานลอยฟ้าในอุ้งมือยักษ์ สักการะพระองค์ใหญ่ พร้อมค้างคืนบนบานาฮิลล์เต็มอิ่ม 2 คืน สักการะวัดลินห์อึ๋ง ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง ช้อปปิ้งตลาดฮาน มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

สัมผัสบริการสุดพิเศษบินตรงสู่ดานัง ประเทศเวียดนาม ด้วยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ ชมเมืองเว้ เมืองเก่าประวัติศาสตร์ ที่ถูกปกครองด้วยจักรพรรดิเวียดนามกว่า 150 ปี ทานอาหารเย็น พร้อมสวมชุดจักรพรรดิ นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาบานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับสวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่ สะพานโกเด้นบริดจ์     พร้อมค้างคืนบนบานาฮิลล์ ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง      สักการะวัดลินห์อึ๋ง ช้อปปิ้งตลาดฮาน พร้อมเมนูพิเศษ กุ้งมังกร “มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด”

สัมผัสบริการสุดพิเศษบินตรงสู่ดานัง ประเทศเวียดนาม ด้วยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ ชมเมืองเว้ เมืองเก่าประวัติศาสตร์ ที่ถูกปกครองด้วยจักรพรรดิเวียดนามกว่า 150 ปี ทานอาหารเย็น พร้อมสวมชุดจักรพรรดิ นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาบานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับสวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่ สะพานโกเด้นบริดจ์     พร้อมค้างคืนบนบานาฮิลล์ ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง      สักการะวัดลินห์อึ๋ง ช้อปปิ้งตลาดฮาน พร้อมเมนูพิเศษ กุ้งมังกร “มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด”

กรุงเทพฯ – ฟูโกว๊ก – นั่งกระเช้าชมวิวเกาะฟูโกว๊ก – ตลาดกลางคืนดิงเกา  เรือนจำฟูโกว๊ก - วัดโฮโกว๊ก - วัดดิงชาว - ดำน้ำตื้นเกาะฮอมดำ – Long Beach Center  ฟาร์มผึ้ง – ไร่พริกไท – ซิมไวน์ –  หมู่บ้านชาวประมงฮามนิง

กรุงเทพฯ • กรุงฮานอย •ถ่ายรูปหน้าวัดหง๊อกเซิน • ชอปปิ้งถนน 36 สาย • โชว์หุ่นกระบอกน้ำ ฮานอย • ลาวไก • ซาปา • หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต • น้ำตกสีเงิน • ตลาดซาปา   ซาปา • เขาฮามลอง • ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน •นั่งรถรางไปขึ้นกระเช้าฟานซีปัน • ยอดเขาฟานซีปัน • ฮานอย • สุสานโฮจิมินห์ ฮานอย

กรุงเทพฯ • สนามบินดานัง • สะพาน ฮอยอัน • เมืองโบราณฮอยอัน • หมู่บ้านกั๊มทาน • นั่งเรือกระด้งฮอยอัน • วัดจีน • บ้านโบราณ • สะพานญี่ปุ่น • ศาลกวนอู • สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ • เจดีย์เทียนมู่ •  เว้ •  ล่องแม่น้ำหอม    • พระราชวังหลวง  • นั่งสามล้อซิโคล่  •  ดานัง  •  บาน่าฮิลล์  บาน่าฮิลล์ • วัดลินห์อึ๋ง • ตลาดฮาน • สนามบินดานัง • กรุงเทพฯ        

เที่ยวสุดคุ้มบินบ่าย กลับเย็น สุดฟินกับบรรยากาศสไตล์ฝรั่งเศส พร้อมพักบนบานาฮิลส์ 1 คืน สุดชิคล่องเรือกระด้งและนั่งสามล้อซิโคล่เมืองมรดกโลก พิเศษ !! กุ้งมังกรและบุฟเฟ่ต์บนบานาฮิลส์

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ สัมผัสความโรแมนติดผ่านสายหมอก ณ เมืองซาปา นั่งรถไฟชมนาขึ้นบันได นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปัน พิชิตหลังคาแห่งอินโดจีน ล่องเรือชมธรรมชาตินิงห์บิงห์ (ฮาลองบก) สถานที่ถ่ายทำ KONG SKULL ISLAND เมนูพิเศษชาบูปลาแซลม่อน และบุฟเฟ่ต์นานาชาติขึ้นชื่อ SEN !! พักสุดหรู 5 ดาว อาหารครบทุกมื้อ

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ นั่งกระเช้าไฟฟ้าพิชิตยอดเขาฟานซิปัน หลังคาแห่งอินโดจีน สุดฟินสัมผัสเมืองหนาว 2 คืนเต็มอิ่ม ซาปา ล่องเรือชมธรรมชาติฮาลองบก นิงห์บิงห์ รวมค่ากระเช้า และรถรางชมนาขั้นบันไดแล้ว พิเศษเมนูบาชูแซลม่อน

เวียดนามใต้ครั้งเดียวเที่ยว 2 บรรยากาศ สัมผัสอากาศเย็นสบายท่ามกลางเมกแมกเมืองหนาว ชมทุ่งสวนไฮเดรนเยีย บันไดสวรรค์ นั่งโลเลอร์โคสเตอร์ชมน้ำตก นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมเมืองดาลัด นั่งรถจิ๊บตะลุยทะเลทรายมุยเน่ รวมค่ารถจิ๊บแล้ว !!

เวียดนามกลางว๊าวๆ พักดี 4 ดาวทุดคืน ดานัง 1 คืน บานาฮิลส์ 1 คืน โรงแรมน้ำแร่ 1 คืน สุดฟินอ่างแช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก !!! นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นเขาบานาฮิลส์ สัมผัสบรรยากาศสไตล์ฝรั่งเศส ชมสะพานมือ สวนดอกไม้ และโรงเก็บไวน์ กิจกรรมสุดมันส์ล่องเรือกระด้งฮอยอัน และสวนสนุกน้ำ เต็มอิ่มเมนูบุฟเฟ่ต์นานาชาติ เมนูซีฟู๊ดและกุ้งมังกร

เมืองดานัง | บานาฮิลล์ | เมืองฮอยอัน | เมืองเว้ | นั่งเรือกระด้งที่ฮอยอัน | ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง | ล่องเรือมังกร ชมแม่น้ำหอม

หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village ชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได ชมน้ำตก Silver Water Fall น้ำตกสีเงิน ชมถ้ำนางฟ้าและแพชาวประมง นั่งรถรางใหม่สุดจากสถานีซาปา สู่สถานีกระเช้า ขึ้น ยอดเขาฟานซีปัน ชมทะเลสาบคืนดาบ ข้ามสะพานแสงอาทิตย์ และชมวัดหง๊อกเซิน ล่องเรือชมถ้ำตามก๊กเปรียบเหมือน “กุ้ยหลินของจีน" อิสระชอปปิงถนน 36 สาย และตลาด Night Market เมืองฮาลอง

สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่เวียดนาม โดย สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ ชมเมืองเว้ เมืองประวัติศาสตร์ ที่ถูกปกครองด้วยจักรพรรดิเวียดนามกว่า 150 ปี นั่งจักยานสามล้อชมเมืองเว้ นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาบานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับสวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่ สะพานโกเด้นบริดจ์ พร้อมค้างคืนบนบานาฮิลล ชมอารยธรรมโบราณเมืองฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง วัดลินห์อึ๋ง ช้อปปิ้งตลาดฮาน

สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่เวียดนาม ด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ ชมเมืองเว้ เมืองเก่าประวัติศาสตร์ ที่ถูกปกครองด้วยจักรพรรดิเวียดนามกว่า 150 ปี นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาบานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับ สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่ สะพานโกเด้นบริดจ์ เคาน์ดาวน์ปีใหม่บนบานาฮิลล์       ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน ชมการแสดงสุดอลังการชุด “ความทรงจำแห่งฮอยอัน” นั่งเรือกระด้ง วัดลินห์อึ๋ง ช้อปปิ้งตลาดฮาน

สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่เวียดนาม ด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ นั่งกระเช้าขึ้นยอดบานาฮิลล์ ตื่นตากับเมืองท่องเที่ยวสไตล์ยุโรปสุดยิ่งใหญ่ เพลิดเพลินเครื่องเล่นมามายใน สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่ สะพานโกเด้นบริดจ์ สะพานลอยฟ้าในอุ้งมือยักษ์ ตื่นตากับ สวนน้ำพุร้อนเทิ่นไต่ สวนน้ำกลางหุบเขาบานา ผ่อนคลายไปกับการแช่บ่อออนเซ็น ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง สักการะวัดลินห์อึ๋ง ช้อปปิ้งตลาดฮาน

ชมจัตุรัสและอนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ โบสถ์นอร์ธเธอดัม และที่ทำการไปรษณีย์กลาง ชมความงดงามของทะเลทรายแดง ทะเลทรายขาว และชมลำธารนางฟ้า แถมฟรี!! ค่ารถจี๊ป ชมบ้านเพี้ยน พระราชวังฤดูร้อนบ๋าวได๋ และชมสวนดอกไม้เมืองหนาวดาลัด ชมน้ำตกดาลันตา สนุกสนานกับกิจกรรมสุดพิเศษ!! การนั่งรถราง Roller Coaster นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวเมืองดาลัด ไหว้พระที่วัดตั๊กลัม ชอปปิงตลาดไนท์บาร์ซ่าของเมืองดาลัดและตลาดเบนถัน

สนุกสนานกับ สวนสนุกวินเพิร์ล ขนาดใหญ่และครบวงจรแห่งใหม่ของประเทศเวียดนาม สักการะพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ณ วัดลองเซิน เยี่ยมชม ปราสาทโพนคร พิเศษ!! นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของเมืองดาลัดจากมุมสูง ไหว้พระที่วัดตั๊กลัม วัดพุทธในนิกายเซนแบบญี่ปุ่น ชมพระราชวังฤดูร้อนบ๋าวได๋ บ้านเพี้ยน บ้านสไตล์แปลกๆ เที่ยวชม ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย ที่เบ่งบานอยู่เต็มพื้นที่ ชมโบสถ์สไตล์ฝรั่งเศสที่ใหญ่ที่สุดในเมืองญาตราง  โบสถ์หินญาตราง  แวะซื้อของที่ระลึก ณ ตลาดDam ร้านSanest ตลาดไนท์บาร์ซ่า

หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village ชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได และชมน้ำตกสีเงิน นั่งรถรางใหม่สุดจากสถานีซาปา สู่สถานีกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน ล่องเรือชมถ้ำตามก๊กเปรียบเหมือน “กุ้ยหลินของจีน" ชมทะเลสาบคืนดาบ ข้ามสะพานแสงอาทิตย์ และชมวัดหง๊อกเซิน ชมการแสดงระบำหุ่นกระบอกน้ำ ศิลปกรรมประจำชาติ อิสระชอปปิงถนน 36 สาย ตลาดซาปา

พักบานาฮิลส์ ฟินๆ 1 คืน รวมค่าเครื่องเล่น และค่ากระเช้าแล้ว สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเวียดนามกลาง ชมสะพานมือแลนด์มาร์คชิคๆ ดื่มด่ำกับบรรยากาศสไตล์หมู่บ้านฝรั่งเศษ ล่องเรือกระด้งสุดมันส์ เต็มอิ่มเมนูซีฟู๊ด กุ้งมังกร และบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ชมพระราชวังเว้ ช้อปปิ้งตลาดฮาน

เวียดนามกลาง เที่ยวสุดคุ้ม 3 เมือง ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบานาฮิลส์ 1 คืน สัมผัสบรรยากาศฝรั่งเศส นั่่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขา สะพานมือสีทอง ร่วมค่าเครื่องเล่นสวนสนุกแล้ว เยือนเมืองมรดกโลก ล่องเรือกระด้งชมธรรมชาติ และเรือมังกรแม่น้ำหอม  พิเศษ !! เมนูซีฟู้ดแบบจัดเต็ม บุฟเฟ่ต์นานาชาติยนบาน่าฮิลล์

สัมผัสหลังคาอินโดจีน ยอดเขาฟานซีปัน ขึ้นรถราง นั่งกระเช้า ชมทุ่งนาขั้นบันได น้ำตกสีเงิน ทะเลสาบคืนดาบ ช้อปปิ้งจุใจ พิเศษ!! ชมโชว์การเเสดงหุ่นกระบอกน้ำ พิเศษ!! อิ่มไม่อั้น SEN บุฟเฟ่ต์นานาชาติ เฝอเวียดนามอันลือชื่อ ชาบูหม้อไฟปลาเเซลม่อน ไวน์เเดง DALAT

เที่ยวเวียดนามเหนือ ฮานอย มกโจว นิงห์บิงห์ สัมผัสความโรแมนติกผ่านลมหนาว สูดอากาศบริสุทธิ์ไร่ชารูปหัวใจ สุดหวาดเสียวสะพานแก้วยาวที่สุดในเวียดนาม สถานที่เที่ยวใหม่ ล่องเรือสัมผัสธรรมชาตินิงห์บิงห์ หรือฮาลองบก สถานที่ถ่ายทำ KONG SKULL ISLAND ไหว้พระวัดไบ่ดิงห์ วัดที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน

นั่งกระเช้าสัมผัสบรรยากาศบนยอดเขาบาน่าฮิลล์ ล่องเรือมังกร ล่องเรือกระด้ง หาดหมีเค แหนมเนืองเว้ กุ้งมังกร อาหารทะเล บุฟเฟ่ต์นานาชาติ

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา สัมผัสบรรยากาศหนาวเย็นสุดแสนโรแมนติกเมืองซาปา 2 คืนเต็มอิ่ม รวมค่ากระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน และรถรางชมเมืองซาปาชมนาขั้นบันได ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเวียดนาม ช้อปปิ้งสุดมันส์ถนน 36 สาย พิเศษ !! เมนูสุกี้หม้อไฟ

เวียดนามเหนือเที่ยวคุ้ม ครบทุกไฮไลท์ 4 เมืองเหนือ สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ และความหนาวเย็นเมืองซาปา รวมค่ากระเช้าขึ้นเขาฟานซิปัน และรถไฟรางชมเมืองซาปา พร้อมสัมผัสกับวิวนาขั้นบันได ล่องเรือ 2 ธรรมชาติ 2 สไตล์ฮาลองเบย์ และฮาลองบก เต็มอิ่มบุฟเฟต่นานาชาติ SEN

เวียดนามใต้ ดาลัด-มุยเน่-โฮจิมินห์ เที่ยว 3 เมืองสุดคุ้ม เข้าดาลัด กลับโฮจิมินห์ ไม่ย้อน ไม่เหนื่อยนั่งรถ ดาลัดเมืองสวิสเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม พัก 4 ดาว 2 คืน ตะลุยทะเลทราบขาว-แดง สนุกสุดเหวี่ยงกับกิจกรรมโลเลอร์โคสเตอร์