GrandHoliday
9.3 10 95
city
  • Mobile. 081-9699934
  • ทัวร์อินเดีย ราคาถูก เที่ยวอินเดีย แบบประหยัด แพคเกจทัวร์อินเดีย ไปกับแกรนด์ฮอลิเดย์

  • บริษัทแกรนด์ฮอลิเดย์ จำกัด มีความพร้อมในการบริการ ทัวร์อินเดีย ราคาถูก ด้วย โปรแกรม ทัวร์อินเดีย ราคาประหยัด คุณภาพดี นำพาท่านบินไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศอินเดีย

    บริษัทแกรนด์ฮอลิเดย์ ยินดีนำเสนอโปรแกรม ทัวร์อินเดีย ราคาถูก แพคเกจทัวร์อินเดีย โดยท่านสามารถเลือกโปรแกรม ทัวร์อินเดีย ราคาถูก ที่ท่านสนใจได้ที่ด้านล่าง นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังได้เปิดให้บริการ รับจัดกรุ๊ป ทัวร์อินเดีย ราคาประหยัด รับประกันคุณภาพ


กุลมาร์ค & พาฮาลแกม | เคเบิลคาร์ (รวมค่าขึ้นแล้ว) | นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ | วัดอักชารดาห์ม | ประตูชัย India Gate

กุลมาร์ค & โซนามาร์ค | “เคเบิลคาร์” (รวมค่าขึ้นแล้ว) | นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ อัคราฟอร์ด | ทัชมาฮาล

ชมเขาคิชฌกูฏ ที่ประทับของพระพุทธเจ้าก่อนเสด็จดับขันปริพนิพพาน  ชมวัดเวฬุวันมหาวิหาร วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา  ชมสังเวชนียสถาน สารนาถ สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา ชมพิธีคงคาอารตี พิเศษ! กระทงลอยขอพรแม่น้ำคงคา ล่องเรือชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้า ชมวัดมหาโพธิ์ สถานที่ที่เจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้ พิเศษ!! พักโรงแรมหรู 4 ดาว

ชัยปุระ ● พระราชวังสายลม  ● CITY PALACE● นั่งรถจี๊ปขึ้นแอมเบอร์ ฟอร์ท จูดห์ปุระ ● ป้อมเมห์รานการห์ ● พระตำหนักพูลมาฮาล ● พระตำหนักโมติมาฮาล จัสวันธาดา ● Step Well ● ประตูปาตริกา 

ฮาวา มาฮาล | วัดพระพิฆเนศ | พระราชวังหลวง | ทัชมาฮาล | อักราฟอร์ด | กุตุบมีนาร์ | ประตูชัย India Gate

เยือนสวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ทัชมาฮาล ชมเทศกาลดอกทิวลิปที่ใหญ่ที่สุดแห่งเอเชีย ไฟล์ทสวยไปเช้า-กลับดึก

ตะลุยเมืองชัยปุระ ฮาวามาฮาล มนต์เสน่ห์แห่งอินเดีย อนุสรณ์แห่งความรัก ทัชมาฮาล

เยือนสวิตเซอร์แลนด์แห่งอินเดีย ชมพระอาทิตย์ขึ้น'ทัชมาฮาล สัมผัสธรรมชาติอันสวยงามที่พาฮาลแกม ล่องเรือทะเลสาบดาล

อินเดีย ดินแดนแห่งมนต์เสน่ห์ ตะลุยเมืองชัยปุระ นมัสการพระพิฆเนศ ฮาวามาฮาลแห่งอินเดีย อนุสรณ์แห่งความรักทัชมาฮาล

บินตรงสู่นิวเดลี ชมทัชมาฮาล 1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก พิเศษ!! นั่งรถจิ๊ปขึ้นไปชมพระราชวัง AMBER FORT ชมเมืองชัยปุระหรือ "นครสีชมพู" ชมอัคราฟอร์ท แซนด์ เบารี วัดพระพิฆเนศ พระราชวังสายลม พระราชวังกลางน้ำ พระราชวังหลวง