city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ TRENDY SPRING 2  5 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ TRENDY SPRING 2 5 วัน 3 คืน

รหัส KR-WD046 ทัวร์เกาหลี ราคาถูก

Jin Air (LJ)

ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ TRENDY SPRING 2 5 วัน 3 คืน

pdf

ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ  บินตรง สุวรรณภูมิ – อินชอน เดินทางโดยสายการบินจินแอร์
ตามรอยซีรีย์ดังที่ “ เกาะนามิ” / สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเครื่องเล่น)
เยือนอุทยานแห่งชาติซอรัคซาน สวิตเซอร์แลนด์แห่งเกาหลี  
N SEOUL TOWER หอคอยแห่งรักและความโรแมนติก

กำหนดการเดินทาง มีนาคม  2559

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ TRENDY SPRING 2 5 วัน 3 คืน
http://www.grandholiday.co.th/view/894
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน)
  • วันที่ 2 : เกาะนามิ – TEDDY BEAR MUSEUM – อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน – วัดชินฮึงซา
  • วันที่ 3 : กิมจิแลนด์ พร้อมใส่ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันบก” – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – COSMETIC SHOP – ช้อปปิ้งทงแดมุน
  • วันที่ 4 : ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเกตนามู- บลูเฮาส์ – พะราชวังชางด็อกกุง – SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท์) – DUTY FREE – ช้อปปิ้งเมียงดง
  • วันที่ 5 : RED PINE – ศูนย์พลอยอเมทิส –TRICK EYE MUSEUM+ICE MUSEUM – ช็อปปิ้งย่านฮงอิค – SUPER MARKET – กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
01 มี.ค 255905 มี.ค 255917,90017,90017,9005,900
08 มี.ค 255912 มี.ค 255917,90017,90017,9005,900
15 มี.ค 255919 มี.ค 255917,90017,90017,9005,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลีราคาถูก อื่นๆ

เดินทางสู่ปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ โดย EASTAR JET ขึ้นบนยอดเขา MIREUKSAN ชมทัศนียภาพที่ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่งมากมายที่สวยงามของเมืองปูซาน แวะชม ตลาดปลาจุนกัง ใกล้กับท่าเรือที่นี่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองปูซาน วัดแฮดง ยงกุงซา เป็นวัดที่สร้างบนโขดหินริมชายหาดที่ ชมจุดชมวิว หมู่เกาะออยุคโด ศูนย์โสม คุณภาพว่าผลิตจากโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด  หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน ซานโตรินี่เกาหลี หมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนเนินเขา เรียงตัวสลับกันไปมาสีสันสดใส