city
  • Mobile. 081-9699934
Ski Winter BUSAN YEOSU 5วัน 3คืน (BX)

Ski Winter BUSAN YEOSU 5วัน 3คืน (BX)

รหัส ITV-PUS-KBX35 (DEC'23-FEB'24)

ราคาเริ่มต้น 17,888 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

Ski Winter BUSAN YEOSU 5วัน 3คืน (BX)

pdf

สนุกสนานกับลานสกี รีสอร์ต EDEN SKI RESORT
นั่งรถไฟสุดคิ้วท์ริมทะเลปูซาน ชงโดสกายวอร์ค วัดแฮดงยงกุงชา
พิพิธภัณฑ์ศิลปะอาร์เต้ มิวเซียม Trick Eye
ชมหมู่บ้านคัมซอน ช้อปปิ้ง ย่านซอมยอน และย่านนัมโพดง

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
Ski Winter BUSAN YEOSU 5วัน 3คืน (BX)
http://www.grandholiday.co.th/view/5391
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : วันที่หนึ่ง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 : วันที่สอง ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – ซงโดสกายวอล์ค – ลานสกีรีสอร์ต
  • วันที่ 3 : วันที่สาม LF Square - I Museum - Yeosu Art land – ตลาดพื้นเมือง – จัตุรัสอีซุนชิ
  • วันที่ 4 : วันที่สี่ ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu - ร้านสมุนไพร Red Pine - รถไฟจิ๋วสกายแคปซูล - วัดแฮดงยงกุงซา – แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี – ช้อปปิ้งย่านซอมยอน
  • วันที่ 5 : วันที่ห้า ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดัง - Local Super Market - ตลาดนัมโพดง – ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ – ท่า อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
21 ธ.ค. 256625 ธ.ค. 256622,88822,88822,8883,500
25 ธ.ค. 256629 ธ.ค. 256620,88820,88820,8883,500
27 ธ.ค. 256631 ธ.ค. 256622,88822,88822,8883,500
28 ธ.ค. 256601 ม.ค. 256726,88826,88826,8883,500
01 ม.ค. 256705 ม.ค. 256720,88820,88820,8883,500
03 ม.ค. 256707 ม.ค. 256721,88821,88821,8883,500
04 ม.ค. 256708 ม.ค. 256721,88821,88821,8883,500
08 ม.ค. 256712 ม.ค. 256720,88820,88820,8883,500
10 ม.ค. 256714 ม.ค. 256721,88821,88821,8883,500
11 ม.ค. 256715 ม.ค. 256721,88821,88821,8883,500
15 ม.ค. 256719 ม.ค. 256720,88820,88820,8883,500
17 ม.ค. 256721 ม.ค. 256721,88821,88821,8883,500
18 ม.ค. 256722 ม.ค. 256721,88821,88821,8883,500
22 ม.ค. 256726 ม.ค. 256720,88820,88820,8883,500
24 ม.ค. 256728 ม.ค. 256721,88821,88821,8883,500
25 ม.ค. 256729 ม.ค. 256721,88821,88821,8883,500
29 ม.ค. 256702 ก.พ. 256720,88820,88820,8883,500
31 ม.ค. 256704 ก.พ. 256721,88821,88821,8883,500
01 ก.พ. 256705 ก.พ. 256721,88821,88821,8883,500
05 ก.พ. 256708 ก.พ. 256720,88820,88820,8883,500
07 ก.พ. 256711 ก.พ. 256721,88821,88821,8883,500
08 ก.พ. 256712 ก.พ. 256721,88821,88821,8883,500
14 ก.พ. 256718 ก.พ. 256721,88821,88821,8883,500
15 ก.พ. 256719 ก.พ. 256721,88821,88821,8883,500
19 ก.พ. 256723 ก.พ. 256720,88820,88820,8883,500
21 ก.พ. 256725 ก.พ. 256719,88819,88819,8883,500
22 ก.พ. 256726 ก.พ. 256719,88819,88819,8883,500
26 ก.พ. 256701 มี.ค 256717,88817,88817,8883,500
28 ก.พ. 256703 มี.ค 256718,88818,88818,8883,500
29 ก.พ. 256704 มี.ค 256718,88818,88818,8883,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลีราคาถูก อื่นๆ