city
  • Mobile. 081-9699934
หังโจว เหิงเตี้ยน หวงหลิง หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ 6วัน 4คืน

หังโจว เหิงเตี้ยน หวงหลิง หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ 6วัน 4คืน

รหัส GO1HGH-CA002 (MAY-JUL24)

Air China (CA)

ราคาเริ่มต้น 27,900 บาท/ท่าน

หังโจว(สนามบินหังโจวเสี่ยวซาน) – เหิงเตี้ยน – พระราชวังกู้กงหมิงชิง – พระราชวังจิ๋นซีฮ่องเต้ – Hengdian World Studios - เมืองซ่างหร่าว – เขาหลิงซาน(รวมกระเช้าขึ้นลง) – กระจกแห่งท้องฟ้า – หุบเขาเทวดาหุบเขาวั้งเซียนกู่(สัมผัสบรรยากาศกลางวันและยามค่ำคืน) - หมู่บ้านโบราณหวงหลิง(รวมกระเช้าขึ้นลง) – สะพานกระจกหวงหลิง - เมืองหังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – ถนนคนเดินเหอฝั่งเจีย – จุดชมวิวแม่น้ำเฉียนถังชมวิวยามค่ำคืน - เมืองโบราณหนานซุน – Hangzhou Outlet

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
หังโจว เหิงเตี้ยน หวงหลิง หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ 6วัน 4คืน
http://www.grandholiday.co.th/view/5760
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 : กรุงเทพฯ(CA716 : 04.20-08.55)หังโจว(สนามบินหังโจวเสี่ยวซาน) – เหิงเตี้ยน – Hengdian World Studios – พระราชวังกู้กงหมิงชิง – พระราชวังจิ๋นซีฮ่องเต้
  • วันที่ 3 : เมืองซ่างหร่าว – เขาหลิงซาน(รวมกระเช้าขึ้นลง) – กระจกแห่งท้องฟ้า – หุบเขาเทวดาหุบเขาวั้งเซียนกู่(สัมผัสบรรยากาศกลางวันและยามค่ำคืน)
  • วันที่ 4 : หมู่บ้านโบราณหวงหลิง(รวมกระเช้าขึ้นลง) – สะพานกระจกหวงหลิง
  • วันที่ 5 : เมืองหังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – ถนนคนเดินเหอฝั่งเจีย – จุดชมวิวแม่น้ำเฉียนถังชมวิวยามค่ำคืน
  • วันที่ 6 : เมืองโบราณหนานซุน – Hangzhou Outlet– หังโจว(สนามบินหังโจวเสี่ยวซาน) – กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
01 พ.ค. 256706 พ.ค. 256729,90029,90029,9005,900
08 พ.ค. 256713 พ.ค. 256729,90029,90029,9005,900
15 พ.ค. 256720 พ.ค. 256729,90029,90029,9005,900
21 พ.ค. 256726 พ.ค. 256729,90029,90029,9005,900
29 พ.ค. 256703 มิ.ย. 256729,90029,90029,9005,900
30 พ.ค. 256704 มิ.ย. 256729,90029,90029,9005,900
12 มิ.ย. 256717 มิ.ย. 256727,90027,90027,9005,900
20 มิ.ย. 256725 มิ.ย. 256728,90028,90028,9005,900
26 มิ.ย. 256701 ก.ค. 256728,90028,90028,9005,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก อื่นๆ