city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น โชว์ม่านน้ำ 3วัน 2คืน (JAN-APR18) HKG001

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น โชว์ม่านน้ำ 3วัน 2คืน (JAN-APR18) HKG001

รหัส HK-BI125 ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก

Royal Jordanian (RJ)

ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท/ท่าน

เดินทางสู่ประเทศฮ่องกง โดยสายการบิน รอยัลจอร์แดน แอร์เวย์
สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดกวนอู ขอพรเจ้าพ่อแชกงมิว ณ วัดแชกงมิว
ช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ณ นาธาน จิมซาจุ่ย ห้างหลอหวู่
ชมพิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น ชมโชว์ม่านน้ำตระการตา  MANGROVE GROOVE

ช้อปปิ้งถนนคนเดินคนเดิน ย่านตลาดตงเหมิน  พิเศษ เมนูซีฟู๊ด+เป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น โชว์ม่านน้ำ 3วัน 2คืน (JAN-APR18) HKG001
http://www.grandholiday.co.th/view/1592
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เซินเจิ้น
  • วันที่ 2 : เซินเจิ้น - วัดกวนอู - พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ – หยก -โชว์ม่านน้ำ - ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน
  • วันที่ 3 : วัดแชกงมิว - วัดหวังต้าเซียน - โรงงานจิวเวอรี่ - ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย - กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 04 ม.ค. 256106 ม.ค. 25619,9999,9999,9993,500
(เต็ม) 11 ม.ค. 256113 ม.ค. 25619,9999,9999,9993,500
(เต็ม) 18 ม.ค. 256120 ม.ค. 25619,9999,9999,9993,500
25 ม.ค. 256127 ม.ค. 256110,99910,99910,9994,500
01 ก.พ. 256103 ก.พ. 25619,9999,9999,9993,500
08 ก.พ. 256110 ก.พ. 25619,9999,9999,9993,500
15 ก.พ. 256117 ก.พ. 256110,99910,99910,9994,500
22 ก.พ. 256124 ก.พ. 25619,9999,9999,9993,500
(เต็ม) 01 มี.ค 256103 มี.ค 256110,99910,99910,9994,500
(เต็ม) 08 มี.ค 256110 มี.ค 25619,9999,9999,9993,500
(เต็ม) 15 มี.ค 256117 มี.ค 256110,99910,99910,9994,500
29 มี.ค 256131 มี.ค 25619,9999,9999,9993,500
05 เม.ษ. 256107 เม.ษ. 256110,99910,99910,9994,500
12 เม.ษ. 256114 เม.ษ. 256110,99910,99910,9994,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก อื่นๆ