city
  • Mobile. 081-9699934
มหัศจรรย์...บาหลี อารยธรรมแห่งอินโดนีเซีย 4 วัน 3 คืน

มหัศจรรย์...บาหลี อารยธรรมแห่งอินโดนีเซีย 4 วัน 3 คืน

รหัส BT-BAL54_FD (APR-JUN24)

Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท/ท่าน

มนณ์เสน่ห์ เกาะบาหลี วิหารทานาห์ลอต
บ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ โชว์ระบำเกอจัก
หมู่บ้านคินตามณี ภูเขาไฟ ทะเลสาบ บาตูร์
พิเศษ!! เมนูอาหารทะเลริมหาด จิมบารัน

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
มหัศจรรย์...บาหลี อารยธรรมแห่งอินโดนีเซีย 4 วัน 3 คืน
http://www.grandholiday.co.th/view/5278
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : วันแรก ดอนเมือง กรุงเทพฯ • อูลูวาตู • สวนวิษณุ• ระบ าเกอจัก • หาดจิมบารัน (-/กลางวัน/เย็น)
  • วันที่ 2 : วันที่สอง วัดทามันอายุน • โรงงานช็อคโกแลต • วัดบราตัน • วิหารทานาห์ลอต (เช้า/กลางวัน/เย็น)
  • วันที่ 3 : วันที่สาม หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก • นาข้าวข้ันบันได • หมู่บ้านคินตามณี• กาแฟขี้ชะมด • วัดเทมภัคสิริงค์ (เช้า/กลางวัน/เย็น)
  • วันที่ 4 : วันที่สี่ ร้านกฤษณะ • สนามบินงูระห์ไร • ดอนเมือง กรุงเทพฯ (เช้า/-/-)
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
13 เม.ษ. 256716 เม.ษ. 256727,99927,99926,9994,000
25 เม.ษ. 256728 เม.ษ. 256722,99922,99921,9994,000
16 พ.ค. 256719 พ.ค. 256722,99922,99921,9994,000
22 พ.ค. 256725 พ.ค. 256722,99922,99921,9994,000
01 มิ.ย. 256704 มิ.ย. 256722,99922,99921,9994,000
13 มิ.ย. 256716 มิ.ย. 256719,99919,99918,9994,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์อินโดนีเซีย ทัวร์อินโดนีเซียราคาถูก อื่นๆ

❤️ทานอาหารทะเล ริมหาดจิมบาลัน ชมวิวทะเลสวยๆ+ เมนูกุ้งราดซอส ❤️ชมสวนพระวิษณุ ขี่นกครุฑ (นกอินทรีย์) เทพการูด้า เทพเจ้าแห่งอิสรเสรีภาพของชาวฮินดู ❤️รับพรและสิริมงคลจากน้ำพุศักดิ์สิทธิ์แห่งวัด TEMPAKSIRING TEMPLE ❤️รวมไฟล์ทภายใน บาหลี – ยอร์คยากาตาร์ – บาหลีแล้ว ❤️มหาเจดีย์บุโรพุทโธ “BOROBUDUR” สุดยอดศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลก ❤️เที่ยวไฮไลท์เมืองยอร์คยา ถนนมาริโอโบโร่ วัดปะวน เม็นดุท ❤️ชม วัดพรามนันต์  ได้รับการยอมรับเป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก้ ❤️ชมเทือกเขาคินตามณี ภูเขาไฟบาร์ตู วิหารอูลูวาตู ❤️ชมความงดงามของ วิหารทานาล็อท วิหารกลาง มหาสมุทรอินเดียสุดงดงาม ❤️ไฮไลท์ นำสักการะวัดเบซากีย์ MOTHER OF TEMPLE วัดหลวงหรือวัดคู่บ้านคู่เมืองประจำเกาะบาหลี ❤️พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ที่บาหลี 3 คืนและยอร์คยา 1 คืน

✌️ ไฮไลท์ นำสักการะวัดเบซากีย์ MOTHER OF TEMPLE วัดหลวงหรือวัดคู่บ้านคู่เมืองประจำเกาะบาหลี ✌️ทานอาหารทะเล ริมหาดจิมบาลัน ชมวิวทะเลสวยๆ+ เมนูกุ้งราดซอส ✌️ชมเกาะไดโนเสาร์ NUSA PENIDA  จุดมุ่งหมายของนักรีวิวทั่วโลก ✌️นำท่านสู่ Crystal Bay / Broken Beach จุดถ่ายรูปกับหน้าผาสีมรกต ✌️วัดเลมปูยาง ประตูหินขนาดใหญ่ที่ราวกับประตูต่างมิติข้ามกาลเวลาที่มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟอากุง ✌️ชมความงดงามของ วิหารทานาล็อท วิหารกลาง มหาสมุทรอินเดียสุดงดงาม    ✌️ชมสวนพระวิษณุ ขี่นกครุฑ (นกอินทรีย์) เทพการูด้า เทพเจ้าแห่งอิสรเสรีภาพของชาวฮินดู ✌️​​​​​​​ชิงช้า BALI SWING จุดเช็คอินถ่ายรูปสุดชิค ✌️​​​​​​​รับพรและสิริมงคลจากน้ำพุศักดิ์สิทธิ์แห่งวัด TEMPAKSIRING TEMPLE ✌️​​​​​​​พักโรงแรมระดับ 4 ดาว