GrandHoliday
9.3 10 95
city
  • Mobile. 081-9699934
  • ทัวร์ยุโรป ราคาถูก เที่ยวยุโรป คุณภาพดี ราคาประหยัด ทัวร์ยุโรปตะวันออกไปกับแกรนด์ฮอลิเดย์

  • บริษัทแกรนด์ฮอลิเดย์ จำกัด มีความพร้อมในการบริการ ทัวร์ยุโรป ราคาถูก ด้วยโปรแกรมแพคเกจ ทัวร์ยุโรป ราคาประหยัด คุณภาพดี นำท่านบินไปสัมผัสทวีปยุโรปศูนย์กลางความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม แหล่งวิทยาการใหม่ ๆ พร้อมทั้งร่องร่อยวัฒนธรรมเก่าแก่ที่สำคัญของโลก สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในทวีปยุโรป เช่น เมืองโบโลญญ่า เวนิส ลูเซิร์น(สวิตเซอร์แลนด์) อนุสาวรีย์สิงโต สะพานไม้คาเปลบรุค หมู่มหาปีรามิดแห่งเมืองกีซ่า กระดาษปาปีรุส โรงงานผลิตหัวน้ำหอม มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ น้ำพุเทรวี่ ย่านบันไดสเปน ปิซ่า หอเอนแห่งเมืองปิซ่า เป็นต้น

    บริษัทแกรนด์ฮอลิเดย์ยินดีนำเสนอโปรแกรม ทัวร์ยุโรป ราคาถูก โดยท่านสามารถเลือกโปรแกรม ทัวร์ยุโรป ที่ท่านสนใจได้ที่ด้านล่าง นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังได้เปิดให้บริการ แพ็คเกจทัวร์ยุโรป รับจัดกรุ๊ปทัวร์ยุโรป ราคาประหยัด รับประกันคุณภาพ


เดินทางสู่สวิตเซอร์แลนด์ โดย SINGAPORE AIRLINE พิชิต 2 ยอดเขาแห่งสวิต พักเซอร์แมท 1 คืน นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาแมทเทอร์ฮอร์น  นั่งรถไฟขึ้นสู่งยอดเขาจุงเฟรา ราควมค่าวีซ่าสวิต รวมแพคเกจ Test & Go รวมค่าตรวจ RT-PCR   

อันซีนสวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน 7คืน (เส้นทางใหม่) บินตรงซูริค โดย...สายการบินสวิส อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ไลน์ ยลเสน่ห์เมืองเล็กๆในสวิส ตามรอย เจมส์ บอนด์ และ สหายผู้กอง

บินตรงสู่นครซูริค โดยสายการบินไทย นั่งรถไฟสาย Glacier Express ชมความงดงามของเทือกเขาแอลป์ ขึ้นเคเบิ้ลคาร์สัมผัสกับความงดงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดของเทือกเขาแอล์ป เที่ยวยอดเขายูงเฟรา หรือ Top of Europe