city
  • Mobile. 081-9699934
 ทัวร์ลาว หลวงพระบาง บินประหยัด อยู่สบาย 3D 2N (MAR-OCT20)(BT-LAO001_FD)

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง บินประหยัด อยู่สบาย 3D 2N (MAR-OCT20)(BT-LAO001_FD)

รหัส LA-BI009

Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น 9,900 บาท/ท่าน

มนต์เสน่ห์เมืองมรดกโลก
ตักบตรข้าวเหนียว
สัมผัสวิถีชีวิตที่ตลาดเช้า
น้ำตกตาดกวางสี
วัดเชียงทอง

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ลาว หลวงพระบาง บินประหยัด อยู่สบาย 3D 2N (MAR-OCT20)(BT-LAO001_FD)
http://www.grandholiday.co.th/view/4820
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-พระธาตุภูษี-ตลาดมืด
  • วันที่ 2 : ตักบาตรข้าวเหนียว-บ้านผานม-ถ้ำติ่ง-บ้านช่างไห-น้ำตกตาดกวงชี-พิธีบายศรีสู่ขวัญ
  • ตักบาตรข้าวเหนียว-บ้านผานม-ถ้ำติ่ง-บ้านช่างไห-น้ำตกตาดกวงชี-พิธีบายศรีสู่ขวัญ
  • วันที่ 3 : วัดเชียงทอง-วัดวิชุนราช-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-พระราชวังเก่า-หอพระบาง--กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ9,9009,9009,9003,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ลาว ทัวร์ลาวราคาถูก อื่นๆ