alay
city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์ดูไบ ดูไบ อาบูดาบี 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ดูไบ ดูไบ อาบูดาบี 5 วัน 3 คืน

รหัส UAE-MR009 ทัวร์ดูไบ ราคาถูก

Emirates Air (EK)

ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ดูไบ ดูไบ อาบูดาบี 5 วัน 3 คืน

pdf

ทัวร์ดูไบ ตะลุยทะเลทรายพร้อมดื่มด่ำบรรยากาศสุดโรแมนติก ในยามพระอาทิตย์ตก
ชมพิพิธภัณฑ์ดูไบ พิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมประวัติศาสตร์และเรื่องราวของชาวอาหรับโบราณ
ชม GRAND MOSQUEสุเหร่าประจำเมืองอาบูดาบี ที่มีพรมและโคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ชมและถ่ายรูปกับตึกที่สูงที่สุดในโลก BURJ KHALIFA
พิเศษ!!ล่องเรืออาหรับ เดินทางโดย สายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ดูไบ ดูไบ อาบูดาบี 5 วัน 3 คืน
http://www.grandholiday.co.th/view/929
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)
  • วันที่ 2 : ดูไบ – สุเหร่าจูไมร่า – BURJ ALARAB – ล่องเรือ ABRA – พิพิธภัณฑ์ดูไบ – ตลาดทองและตลาดเครื่องเทศ – ตะลุยทัวร์ทะเลทราย
  • วันที่ 3 : ดูไบ – อาบูดาบี – SHEIKH ZAYED GRAND MOSQUE – โรงแรม EMIRATE PALACE – ดูไบ – MALL OF EMIRATE – DHOWN CRUISE
  • วันที่ 4 : ดูไบ – ตึก BURJ KHALIFA – ห้างดูไบมอลล์ – สนามบินดูไบ – กรุงเทพฯ
  • วันที่ 5 : เดินทางถึงกรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 13 พ.ค. 255917 พ.ค. 255930,90030,90029,9005,500
(เต็ม) 13 พ.ค. 255917 พ.ค. 255929,90029,90028,9004,000
(เต็ม) 27 พ.ค. 255931 พ.ค. 255930,90030,90029,9005,500
(เต็ม) 27 พ.ค. 255931 พ.ค. 255929,90029,90028,9004,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ดูไบ ทัวร์ดูไบราคาถูก อื่นๆ

เหินฟ้าสู่เมื่องดูไบ โดยสายการบินสุดหรู เอมิเรตส์ ชมเมืองอาบูดาบี เมืองที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสวรรค์แห่งทะเลทราย จนได้รับสมญานามว่าเป็น GARDEN OF GULF ชมความยิ่งใหญ่ของสุเหร่าหินอ่อนสีขาว GRAND MOSQUE ชมการแสดง “น้ำแห่งดูไบ” เป็นน้ำพุเต้นระบำที่สวยงามวิจิตรตระการตา นั่งเรือ ABRA RIDE สัมผัสมนต์เสน่ห์ทางวัฒนธรรม ที่ผสมผสานกันระหว่างอาหรับดั้งเดิมและความทันสมัยในแบบตะวันตก ผ่านวิถีชีวิตสองฝั่งน้ำของแม่น้ำ CREEK ในเมืองอันมั่งคั่ง ขึ้นเบิร์จคาลิฟา BURJ KHALIFA ตึกที่สูงที่สุดในโลก  รับประทานอาหารกลางวัน ณ EMIRATES PALACE โรงแรมหรูระดับ 7 ดาว

บินตรงโดยการบินไทย สะสมไมล์ได้ ประทับใจในการบริการ ไม่เสียเวลาเปลี่ยนเครื่อง อยู่ดี พักดี โรงแรมระดับ 5 ดาว กินดี มีอาหารไทย 1 มื้อ รับประทานอาหารกลางวันในโรงแรมแอตแลนติส เดอะปาล์มรีสอร์ท รับประทานอาหารกลางวันในโรงแรมทอง EMIRATE PALACE โรงแรมทอง เรื่อง THE FAST 7 เยือนเมืองอาบูดาบี้ เมืองหลวงของ สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมืองที่ได้สมญานาม สวรรค์แห่งทะเลทราย นำท่านตะลุยทะเลทราย ชมพระอาทิตย์ตกดิน ขี่อูฐ สนุกสนานตื่นเต้นกับ ชมระบำหน้าท้องที่สวยงาม พิเศษ!!! นำท่านขึ้นตึก BURJ KHALIFA (BURJ DUBAI) ชั้น 123-124 จุดชมวิวของตึก อิสระเก็บภาพประทับใจ พิเศษ!!! เยือนดินแดนแห่งความเร็ว FERRARI WORLD  THEME PARK