city
  • Mobile. 081-9699934
น น่าน.นอนนา _น่าน ปัว สะปัน _FD 3D2N JUL-DEC 20

น น่าน.นอนนา _น่าน ปัว สะปัน _FD 3D2N JUL-DEC 20

รหัส TH-ITV005

Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น 6,888 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

น น่าน.นอนนา _น่าน ปัว สะปัน _FD 3D2N JUL-DEC 20

pdf

น่าน ปัว สะปัน บ่อเกลือ 3 วัน 2 คืน
เมืองเล็กๆ  สุดแสนโรแมนติก ไหว้พระขอพร ถ่ายรูปเช็คอินสุดชิค!!!
ชมบ่อเกลือสินเธาว์  แห่งเดียวในประเทศไทย

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
น น่าน.นอนนา _น่าน ปัว สะปัน _FD 3D2N JUL-DEC 20
http://www.grandholiday.co.th/view/4939
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : วันแรก: ท่าอากาศยานดอนเมือง – น่าน – วัดพระธาตุเขาน้อย – วัดภูมินทร์ – ซุ้มต้นลีลาวดี – ปัว – วัดภูเก็ต – ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ อาหาร เที่ยง,เย็น
  • วันที่ 2 : วันที่สอง: ปัว – บ่อเกลือ – ถนนลอยฟ้า - จุดชมวิว1715 – หมู่บ้านสะปัน – น้ำตกสะปัน – บ่อเกลือสินเธาว์ อาหาร เช้า, เที่ยง,เย็น
  • วันที่ 3 : วันที่สาม: บ่อเกลือ - อ.เมืองน่าน – วัดพระธาตุแช่แห้ง – วัดมิ่งเมือง – ท่าอากาศย่านน่าน - กรุงเทพฯ อาหาร เช้า, เที่ยง
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
31 ก.ค. 256302 ส.ค. 25636,8886,8886,8882,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศราคาถูก อื่นๆ