city
  • Mobile. 081-9699934
KOREA SEOUL NAMI EVERLAND SEOUL TOWER 5วัน3คืน โดยสายการบิน Air Busan (BX)

KOREA SEOUL NAMI EVERLAND SEOUL TOWER 5วัน3คืน โดยสายการบิน Air Busan (BX)

รหัส ITV-KBX43 (APR-JUN24)

ราคาเริ่มต้น 17,888 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

KOREA SEOUL NAMI EVERLAND SEOUL TOWER 5วัน3คืน โดยสายการบิน Air Busan (BX)

pdf

เช็คอิน "เกาะนามิ" ตะลุยสวนสนุก Everland
Suwon Starfield Library สะพานโซยางคัง พระราชวังเคียงบกกุง หมู่บ้านโบราณบุกซอนฮันอก
N Seoul Tower ช้อปปิ้ง ย่านเมียงดง และย่านฮงแด และ Outlet

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
KOREA SEOUL NAMI EVERLAND SEOUL TOWER 5วัน3คืน โดยสายการบิน Air Busan (BX)
http://www.grandholiday.co.th/view/5686
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 : ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - เมืองชุนชอน – เกาะนามิ - สะพานโซยางคัง
  • วันที่ 3 : เมืองซกโช – Suwon Starfield Library - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี
  • วันที่ 4 : ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง – พระราชวังเคียงบกกุง – หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก
  • วันที่ 5 : ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu Herb – ร้านพลอยอเมทิสต์ - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำคิมบับ+ใส่ชุดฮันบก – Hyundai
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
17 เม.ษ. 256721 เม.ษ. 256719,88819,88819,8885,500
18 เม.ษ. 256722 เม.ษ. 256719,88819,88819,8885,500
20 เม.ษ. 256724 เม.ษ. 256719,88819,88819,8885,500
25 เม.ษ. 256729 เม.ษ. 256719,88819,88819,8885,500
27 เม.ษ. 256701 พ.ค. 256720,88820,88820,8885,500
01 พ.ค. 256705 พ.ค. 256720,88820,88820,8885,500
02 พ.ค. 256706 พ.ค. 256721,88821,88821,8885,500
04 พ.ค. 256708 พ.ค. 256719,88819,88819,8885,500
08 พ.ค. 256712 พ.ค. 256718,88818,88818,8885,500
09 พ.ค. 256713 พ.ค. 256718,88818,88818,8885,500
11 พ.ค. 256715 พ.ค. 256718,88818,88818,8885,500
16 พ.ค. 256720 พ.ค. 256718,88818,88818,8885,500
18 พ.ค. 256722 พ.ค. 256719,88819,88819,8885,500
22 พ.ค. 256726 พ.ค. 256719,88819,88819,8885,500
23 พ.ค. 256727 พ.ค. 256718,88818,88818,8885,500
25 พ.ค. 256729 พ.ค. 256718,88818,88818,8885,500
29 พ.ค. 256702 มิ.ย. 256718,88818,88818,8885,500
31 พ.ค. 256704 มิ.ย. 256719,88819,88819,8885,500
01 มิ.ย. 256705 มิ.ย. 256718,88818,88818,8885,500
05 มิ.ย. 256709 มิ.ย. 256717,88817,88817,8885,500
06 มิ.ย. 256710 มิ.ย. 256717,88817,88817,8885,500
08 มิ.ย. 256712 มิ.ย. 256717,88817,88817,8885,500
12 มิ.ย. 256716 มิ.ย. 256717,88817,88817,8885,500
13 มิ.ย. 256717 มิ.ย. 256717,88817,88817,8885,500
15 มิ.ย. 256719 มิ.ย. 256717,88817,88817,8885,500
19 มิ.ย. 256723 มิ.ย. 256717,88817,88817,8885,500
20 มิ.ย. 256724 มิ.ย. 256717,88817,88817,8885,500
22 มิ.ย. 256726 มิ.ย. 256717,88817,88817,8885,500
26 มิ.ย. 256730 มิ.ย. 256717,88817,88817,8885,500
27 มิ.ย. 256701 ก.ค. 256717,88817,88817,8885,500
29 มิ.ย. 256703 ก.ค. 256717,88817,88817,8885,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลีราคาถูก อื่นๆ