city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ สงกรานต์..โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ นิกโก้ 6 วัน 4 คืน (TG)

ทัวร์ สงกรานต์..โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ นิกโก้ 6 วัน 4 คืน (TG)

รหัส SHTGNRT4 (12-17APR24)

Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น 84,999 บาท/ท่าน

ศาลเจ้าโทโชกุ เป็นศาลเจ้าที่เปรียบเสมือนเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของเมืองนิกโก้ ,เปิดประสบการณ์และสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นโบราณ ณ เอโดะวันเดอร์แลนด์
ชิบะซากุระ ตื่นตาตื่นใจกับพรมดอกไม้สีชมพูเคียงคู่ฟูจิ ที่ 1 ปีมีครั้งเดียว ,สักการะวัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว วัดอาซากุสะ 
พิเศษกับประสบการณ์ท่องเที่ยวสวนสนุกโตเกียว ดิสนีย์แลนด์ ,เก็บสตรอว์เบอร์รี่ อย่างจุใจ

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ สงกรานต์..โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ นิกโก้ 6 วัน 4 คืน (TG)
http://www.grandholiday.co.th/view/5567
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ
  • วันที่ 2 : สนามบินนาริตะ – เมืองนิกโก้ – สะพานชินเคียว (ถ่ายรูปด้านนอก) – ศาลเจ้าโทโชกุ
  • วันที่ 3 : ทะเลสาบชูเซนจิ – เอโดะ วันเดอร์แลนด์
  • วันที่ 4 : ทะเลสาบโมโตสุ – ทะเลสาบทุ่งพิ้งค์มอส – โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ตส์ – เมืองโตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
  • วันที่ 5 : วัดอาซากุสะ – โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าบัตรเข้า)
  • วันที่ 6 : เก็บสตรอว์เบอร์รี่ – เมืองนาริตะ – อิออน พลาซ่า – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
12 เม.ษ. 256717 เม.ษ. 256784,99984,99984,99915,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ