city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์จีน อู่หลง ฉงชิ่ง อุทยานเขานางฟ้า เลทส์โก บัลลังก์มังกรขาว 4D3N (MAR20)(ZCKG11)

ทัวร์จีน อู่หลง ฉงชิ่ง อุทยานเขานางฟ้า เลทส์โก บัลลังก์มังกรขาว 4D3N (MAR20)(ZCKG11)

รหัส CN-ZG298

Thai Smile (WE)

ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท/ท่าน

นั่งรถไฟสัมผัสหิมะ และอากาศหนาวเย็น "อุทยานเขานางฟ้า"
เยือนอุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ แบะจุดชมวิวระเบียงแก้ว

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์จีน อู่หลง ฉงชิ่ง อุทยานเขานางฟ้า เลทส์โก บัลลังก์มังกรขาว 4D3N (MAR20)(ZCKG11)
http://www.grandholiday.co.th/view/4450
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย์ – เมืองฉงชิ่ง – ประเทศจีน – เมืองอู่หลง
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ13,999--4,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก อื่นๆ