city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ยุโรป Grand Germany 7 วัน4คืน(APR-JUN'20) (EK014A)

ทัวร์ยุโรป Grand Germany 7 วัน4คืน(APR-JUN'20) (EK014A)

รหัส EU-CT056

Emirates Air (EK)

ราคาเริ่มต้น 47,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ยุโรป Grand Germany 7 วัน4คืน(APR-JUN'20) (EK014A)

pdf

มิวนิค - นอยชวานสไตน์ – นูเรมเบิร์ก - ปราสาทไฮเดลเบิร์ก
 โรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ – เมืองวูร์ซเบริ์ก - แฟรงก์เฟริต
โคโลญจน์ - DESIGNER OUTLET ROERMOND - ดุสเซลดอร์ฟ

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ยุโรป Grand Germany 7 วัน4คืน(APR-JUN'20) (EK014A)
http://www.grandholiday.co.th/view/4523
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ
  • วันที่ 2 : ดูไบ – มิวนิค – ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิค
  • วันที่ 3 : จัตุรัสมาเรียน – พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - นูเรมเบิร์ก
  • วันที่ 4 : โรเธนเบิร์ก – วูร์ซเบริ์ก – แฟรงก์เฟริต
  • วันที่ 5 : ไฮเดลเบิร์ก – ปราสาทไฮเดลเบิร์ก – แฟรงก์เฟริต – จตุรัสโรเมอร์
  • วันที่ 6 : โคโลญจน์ – มหาวิหารโคโลญจน์ – DESIGNER OUTLET ROERMOND
  • วันที่ 7 : ดูไบ – กรุงเทพ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ47,900--10,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรปราคาถูก อื่นๆ