city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ ขอพร เลสโก ส้มสายบุญ 3D2N (OCT-DEC19)(ZHKG16)

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ ขอพร เลสโก ส้มสายบุญ 3D2N (OCT-DEC19)(ZHKG16)

รหัส HK-ZG186

Thai Smile (WE)

ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท/ท่าน

หมุนกังหันขอพรวัดแชกงหมิว ชมวิวเขา VICTORIA PEAK ขอพรวัดหวังต้าเซียน วัดหมั่นโหมว วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ
สักการะเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลส์เบย์ นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่โป่วหลิน
ชม A Symphony of Lights และ ถ่ายภาพกับมือดาราดังที่ Avenue of Stars
ช้อปปิ้งสนั่น!! ย่านดังจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน City Gate Outlets

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ ขอพร เลสโก ส้มสายบุญ 3D2N (OCT-DEC19)(ZHKG16)
http://www.grandholiday.co.th/view/3459
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กระเช้าลอยฟ้านองปิง – พระใหญ่ลันเตา - Citygate Outlets Mall
  • วันที่ 2 : วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – วัดหมั่นโหมว - เขา VICTORIA – หาดรีพัลส์เบย์ – ช้อปปิ้งย่าน จิมซาจุ่ย - A Symphony of Lights
  • วันที่ 3 : วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - Avenue of Stars - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ13,99913,99912,9995,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก อื่นๆ