city
  • Mobile. 081-9699934
ปีใหม่ ทัวร์ตุรกี Premium Winter Ski 8Days 5Nights (DEC18)

ปีใหม่ ทัวร์ตุรกี Premium Winter Ski 8Days 5Nights (DEC18)

รหัส TR-PE081 ทัวร์ตุรกี

Turkish-Airlines-(TK)

ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ปีใหม่ ทัวร์ตุรกี Premium Winter Ski 8Days 5Nights (DEC18)

pdf

สัมผัสหิมะ ณ แหล่งสกียอดนิยม
บินตรง + บินภายใน 2 ครั้ง ไม่เหนื่อย
พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว 4 คืน
พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ปีใหม่ ทัวร์ตุรกี Premium Winter Ski 8Days 5Nights (DEC18)
http://www.grandholiday.co.th/view/2284
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล-เมืองอิซเมียร์
  • วันที่ 2 : เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี-เมืองปามุคคาเล่
  • วันที่ 3 : เมืองปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองคอนย่า
  • วันที่ 4 : เมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-ชมความสวยงาม เมืองคัปปาโดเกียพิพิธภัณฑ์- ระบำหน้าท้อง
  • วันที่ 5 : เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองไคเซอร์รี่-สกี รีสอร์ท-กรุงอิสตันบูล
  • วันที่ 6 : ฮิปโปโดม-สุเหร่าสีฟ้า-โบสถ์เซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน -พระราชวังทอปกาปึ-ช้อปปิ้งตลาดแกรนด์ บาซาร์
  • วันที่ 7 : ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาชเช่ – ช้อปปิ้งตลาด สไปซ์ มาร์เก็ต-กรุงเทพมหานคร
  • วันที่ 8 : กรุงเทพมหานคร
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 25 ธ.ค. 256101 ม.ค. 256249,90049,90049,9008,000
(เต็ม) 26 ธ.ค. 256102 ม.ค. 256249,90049,90049,9008,000
27 ธ.ค. 256103 ม.ค. 256249,90049,90049,9008,000
31 ธ.ค. 256107 ม.ค. 256249,90049,90049,9008,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกีราคาถูก อื่นๆ

ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย พิเศษ นำเข้าสวนผลไม้ และสวนดอกไม้ ที่มีในแต่ละช่วงของเดือน ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังโดลมาบาห์เช ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตกาล ที่ปัจจุบันคงไว้เพียงซากปรักหักพัง เมืองเอฟฟิซุส และ เมืองเปอร์กามัม ชม บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์ ล่องเรือบอสฟอรัส ชมความงดงามของแผ่นดิน 2 ทวีป

บินตรงสู่ตุรกี โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ ชมฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน - เซนต์โซเฟีย - อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน เยเรบาติน - แกรนด์บาร์ซาร์ - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - พระราชวังโดลมาบาเช่ - ช้อปปิ้ง สไปซ์ มาร์เก็ต - เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้เมืองทรอย-วิหารอะโครโปลิส-เมืองคูซาดาซึ -  บ้านพระแม่มารี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส - เมืองปามุคคาเล่ - เมืองคอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - เมืองคัปปาโดเกีย - นครใต้ดินไคมัคลึ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม่ – เข้าชมบ้านของมนุษย์ถ้ำ – ช้อปปิ้ง –  อิสตันบูล