city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์ยุโรป โมโน อิตาลี 8วัน 5คืน

ทัวร์ยุโรป โมโน อิตาลี 8วัน 5คืน

รหัส EU-GO061 ทัวร์ ยุโรป อิตาลี ราคาถูก 2559

Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น 54,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ยุโรป โมโน อิตาลี 8วัน 5คืน

pdf

ทัวร์ ยุโรป อิตาลี ราคาถูก 2559 นำท่านบินตรงสู่กรุงโรม ประเทศอิตาลีเดินทางโดย สายการบินไทย
ชมความยิ่งใหญ่ในอดีตของสนามกีฬาโคลอสเซี่ยม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
นั่งเล่นบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค ถ่ายรูปสนุกๆกับหอเอนปิซ่า
แวะ SERRAVALLE OUTLET ศูนย์รวมร้านค้าไฮแบรนด์ไว้หลากหลายยี่ห้อ

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ยุโรป โมโน อิตาลี 8วัน 5คืน
http://www.grandholiday.co.th/view/898
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ
  • วันที่ 2 : โรม – โคลอสเซี่ยม – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – ฟลอเร้นซ์
  • วันที่ 3 : ฟลอเร้นซ์ – โบโลญญา – เวนิส เมสเตร้
  • วันที่ 4 : เกาะเวนิส – จัตุรัสซานมาร์โค – เวโรน่า
  • วันที่ 5 : เวโรน่า – มิลาน – SERRAVALLE OUTLET – เจนัว
  • วันที่ 6 : เจนัว – หอเอนปิซ่า – โรม
  • วันที่ 7 : โรม – สนามบิน
  • วันที่ 8 : กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 16 เม.ษ. 255923 เม.ษ. 255954,90054,90054,9004,900
(เต็ม) 19 เม.ษ. 255926 เม.ษ. 255954,90054,90054,9004,900
(เต็ม) 21 เม.ษ. 255928 เม.ษ. 255954,90054,90054,9004,900
(เต็ม) 23 เม.ษ. 255930 เม.ษ. 255954,90054,90054,9004,900
(เต็ม) 26 เม.ษ. 255903 พ.ค. 255954,90054,90054,9004,900
(เต็ม) 28 เม.ษ. 255905 พ.ค. 255954,90054,90054,9004,900
(เต็ม) 19 พ.ค. 255926 พ.ค. 255954,90054,90054,9004,900
(เต็ม) 21 พ.ค. 255928 พ.ค. 255954,90054,90054,9004,900
(เต็ม) 24 พ.ค. 255931 พ.ค. 255954,90054,90054,9004,900
(เต็ม) 26 พ.ค. 255902 มิ.ย. 255954,90054,90054,9004,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรปราคาถูก อื่นๆ

บินตรงสู่กรุงเวียนนา โดยสายการบินไทย ชมพระราชวังเชินบรุนน์ที่วิจิตรตระการตา เที่ยวซาลส์บวร์กบ้านเกิดของ “โมสาร์ท” ชมความงามของฮัลสตัทหมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี ชมความงามปราสาทนอยชวานสไตน์ ที่เยอรมนี ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา ล่องเรือที่เวนิส ถ่ายรูปกับหอเอนปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ตื่นตากับมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่นครรัฐวาติกัน พิชิตยอดเขาจุงเฟรา สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป

บินตรงเข้าสู่เวียนนา โดยสายการบิน ออสเตรียแอร์ไลน์ (OS)และสายการบิน สวิสอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์ (LX) กรุงบูดาเปสต์ (BUDAPEST) - เมืองหลวงของฮังการี (HUNGARY) - ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ กรุงบราติสลาว่า (BRATISLAVA) - กรุงปราก (PRAGUE) อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย เมืองมรดกโลก เชสกี้ ครุมลอฟ (CESKY KRUMLOV) จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ (MARIENPLATZ) น้ำตกไรน์ เมืองชาฟเฮาเซ่น (SCHAFFHAUSEN) เมืองลูเซิร์น (LUCERNE) แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยม ***ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าหมุน 360 องศา สู่ยอดเขาทิตลิส *** กำหนดการเดินทาง: พฤษภาคม – พฤศจิกายน2561 ***ล่องเรือทะเลสาปที่ป่าดำ (BLACK FOREST)**