city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ตุรกี Classic Turkey Strawberry 8D 6N (TK59-TK58) (SEP-OCT'19)

ทัวร์ตุรกี Classic Turkey Strawberry 8D 6N (TK59-TK58) (SEP-OCT'19)

รหัส TR-PE102

Turkish-Airlines-(TK)

ราคาเริ่มต้น 38,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ตุรกี Classic Turkey Strawberry 8D 6N (TK59-TK58) (SEP-OCT'19)

pdf

บินตรงสู่นครอิสตันบูล ไฟล์ทเช้าถึงเย็น ไม่เหนื่อย พักโรงแรมระดับ 5 ดาว 5 คืน
พิเศษ!! พักคัปปาโดเกีย 2คืน
คัปปาโดเกีย คอนย่า –อิซปาร์ต้า –ปามุคคาเล่ –อิซเมียร์ อิสตันบูล
เที่ยวชมไร่สตอเบอร์รี่ ณ เมืองอิซปาร์ต้า

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ตุรกี Classic Turkey Strawberry 8D 6N (TK59-TK58) (SEP-OCT'19)
http://www.grandholiday.co.th/view/3552
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : สุวรรณภูมิ-กรุงอิสตันบูล-เมืองเนฟเชียร์-เมืองคัปปาโดเกีย
  • วันที่ 2 : เมืองคัปปาโดเกีย
  • วันที่ 3 : เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองคอนย่า-เมืองอิสปาตาร์
  • วันที่ 4 : เมืองอิสปาตาร์-เมืองปามุคคาเล่
  • วันที่ 5 : เมืองปามุคคาเล่-เมืองอฟฟิซุส-เมืองอิซเมียร์-กรุงอิสตันบูล
  • วันที่ 6 : กรุงอิสตันบูล
  • วันที่ 7 : กรุงอิสตันบูล-กรุงเทพมหานคร
  • วันที่ 8 : กรุงเทพมหานคร
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ38,900--8,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกีราคาถูก อื่นๆ

นั่งเรือข้ามช่องแคบดาร์คะเนลส์ ชมเมืองโบราณ ทรอย แวะถ่ายรูปกับม้าโทรจัน ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี ชมปามุคคาเล่ เมืองคัปปาโดเกีย สถานีคาราวาน ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม นครใต้ดินไคมัคลึ ทะเลสาบน้ำเค็ม Lake Tuz Tuz Golu พระราชวังทอปกาปิ ชมสัญลักษณ์ของเมืองนครอิสตันบูล “บลูมอสก์” ชมอุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน ฮายาโซฟีอา และจัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด ชมการแสดงพื้นเมือง “โชว์ระบำหน้าท้อง” Belly Dance พักโรงแรมตกแต่งสไตล์ถ้ำ 1 คืน