city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ชัยภูมิ-ทุ่งดอกกระเจียว-มอหินขาว 2 วัน

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ชัยภูมิ-ทุ่งดอกกระเจียว-มอหินขาว 2 วัน

รหัส TH-ST001

ราคาเริ่มต้น 3,490 บาท/ท่าน

กำลังอัพโหลดไฟล์ PDF

กรุณาดาวน์โหลดภายหลัง...

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ชัยภูมิ-ทุ่งดอกกระเจียว-มอหินขาว 2 วัน
http://www.grandholiday.co.th/view/4944
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : วันแรก กรุงเทพฯ – ชมอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม – ชมอุทยานแห่งชาติภูแลนคา ชมน้ำตกตาดโตน – มอหินขาว “สโตนเฮนจ์ เมืองไทย” เสาหิน 5 ต้น
  • วันที่ 2 : นที่สอง อุทยานแห่งชาติไทรทอง – ชมผาหำหด – ฟาร์มโชคชัย – เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
01 ส.ค. 256302 ส.ค. 25633,490--1,500

โปรแกรมทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศราคาถูก อื่นๆ