alay
city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์จีน  FANTASTIC SHANGHAI  4 วัน 3 คืน  ( APR 17) (ปรับราคา)

ทัวร์จีน FANTASTIC SHANGHAI 4 วัน 3 คืน ( APR 17) (ปรับราคา)

รหัส CN-ZG127 ทัวร์จีน ราคาถูก

Nok Scoot

ราคาเริ่มต้น 9,777 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์จีน FANTASTIC SHANGHAI 4 วัน 3 คืน ( APR 17) (ปรับราคา)

pdf

นำท่านบินสู่ประเทศจีน โดยสายการบิน นกสกู๊ต
สัมผัสความยิ่งใหญ่ของมหานครเซี่ยงไฮ้ จากบน SKY WALL หอไขมุก
นมัสการพระใหญ่หลิงซาน พระพุทธรูปปางห้ามญาติสัมฤทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในจีน
ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณนานกิง อดีตความยิ่งใหญ่และรุ่งโรจน์แห่งราชวงศ์หมิง
ช้อปปิ้งจุใจตลาดก๊อปปี้เถาเป่า ถนนนานกิง และตลาดเก่าเฉินหวังเมี่ยว
เมนูพิเศษ !! เสี่ยวหลงเปา-ไก่แดง-ซี่โครงหมูอูซี

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์จีน FANTASTIC SHANGHAI 4 วัน 3 คืน ( APR 17) (ปรับราคา)
http://www.grandholiday.co.th/view/1250
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – นานกิง (สนามบินนานกิง ลูโกว)
  • วันที่ 2 : พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) -ร้านไข่มุก - เซี่ยงไฮ้ - ร้านชาผู่เอ๋อร์ - ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว - ย่านซินเทียนตี้
  • วันที่ 3 : ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-หอไข่มุก-ร้านผ้าไหม-ตลาดเถาเป่า-หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง
  • วันที่ 4 : ร้านหยก – นานกิง - ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณ - ตลาดฟูจื่อเมี่ยว - กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 30 มี.ค 256002 เม.ษ. 25609,77711,77711,7773,500
(เต็ม) 01 เม.ษ. 256004 เม.ษ. 25609,99912,77712,7773,500
(เต็ม) 02 เม.ษ. 256005 เม.ษ. 25609,99912,77712,7773,500
(เต็ม) 16 เม.ษ. 256019 เม.ษ. 256010,99913,77713,7773,500
19 เม.ษ. 256022 เม.ษ. 25609,99912,77712,7773,500
(เต็ม) 23 เม.ษ. 256026 เม.ษ. 25609,99912,77712,7773,500
27 เม.ษ. 256030 เม.ษ. 25609,99912,77712,7773,500
28 เม.ษ. 256001 พ.ค. 256010,99913,77713,7773,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก อื่นๆ

นำท่านเดินทางเข้าสู่กรุงปักกิ่ง โดยสายการบินแอร์ไชน่า เยี่ยมชมจัตุรัสเทียนอันเหมินจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกใจกลางกรุงปักกิ่งพระราชวังกู้กง พระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี ณ หอฟ้าเทียนถานสถานซึ่งจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงใช้เป็นที่บวงสรวงเทพยดาในระยะย่างเข้าฤดูหนาว  ศิลปะแบบธิเบต นมัสการพระศรีอารยเมตไตรที่งดงาม ณ วัดลามะยงเหอกง จากนั้นนำท่านชมกำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวนที่นับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง