city
  • Mobile. 081-9699934
กึ๊ดเติงหา.น่านนะเออ น่าน 4D2N Jul _ Oct 20

กึ๊ดเติงหา.น่านนะเออ น่าน 4D2N Jul _ Oct 20

รหัส TH-ITV002

ราคาเริ่มต้น 3,999 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

กึ๊ดเติงหา.น่านนะเออ น่าน 4D2N Jul _ Oct 20

pdf

เยือนดินแดนแห่งขุนเขาแสนโรแมนติก สัมผัสวิถีชีวิตสโลว์ไลฟ์คนน่าน สักการะพระธาตุศักดิ์สิทธิ์น่าน-แพร่ เช็คอินจุดชมวิว ค่าเฟ่สุดชิค สูดอากาศบริสุทธิ์ วิวทิวทัศน์สวยงามสะดุดตา
 

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
กึ๊ดเติงหา.น่านนะเออ น่าน 4D2N Jul _ Oct 20
http://www.grandholiday.co.th/view/4937
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : พร้อมกันที่จุดนัดพบปั๊มCaltexงามวงศ์วาน เวลา 20.00น. – ออกเดินทางสู่จังหวัดน่าน เวลา 22.00 น.
  • วันที่ 2 : วัดพระธาตุแช่แห้ง – สุดกองดี คาเฟ่ – วัดพระธาตุเขาน้อย – อุโมงค์ลีลาวดี – วัดภูมินทร์ - ศาลหลักเมือง – วัดมิ่งเมือง – ถนนคนเดินน่าน อาหารเช้า / เที่ยง /-
  • วันที่ 3 : บ่อเกลือ – ถนนลอยฟ้า1081 – บ่อเกลือสินเธาว์ – จุดชมวิวบ้านสะปัน – จุดชมวิวภูคา1715 - ถนนลอยฟ้า1256 – อำเภอปัว – ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ – วัดภูเก็ต อาหารเช้า / เที่ยง/เย็น
  • วันที่ 4 : น่าน – แพร่ – วัดพระธาตุช่อแฮ – บ้านเทียนหอม อุตรดิตถ์ - กรุงเทพฯ อาหารเช้า / เที่ยง/-
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
25 ก.ค. 256328 ก.ค. 25633,9993,9993,9991,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว