city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ตุรกี EASY WINTER IN TURKEY 8D6N (TK)(MAR20)

ทัวร์ตุรกี EASY WINTER IN TURKEY 8D6N (TK)(MAR20)

รหัส TR-CU001

Turkish-Airlines-(TK)

ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ตุรกี EASY WINTER IN TURKEY 8D6N (TK)(MAR20)

pdf

บินตรง พักโรงแรม 5ดาว
เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ล่องเรือชมดินแดนสองทวีป

 

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ตุรกี EASY WINTER IN TURKEY 8D6N (TK)(MAR20)
http://www.grandholiday.co.th/view/4697
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – อิสตันบูล (บินตรง)
  • วันที่ 2 : อิสตันบูล – ชานัคคาเล่ – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย – เมืองไอย์วาลิก
  • วันที่ 3 : วิหารอะโครโปลิส (เคเบิ้ลคาร์) – เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองปามุคคาเล่
  • วันที่ 4 : เมืองโบราณเฮียราโพลีส – ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองคอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย – ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
  • วันที่ 5 : โปรแกรมพิเศษ ชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดยเกีย (ไม่รวมกับค่าทัวร์) – นครใต้ดินคาร์ตัค พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ – กรุงอังการ่า
  • วันที่ 6 : เมืองอิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์
  • วันที่ 7 : สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม – มหาวิหารเซนต์โซเฟีย – ท่าอากาศอิสตันบูล
  • วันที่ 8 : กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ29,900---
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกีราคาถูก อื่นๆ