GrandHoliday
9.3 10 95
alay
city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
  • ทัวร์ตุรกี ราคาถูก เที่ยวตุรกี คุณภาพดี ราคาประหยัด ไปกับแกรนด์ฮอลิเดย์

  • บริษัทแกรนด์ฮอลิเดย์ จำกัด มีความพร้อมในการบริการ ทัวร์ตุรกี ราคาถูก ด้วย โปรแกรม ทัวร์ตุรกี ราคาประหยัด คุณภาพดี นำพาท่านบินไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของตุรกี พาเที่ยวชมเมืองตุรกีที่ถูกล้อมรอบไปด้วยทะเลสามด้าน ได้แก่ ทะเลดำทางเหนือ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางใต้และทะเลอีเจียนทางตะวันตก มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย ทำให้ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวตุรกีอย่างต่อเนื่อง
    บริษัทแกรนด์ฮอลิเดย์ ยินดีนำเสนอโปรแกรม ทัวร์ตุรกี ราคาถูก แพคเกจทัวร์ตุรกี โดยท่านสามารถเลือกโปรแกรม ทัวร์ตุรกี ที่ท่านสนใจได้ที่ด้านล่าง นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังได้เปิดให้บริการ รับจัดกรุ๊ป ทัวร์ตุรกี ราคาประหยัด รับประกันคุณภาพ


นำท่านบินสู่ประเทศตุรกีโดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ ตุรกี ดินแดนแห่งสองทวีป พักโรงแรมถ้ำ ที่ คัปปาโดเกีย ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ชมสุเหร่าสีน้ำเงิน ที่มาของชื่อสุเหร่าสีน้ำเงิน เพราะใช้กระเบื้องสีน้ำเงินในการตกแต่งภายใน ชมนครใต้ดินไคมัคลี ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัสย่าน ช้อปปิ้งอย่างจุใจ ณ แกรนด์บาซาร์ พิเศษ!! พักโรงแรมระดับ 5 ดาว

ทัวร์ตุรกี เดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน MAHAN AIR 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ช่องแคบเส้นแบ่งระหว่างยุโรป และเอเชีย โชว์ระบำหน้าท้อง BELLY DANCE SHOW  ของสาวน้อยชาวตุรกี

นำท่านเดินทางสู่ ประเทศ ตุรกรี ดินแดนแห่งสองทวีป โดยสายการบิน  QATAR AIRWAYS  ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ชมความงดงามของพระราชวังโดลมาบาเช่     ช้อปปิ้งหาซื้อของฝากที่ ตลาดสไปซ์  ชมความสวยงามของ  สุเหร่าเซนต์โซเฟีย  ซึ่ง  เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง  พิเศษ !!   เข้าชมบ้านชนพื้นเมือง LOCAL CAVE HOUSE ของชาวพื้นเมือง CAPPADOCIA พร้อมกับชมโชว์ระบำหน้าท้อง BELLY DANCE SHOW ของสาวน้อยชาวตุรกี

นำท่านบินสู่ตุรกี โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ช่องแคบเส้นแบ่งระหว่างยุโรป และเอเชีย โชว์ระบำหน้าท้อง BELLY DANCE SHOW  ของสาวน้อยชาวตุรกี

นำท่านเดินทางท่องเที่ยวในดินแดนมหัศจรรย์ ตุรกี  เดินทางโดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เส้นทางท่องเที่ยวดินแดนในฝัน  อิสตันบูล-อังคาร่า-ทะเลสาบเกลือ-คัปปาโดเกีย -คอนย่า- ปามุคคาเล่-คูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บูร์ซาร์-อิสตันบูล  พิเศษ !! เข้าชมบ้านชนพื้นเมือง LOCAL CAVE HOUSE ของชาวพื้นเมือง CAPPADOCIA พร้อมกับชมโชว์ระบำหน้าท้อง BELLY DANCE SHOW ของสาวน้อยชาวตุรกี

เดินทางสู่ประเทศตุรกี โดยสายการบิน MAHAN AIR ชมความสวยงาม ของ สุเหร่าเซนต์โซเฟียโบราณสถาน ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง เที่ยวชมกรุงทรอย ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ ม้าไม้เมืองทรอย ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9  ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส  ชมความงดงามของพระราชวังโดลมาบาเช่ ช้อปปิ้งหาซื้อของฝากที่ ตลาดสไปซ์ และ ตลาดแกรนด์บาร์ซ่า

บินตรง + บินภายใน 1 ครั้ง พักโรงแรมระดับ 5 ดาว 5 คืน สัมผัส สวนดอกทิวลิป ต้นกำเนิดของโลก

เดินทางสู่ประเทศตุรกี โดยสายการบิน MAHAN AIR ตุรกี ดินแดนแห่งสองทวีป พักโรงแรมถ้ำ ที่ คัปปาโดเกีย ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ชมสุเหร่าสีน้ำเงิน ที่มาของชื่อสุเหร่าสีน้ำเงิน เพราะใช้กระเบื้องสีน้ำเงินในการตกแต่งภายใน ชมนครใต้ดินไคมัคลี ชมม้าไม้เมืองทรอย  เข้าชมสวนดอกทิวลิป

ทัวร์ตุรกี เดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบินคูเวท 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ช่องแคบเส้นแบ่งระหว่างยุโรป และเอเชีย ย้อนรอยเมืองทรอย ที่รู้จักกันในชื่อ สงครามม้าไม้ เป็นสงครามที่สำคัญตำนานของกรีก โชว์ระบำหน้าท้อง BELLY DANCE SHOW  ของสาวน้อยชาวตุรกี

เดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบินคูเวท 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ช่องแคบเส้นแบ่งระหว่างยุโรป และเอเชีย ย้อนรอยเมืองทรอยที่รู้จักกันในชื่อ สงครามม้าไม้ เป็นสงครามที่สำคัญตำนานของกรีกโชว์ระบำหน้าท้อง BELLY DANCE SHOW ของสาวน้อยชาวตุรกี