GrandHoliday
9.3 10 95
city
  • Mobile. 081-9699934
  • ทัวร์ตุรกี ราคาถูก เที่ยวตุรกี คุณภาพดี ราคาประหยัด ไปกับแกรนด์ฮอลิเดย์

  • บริษัทแกรนด์ฮอลิเดย์ จำกัด มีความพร้อมในการบริการ ทัวร์ตุรกี ราคาถูก ด้วย โปรแกรม ทัวร์ตุรกี ราคาประหยัด คุณภาพดี นำพาท่านบินไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของตุรกี พาเที่ยวชมเมืองตุรกีที่ถูกล้อมรอบไปด้วยทะเลสามด้าน ได้แก่ ทะเลดำทางเหนือ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางใต้และทะเลอีเจียนทางตะวันตก มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย ทำให้ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวตุรกีอย่างต่อเนื่อง
    บริษัทแกรนด์ฮอลิเดย์ ยินดีนำเสนอโปรแกรม ทัวร์ตุรกี ราคาถูก แพคเกจทัวร์ตุรกี โดยท่านสามารถเลือกโปรแกรม ทัวร์ตุรกี ที่ท่านสนใจได้ที่ด้านล่าง นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังได้เปิดให้บริการ รับจัดกรุ๊ป ทัวร์ตุรกี ราคาประหยัด รับประกันคุณภาพ


เที่ยวดินแดน 3 อารยธรรม 2 ทวีป  พักโรงแรม 4 ดาว+นอนคัปปาโดเกีย 2 คืน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองคัปปาโดเกีย  มัสยิดคามลิก้า - BLUE MOSQUE - หอคอยกาลาต้า

บินตรงอิสตันบูล เที่ยวฤดูกาลที่สวยที่สุด ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปร์ท - อังการ่า - พิพิธภัณฑ์อตาเติร์ก - ทะเลสาบเกลือ - คัปปาโดเกีย หุบเขานกพิราบ - นครใต้ดินชาดัค - หมู่บ้านอวานอส - จุดพักคาราวานซาราย - คอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา  ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เฮียราโพลิส - ชานัคคาเล่ - ม้าไม้จำลอง เมืองทรอย - อิสตันบูล - ย่านบาลัท ชมหอคอยกาลาตา - ช้อปปิ้งย่านจัตุรัสทักซิม - ฮิปโปโดม - สุเหร่าสีน้ำเงิน (บลูมอสก์) - สุเหร่าเซ็นต์โซเฟีย

สัมผัสเมือง 3 อารยธรรม สองทวีป ตระการตาบอลลูนนับพัน ที่คัปปาโดเกีย วิหารฮาเจียโซเฟีย เมืองใต้ดิน ปราสาทปุยฝ้าย BLUE MOSQUE คัปปาโดเกีย

(บินภายใน 1 เที่ยว + พัก 5 ดาวทุกคืน + โรงแรมถ้ำ 2 คืน + ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส) คัปปาโดเกีย - นครใต้ดินไคมัคลี - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ -คาราวานสไรน์-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า คอนย่า - ปามุคคาเล่ - เอฟฟิซุส - อิชเมียร์ - เพอร์กามอน – ทรอย - อิสตันบูล - สุเหร่าสีน้ำเงิน - โบสถ์เซ็นต์โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปึ - พระราชวังโดลมาบาชเช่ – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส (Private Boat)  

อิสตันบูล - คัปปาโดเกีย เมืองคอนย่า - เมืองปามุคคาเล่  เมืองคูซาดาซึ- เมืองอิซมีร – เมืองชานัคคาเล่ บินตรง บินภายใน 1ครั้ง พิเศษ!! ล่องเรือยอร์ช ชมความงามของช่องแคบบอสฟอรัส

พิเศษ!ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส เมืองชานัคคาเลย์ - เมืองปามุคคาเลย์ เมืองคอนย่า - เมืองคัปปาโดเกีย กรุงอังการา - เมืองซาฟรานโบลู เมืองซาฟรานโบลู - กรุงอิสตันบูล  

พิเศษ!! ล่องเรือยอร์ช ชมความงามของช่องแคบบอสฟอรัส เมืองคัปปาโดเกีย–เมืองคอนย่า-เมืองปามุคคาเล่ เมืองอิสปาต้าร์-เมืองคูซาดาซึ  เมืองเอฟฟิซุส – เมืองชานัคคาเล่

บินตรงสู่อิสตันบูล เที่ยวดินแดน 2 ทวีป นั่งบอนบูล ชมเมืองคัปปาโดเกีย วิหารเซนต์โซเฟีย พระราชวังโดลมาบาห์เช่ ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส

อิสตันบูล - สุเหร่า - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - ฮิปโปโดรม - ตลาดสไปร์ท ม้าไม้จำลอง ซานัคคาเล่ - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - ปราสาทปุยฝ้าย - คาราวานซาราย พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - หุบเขานกพิราบ - ชมวิวเกอเรเม่ - นครใต้ดินซาดัค - หุบเขาอุขิซาร์ ทะเบสาบเกลือ - พิพิธภัณฑ์ตาเติร์ก - ทะเลสาบโกลจุก - หอคอยกาลาตา - จตุรัสทักขิม