city
  • Mobile. 081-9699934
ฮ่องกง ดิสนี่ย์เเลนด์ เต็มวัน!! BY CX 3D2N

ฮ่องกง ดิสนี่ย์เเลนด์ เต็มวัน!! BY CX 3D2N

รหัส GS-HKG41 (APR24)

Cathay-Pacific-(CX)

ราคาเริ่มต้น 23,999 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ฮ่องกง ดิสนี่ย์เเลนด์ เต็มวัน!! BY CX 3D2N

pdf

สนุกเต็มอิ่มฮ่องกงดิสนี่ย์แลนด์ เต็มวัน
พลาดไม่ได้ มู วัดดังฮ่องกง!

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ฮ่องกง ดิสนี่ย์เเลนด์ เต็มวัน!! BY CX 3D2N
http://www.grandholiday.co.th/view/5645
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – เจ้าพ่อกวนอูกวนไท - รีพลัสเบย์ – จุดชมวิววิคตอเรีย
  • วันที่ 2 : ดิสนี่ย์แลนด์ เต็มวัน!!
  • วันที่ 3 : เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - วัดแชกงหมิว - โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก - วัดหวังต้าเซียน – ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก – กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
08 เม.ษ. 256710 เม.ษ. 256727,99927,99927,9995,500
10 เม.ษ. 256712 เม.ษ. 256729,99929,99929,9995,500
17 เม.ษ. 256719 เม.ษ. 256727,99927,99927,9995,500
20 เม.ษ. 256722 เม.ษ. 256723,99923,99923,9995,500
24 เม.ษ. 256726 เม.ษ. 256723,99923,99923,9995,500
25 เม.ษ. 256727 เม.ษ. 256723,99923,99923,9995,500
26 เม.ษ. 256728 เม.ษ. 256723,99923,99923,9995,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก อื่นๆ