city
  • Mobile. 081-9699934
มหัศจรรย์...JAPAN โอซาก้า นารา เกียวโต ฟรีเดย์ 5 วัน 3 คืน

มหัศจรรย์...JAPAN โอซาก้า นารา เกียวโต ฟรีเดย์ 5 วัน 3 คืน

รหัส BT-KIX05_XJ (5-9APR24)

Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น 28,999 บาท/ท่าน

ชมความงามวิหารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ วัดโทไดจิ
เยี่ยมชมวัดดังแห่งการ์ตูนอิคคิวซัง ณ วัดคินคะคุจิ
อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 1 วัน

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
มหัศจรรย์...JAPAN โอซาก้า นารา เกียวโต ฟรีเดย์ 5 วัน 3 คืน
http://www.grandholiday.co.th/view/5584
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
  • วันที่ 2 : ปราสาทโอซาก้า - เมืองนารา - วัดโทไดจิ - เอ๊กซ์โปซิตี้ ลาลาพอร์ท
  • วันที่ 3 : อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ไม่รวมค่ารถบริการรับ-ส่งและค่าเข้าสถานที่ต่างๆ
  • วันที่ 4 : เมืองเกียวโต - วัดคินคะคุจิ - กิจกรรมทำถุงหอม - ริงกุ เอ้าท์เล็ต - ท่าอากาศยานคันไซ
  • วันที่ 5 : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
05 เม.ษ. 256709 เม.ษ. 256728,99928,99926,9996,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ