city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเสียดฟ้า วังต้องห้าม 5 วัน 3 คืน (OCT-NOV'19) [GQ1PEK-CA001]

ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเสียดฟ้า วังต้องห้าม 5 วัน 3 คืน (OCT-NOV'19) [GQ1PEK-CA001]

รหัส CN-B2020

Air China (CA)

ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท/ท่าน

กำแพงเมืองจีน |พระราชวังกู้กง | พระราชวังฤดูร้อน | หอฟ้าเทียนถาน |
เป็ดปักกิ่ง โต๊ะละ 2 ตัว | บุฟเฟต์ปิ้งย่างเจงกิสข่าน

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเสียดฟ้า วังต้องห้าม 5 วัน 3 คืน (OCT-NOV'19) [GQ1PEK-CA001]
http://www.grandholiday.co.th/view/3572
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (CA980 : 01.00-06.20)
  • วันที่ 2 : ปักกิ่ง (สนามบินปักกิ่งแคปิตอลแอร์พอร์ท)– จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – วัดเจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า-กายกรรมปักกิ่ง
  • วันที่ 3 : ศูนย์ไข่มุก – พระราชวังฤดูร้อน – ศูนย์ผีเซียะ – Beijing 3D Gallery -หอฟ้าเทียนถาน-ถนนหวังฝู่จิ่ง
  • วันที่ 4 : ศูนย์ผลิตภัณฑ์บัวหิมะ-กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน-ศูนย์หยก-ผ่านชมสนามกีฬารังนก
  • วันที่ 5 : ถนนโบราณหนานโหลวกู่เซียง - ผลิตภัณฑ์ยางพารา – ช้อปปิ้งตลาดรัสเซ๊ย – ปักกิ่ง(สนามบินปักกิ่ง แคปิตอล แอร์พอร์ท) – กรุงเทพฯ(CA979/19.35 – 23.40)
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ16,900--4,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก อื่นๆ