city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์คุณธรรม เจิ้งโจว หุบเขาหมื่นเซียน ไท่หังซาน ลั่วหยาง 6 วัน 5 คืน พ.ค.-ต.ค.67 (CZ)

ทัวร์คุณธรรม เจิ้งโจว หุบเขาหมื่นเซียน ไท่หังซาน ลั่วหยาง 6 วัน 5 คืน พ.ค.-ต.ค.67 (CZ)

รหัส SHCZCGOLYA1 (MAY-OCT24)

China Southern Airline (CZ)

ราคาเริ่มต้น 32,999 บาท/ท่าน

หมู่บ้านกัวเลี่ยงชุนแห่งหุบเขาหมื่นเซียน ที่ตั้งอยู่บนผาสูงชันนับพันปี ตระการกับ ถนนเจาะหน้าผา สร้างด้วยคนเพียง 13 คน ใช้เวลากว่า 5 ปี แกรนด์แคนยอนไท่หังซาน จุดชมวิวแห่งชาติ มีหน้าผาและน้ำตกที่ไหลลงมา
ตะลุยบุกโรงงาน มี่เสวี่ยปิงเฉิง หนึ่งในร้านไอศกรีมและชาเจ้าดังและใหญ่สุดในจีน

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์คุณธรรม เจิ้งโจว หุบเขาหมื่นเซียน ไท่หังซาน ลั่วหยาง 6 วัน 5 คืน พ.ค.-ต.ค.67 (CZ)
http://www.grandholiday.co.th/view/5741
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – กวางเจา (CZ362 : 08.20-12.10) – กวางเจา – เจิ้งโจว (CZ6626: 14.10-16.35) – เมืองฮูโต๋(สวี่ชาง) – เมืองโบราณเฉาเว่ย
  • วันที่ 2 : หอชุนชิว – ห้างสรรพสินค้าพ้างตงหลาย – เมืองไคเฟิง – สวนชิงหมิงซ่างเหอหยวน – โชว์ราชวงศ์ซ่ง
  • วันที่ 3 : ไคเฟิง – หลินโจว – แกรนด์แคนยอนไท่หังซาน (รวมรถอุทยาน) – หุบเขาดอกท้อ – ถนนลอยฟ้า – สะพานแก้วไท่หังซาน
  • วันที่ 4 : หลินโจว – หุบเขาหมื่นเซียน – ถนนเจาะหน้าผา – หมู่บ้านกัวเลี่ยงชุน – โรงงานมี่เสวี่ยปิงเฉิง (แถมฟรีน้ำมะนาวมี่เสวี่ย 1 แก้ว) – เมืองเติงฟง
  • วันที่ 5 : เติงฟง – วัดเส้าหลิน – โชว์การแสดงวิทยายุทธเส้าหลิน – ลั่วหยาง – ถ้ำหินหลงเหมิน (รวมรถแบตเตอรี่) – เมืองโบราณลั่วอี้
  • วันที่ 6 : ลั่วหยาง – กวางเจา (CZ3364: 11.20-13.45) – กวางเจา – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (CZ363: 16.05-17.55)
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
15 พ.ค. 256720 พ.ค. 256732,99932,99932,9995,000
05 มิ.ย. 256710 มิ.ย. 256732,99932,99932,9995,000
03 ก.ค. 256708 ก.ค. 256735,99935,99935,9995,000
28 ส.ค. 256702 ก.ย. 256732,99932,99932,9995,000
18 ก.ย. 256723 ก.ย. 256733,99933,99933,9995,000
23 ต.ค. 256728 ต.ค. 256733,99933,99933,9995,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก อื่นๆ