GrandHoliday
9.3 10 95
alay
city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
  • ทัวร์ตุรกี ราคาถูก เที่ยวตุรกี คุณภาพดี ราคาประหยัด ไปกับแกรนด์ฮอลิเดย์

  • บริษัทแกรนด์ฮอลิเดย์ จำกัด มีความพร้อมในการบริการ ทัวร์ตุรกี ราคาถูก ด้วย โปรแกรม ทัวร์ตุรกี ราคาประหยัด คุณภาพดี นำพาท่านบินไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของตุรกี พาเที่ยวชมเมืองตุรกีที่ถูกล้อมรอบไปด้วยทะเลสามด้าน ได้แก่ ทะเลดำทางเหนือ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางใต้และทะเลอีเจียนทางตะวันตก มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย ทำให้ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวตุรกีอย่างต่อเนื่อง
    บริษัทแกรนด์ฮอลิเดย์ ยินดีนำเสนอโปรแกรม ทัวร์ตุรกี ราคาถูก แพคเกจทัวร์ตุรกี โดยท่านสามารถเลือกโปรแกรม ทัวร์ตุรกี ที่ท่านสนใจได้ที่ด้านล่าง นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังได้เปิดให้บริการ รับจัดกรุ๊ป ทัวร์ตุรกี ราคาประหยัด รับประกันคุณภาพ


ใหม่ล่าสุด ตุรกี ตะวันออก โดยสายการบินกาต้า ระดับห้าดาว บินเช้า ถึงเย็น พักผ่อนเต็มอิ่ม !!! ชมพระอาทิตย์ตกดิน ณ ภูเขาหน้าคน !!! The Biggest Mosaic Museum of the World

พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังโดลมาบาห์เช, อุโมงก์เก็บน้ำเยเรบาทัน ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย, ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) ชม โชว์ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง ประเทศตุรกี ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตกาล ที่ปัจจุบันคงไว้เพียงซากปรักหักพัง และ เมืองเปอร์กามัม ชม บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์ ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส Bosphorus เชื่อมทะเลดำกับทะเลมาร์มาร่า

เดินทางสู่ประเทศตุรกี โดยสายการบิน มาฮัน แอร์ (W5) เยือนดินแดนอันน่าอัศจรรย์ “ ปราสาทปุยฝ้าย ” แห่งเมืองปามุคคาเล่ ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย ณ เมืองคัปปาโดเกีย สัมผัสประสบการณ์ใหม่กับการนอนโรงแรมถ้ำ 1 คืน ชมโชว์ระบำหน้าท้องสไตล์พื้นเมืองของชาวตุรกี ช้อปปิ้งอย่างจุใจกับสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์

เดินทางสู่ประเทศตุรกี โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ บินเช้าถึงเย็นพักผ่อนเต็มอิ่ม พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน ชมบ้านพักของมนุษย์ถ้ำพื้นเมือง ของชาวพื้นเมือง คัปปาโดเกีย ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน "ริเวียร่าแห่งตุรกี" ชมสถานที่ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ชมปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาล่) เมืองแห่งน้ำพุเกลือแร่ร้อน

บินตรงสู่ประเทศตุรกี โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ พร้อมบินภายใน 1 ขา พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน และระดับ 5 ดาว 6 คืน ชมสถานที่ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ชม ม้าไม้แห่งกรุงทรอย อันโด่งดัง เป็นหนึ่งในอาวุธยุทโธปกรณ์อันชาญฉลาดในสมัยนั้น ชมบ้านพักของมนุษย์ถ้ำพื้นเมือง ของชาวพื้นเมือง CAPPADOCIA ชมปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาล่) เมืองแห่งน้ำพุเกลือแร่ร้อน       ล่องเรือชมความงามของอ่าวที่เป็นส่วนหนึ่งของทะเลเมดิเตอร์เนี่ยน “ริเวียร่าแห่งตุรกี”   

นำท่านบินสู่ตรง ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH ARILINES สุสานอตาเติร์ก อนุสรณ์สถานและสุสานของ MUSTAFA KEMAL ผู้กู้อิสรภาพตุรกี    1  ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ช่องแคบเส้นแบ่งระหว่างยุโรป และเอเชีย โชว์ระบำหน้าท้อง BELLY DANCE SHOW  ของสาวน้อยชาวตุรกี  

นำท่านบินตรงสู่ตุรกีโดยสายการบินเตอร์กิซ แอร์ เที่ยวชมม้าไม้จำลองที่เมืองทรอย  เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส  ที่ขนานนามว่ามหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล เป็นน้ำตกหินปูนสีขาวที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ เที่ยวอิสตันบูล เมืองเดียวในโลกที่ตั้งอยู่ระหว่างทวีปยุโรปและเอเชีย เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย ได้รับการขนานนามว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ชมของล้ำค่าในพระราชวังทอปกาปึ 

บินตรงสู่ประเทศตุรกี โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ พร้อมบินภายใน 1 ขา พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน และระดับ 5 ดาว 4 คืน ชมสถานที่ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ชม ม้าไม้แห่งกรุงทรอย อันโด่งดัง เป็นหนึ่งในอาวุธยุทโธปกรณ์อันชาญฉลาดในสมัยนั้น ชมบ้านพักของมนุษย์ถ้ำพื้นเมือง ของชาวพื้นเมือง CAPPADOCIA  ชมปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาล่) เมืองแห่งน้ำพุเกลือแร่ร้อน          

บินตรงสู่ นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES บินตรง + บินภายใน 2 ครั้ง ไม่เหนื่อย พิเศษ !! พัก โรงแรมถ้ำ ที่ คัปปาโดเกีย สัมผัสหิมะบนยอดเขาเออร์ซิเยส พร้อมรับประทานอาหารภัตตาคารบนยอดเขา

ทัวร์ตุรกี บินตรง !! สู่ประเทศตุรกี โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ ฮิปโปโดรม – สุเหร่าสีน้ำเงิน – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์ พระราชวังทอปกาปึ – พระราชวังโดลมาบาเช่ – มัสยิดสีเขียว ช้อปปิ้งตลาดผ้าไหม – เมืองอิชเมียร์ – บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณเอฟฟิซุส – ช้อปปิ้งโรงงานทำเครื่องหนัง ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) – เมืองคอนย่า – เมืองคัปปาโดเกีย

นำท่านบินตรงสู่ประเทศ ตุรกีโดยสายการบินเตอร์กิซ แอร์ไลน์ เที่ยวชมดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป เที่ยวสบายๆ ชมม้าไม้จำลองที่เมืองทรอยเยือนเมืองโบราณเอเฟซุส ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับ  ปามุคคาเล่                                                   เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย  ชมของล้ำค่าในพระราชวังทอปกาปึ  ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส