city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์จีน BEIJING จิ้งจอกภูเขาหิมะ 5 วัน 3 คืน (MAR20)(PEK02)

ทัวร์จีน BEIJING จิ้งจอกภูเขาหิมะ 5 วัน 3 คืน (MAR20)(PEK02)

รหัส CN-GS006

Hainan-Airlines-(HU)

ราคาเริ่มต้น 12,989 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์จีน BEIJING จิ้งจอกภูเขาหิมะ 5 วัน 3 คืน (MAR20)(PEK02)

pdf

 เมืองปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม –ไหว้พระหยกที่อุทยานฟ้าสวรรค์ – ร้านนวดเท้า – กายกรรม  หอฟ้าเทียนถาน – ร้านยางพารา – หมู่บ้านยุโรป – ไข่มุก – ถนนหวังผู่จิ่ง ร้านหยก - กำแพงเมืองจีนจีหย่งกวน – SNOW WORLD (ไม่รวมเครื่องเล่นอุปกรณ์)  – ร้านบัวหิมะ – แช่น้ำพุร้อนที่โรงแรมที่พักในห้องส่วนตัว   พระราชวังอวี้เหอหยวน-ร้านปี่เซียะ                                                                                    

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์จีน BEIJING จิ้งจอกภูเขาหิมะ 5 วัน 3 คืน (MAR20)(PEK02)
http://www.grandholiday.co.th/view/4088
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
  • วันที่ 2 : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม –ไหว้พระหยกที่อุทยานฟ้าสวรรค์ – ร้านนวดเท้า – กายกรรม
  • วันที่ 3 : หอฟ้าเทียนถาน – ร้านยางพารา – หมู่บ้านยุโรป – ไข่มุก – ถนนหวังผู่จิ่ง
  • วันที่ 4 : ร้านหยก - กำแพงเมืองจีนจีหย่งกวน – SNOW WORLD (ไม่รวมเครื่องเล่นอุปกรณ์) – ร้านบัวหิมะ – แช่น้ำพุร้อนที่โรงแรมที่พักในห้องส่วนตัว
  • วันที่ 5 : พระราชวังอวี้เหอหยวน-ร้านปี่เซียะ-กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ12,989--5,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก อื่นๆ