city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ลาว มหัศจรรย์ หลวงพระบาง 3D2N (FEB-JUN20)(BT-LAO01_PG)

ทัวร์ลาว มหัศจรรย์ หลวงพระบาง 3D2N (FEB-JUN20)(BT-LAO01_PG)

รหัส LA-BI008

Bangkok Airways (PG)

ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ลาว มหัศจรรย์ หลวงพระบาง 3D2N (FEB-JUN20)(BT-LAO01_PG)

pdf

วัดเชียงทอง ตักบาตรข้าวเหนียว พักดี 4 ดาว
พิเศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีพื้นบ้านของหลวงพระบาง

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ลาว มหัศจรรย์ หลวงพระบาง 3D2N (FEB-JUN20)(BT-LAO01_PG)
http://www.grandholiday.co.th/view/4327
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-น้ำตกตาดกวางสี-ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน-ตลาดมืด
  • วันที่ 2 : บ้านช่างฆ้อง-ถ้ำติ่ง-บ้านช่างไห-พระราชวังเก่า-วัดเชียงทอง-วัดใหม่-พระธาตุษูสี-บายศรีสู่ขวัญ
  • วันที่ 3 : ใส่บาตรข้าวเหนียว-วัดวิชุนราช-บ้านผานม-กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ12,90012,50011,9003,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ลาว ทัวร์ลาวราคาถูก อื่นๆ