GrandHoliday
9.3 10 95
alay
city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
  • ทัวร์ตุรกี ราคาถูก เที่ยวตุรกี คุณภาพดี ราคาประหยัด ไปกับแกรนด์ฮอลิเดย์

  • บริษัทแกรนด์ฮอลิเดย์ จำกัด มีความพร้อมในการบริการ ทัวร์ตุรกี ราคาถูก ด้วย โปรแกรม ทัวร์ตุรกี ราคาประหยัด คุณภาพดี นำพาท่านบินไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของตุรกี พาเที่ยวชมเมืองตุรกีที่ถูกล้อมรอบไปด้วยทะเลสามด้าน ได้แก่ ทะเลดำทางเหนือ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางใต้และทะเลอีเจียนทางตะวันตก มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย ทำให้ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวตุรกีอย่างต่อเนื่อง
    บริษัทแกรนด์ฮอลิเดย์ ยินดีนำเสนอโปรแกรม ทัวร์ตุรกี ราคาถูก แพคเกจทัวร์ตุรกี โดยท่านสามารถเลือกโปรแกรม ทัวร์ตุรกี ที่ท่านสนใจได้ที่ด้านล่าง นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังได้เปิดให้บริการ รับจัดกรุ๊ป ทัวร์ตุรกี ราคาประหยัด รับประกันคุณภาพ


 นำท่านเดินทาง สู่ ประเทศ ตุรกรี โดยสายการบิน  เตอร์กิช แอร์ไลน์  ชมความสวยงาม ของ  สุเหร่าเซนต์โซเฟีย   1  ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง พาทุกท่าน  ล่องเรือชม ช่องแคบบอสฟอรัส ช่องแคบเส้นแบ่งระหว่างยุโรป และเอเชีย ที่มีความสวยงาม พร้อมกับ  ชมโชว์ระบำหน้าท้อง BELLY DANCE SHOW  ของสาวน้อยชาวตุรกี ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9

นำท่านเดินทางท่องเที่ยวในดินแดนมหัศจรรย์ ตุรกี  เดินทางโดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เส้นทางท่องเที่ยวดินแดนในฝัน  อิสตันบูล-อังคาร่า-ทะเลสาบเกลือ-คัปปาโดเกีย -คอนย่า- ปามุคคาเล่-คูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บูร์ซาร์-อิสตันบูล  พิเศษ !! เข้าชมบ้านชนพื้นเมือง LOCAL CAVE HOUSE ของชาวพื้นเมือง CAPPADOCIA พร้อมกับชมโชว์ระบำหน้าท้อง BELLY DANCE SHOW ของสาวน้อยชาวตุรกี

นำท่านบินสู่ตุรกี โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ช่องแคบเส้นแบ่งระหว่างยุโรป และเอเชีย โชว์ระบำหน้าท้อง BELLY DANCE SHOW  ของสาวน้อยชาวตุรกี

นำท่านบินตรงสู่ประเทศ ตุรกีโดยสายการบินเตอร์กิซ แอร์ไลน์ เที่ยวชมดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป เที่ยวสบายๆ ชมม้าไม้จำลองที่เมืองทรอยเยือนเมืองโบราณเอเฟซุส ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับ  ปามุคคาเล่                                                   เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย  ชมของล้ำค่าในพระราชวังทอปกาปึ  ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส                                                            

เดินทางสู่ประเทศตุรกี โดยสายการบิน MAHAN AIR ชมความสวยงาม ของ สุเหร่าเซนต์โซเฟียโบราณสถาน ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง เที่ยวชมกรุงทรอย ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ ม้าไม้เมืองทรอย ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9  ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส  ชมความงดงามของพระราชวังโดลมาบาเช่ ช้อปปิ้งหาซื้อของฝากที่ ตลาดสไปซ์ และ ตลาดแกรนด์บาร์ซ่า

นำท่านบินตรงสู่ตุรกี โดยสายการบินเตอร์กิซ แอร์ เที่ยวชมดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส ที่ขนานนามว่า มหานครแห่งแรก และยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล เป็นน้ำตกหินปูน สีขาวที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ เที่ยวอิสตันบูล เมืองเดียวในโลกที่ตั้งอยู่ระหว่างทวีปยุโรป และเอเชีย เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย ได้รับการขนานนามว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ชมของล้ำค่าในพระราชวังทอปกาปี ที่ยิ่งใหญ่ กินเนื้อที่เกือบ 700,000 ตารางเมตร 

เดินทางสู่ประเทศตุรกี โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ ชมสถานที่ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งเป็นช่องแคบขนาดใหญ่ และสองฝั่งมีความสวยงามมาก ชม ม้าไม้แห่งกรุงทรอย อันโด่งดัง เป็นหนึ่งในอาวุธยุทโธปกรณ์อันชาญฉลาดในสมัยนั้น ชมบ้านพักของมนุษย์ถ้ำพื้นเมือง ของชาวพื้นเมือง CAPPADOCIA  ชมปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาล่) เมืองแห่งน้ำพุเกลือแร่ร้อน