city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ เลสโก ส้มจี๊ด 3D2N (OCT19)(ZHKG08)

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ เลสโก ส้มจี๊ด 3D2N (OCT19)(ZHKG08)

รหัส HK-ZG183

Cathay-Pacific-(CX)

ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท/ท่าน

เที่ยวแบบเต็มอิ่ม บินเช้า - กลับดึก พักฮ่องกง 2 คืน เที่ยวเต็มวันสวนสนุกชวนฝัน ดิสนีย์แลนด์
หมุนกังหันขอพรวัดแชกงหมิว นั่งรถรางพีคแทรม ขึ้นสู่ยอดเขาวิคตอเรียพีค ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลส์เบย์
นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่โป่วหลิน ช้อปปิ้งสนั่น!! ย่านดังจิมซาจุ่ย

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ เลสโก ส้มจี๊ด 3D2N (OCT19)(ZHKG08)
http://www.grandholiday.co.th/view/3452
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - เกาะลันเตา - วัดโป่วหลิน - City gate Outlet - A Symphony of Lights
  • วันที่ 2 : ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมค่าเข้าและค่าเครื่องเล่นทุกชนิดเรียบร้อยแล้ว)
  • วันที่ 3 : นั่งรถรางพีคแทรม - ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค - รี พัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ17,90017,90016,9005,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก อื่นๆ