city
  • Mobile. 081-9699934
แพคเกจ เสียมเรียบ นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน

แพคเกจ เสียมเรียบ นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน

รหัส KH-GH004 ทัวร์นครวัด นครธม ราคาถูก

ราคาเริ่มต้น 6,000 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

แพคเกจ เสียมเรียบ นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน

pdf

แพคเกจ เสียมเรียบ ทัวร์นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน สักการะ องค์เจ็ก องค์จอม ล่องเรือโตนเลสาบ ปราสาทบันทายสรี ปราสาทตาพรหม ชมวิวพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่ เขาพนมบาเค็ง บริการอาหารรสเลิศ ทั้งอาหารไทย และอาหารสากล เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ นานาชาติ พร้อมชมโชว์อัปสรา วัฒนธรรมพื้นบ้านสุดอลังการ พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย
บริการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ไทย – กัมพูชา แบบ VIP
 

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
แพคเกจ เสียมเรียบ นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน
http://www.grandholiday.co.th/view/924
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : ตลาดโรงเกลือ - เสียมเรียบ - วัดใหม่ – องค์เจ็ก องค์จอม - โตนเลสาบ
  • วันที่ 2 : เสียมเรียบ - ปราสาทบันทายศรี - นครวัด - นครธม –ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม - พนมบาเค็ง
  • วันที่ 3 : ช้อปปิ้งตลาดซาจ๊ะ – เสียมเรียบ – ตลาดโรงเกลือ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
16 ก.พ. 255930 มิ.ย. 25596,0006,0006,0002,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว