city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์จีน เจิ้งโจว ซีอาน ลั่วหยาง เลทส์โก จิ๋นซียกทัพ EP.2 4D3N (MAR20)(ZCGO02)

ทัวร์จีน เจิ้งโจว ซีอาน ลั่วหยาง เลทส์โก จิ๋นซียกทัพ EP.2 4D3N (MAR20)(ZCGO02)

รหัส CN-ZG292

Thai Smile (WE)

ราคาเริ่มต้น 17,999 บาท/ท่าน

ชมความยิ่งใหญ่ของกองทัพทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้
สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชมความงามมรดกโลก 'ถ้ำหลงเหมิน'
นั่งรถไฟความเร็วสูง ซีอาน-เจิ้งโจว

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์จีน เจิ้งโจว ซีอาน ลั่วหยาง เลทส์โก จิ๋นซียกทัพ EP.2 4D3N (MAR20)(ZCGO02)
http://www.grandholiday.co.th/view/4433
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเจิ้งโจวซินเจิ้ง – เมืองเจิ้งโจว
  • วันที่ 2 : วัดเส้าหลิน – ป่าเจดีย์ – ชมการแสดงกังฟู – ถ้ำหลงเหมิน – เมืองหลิงเป่า
  • วันที่ 3 : เมืองหลิงเป่า – เมืองซีอาน – พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ – (OPTION SHOW ราชวงศ์ถัง)
  • วันที่ 4 : เมืองซีอาน – พิพิธภัณฑ์ซีอาน – เจดีย์ห่านป่าเล็ก – เจดีย์ห่านป่าใหญ่ – วัดลามะ – จัตุรัสหอระฆังและหอกลอง – ช้อปปิ้งย่านจัตุรัศหอระฆัง – นั่งรถไฟความเร็วสูงซีอาน-เจิ้งโจว – สนามบินเจิ้งโจวซินเจิ้ง – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ17,999--4,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก อื่นๆ