city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ภูฏาน ดินแดนแห่งศรัทธาในอ้อมกอดขุนเขาหิมาลัย 5 วัน 4 คืน (DEC19-MAY20)(GQ3PBH-B3001)

ทัวร์ภูฏาน ดินแดนแห่งศรัทธาในอ้อมกอดขุนเขาหิมาลัย 5 วัน 4 คืน (DEC19-MAY20)(GQ3PBH-B3001)

รหัส PT-B2001

Bhutan Airlines (BT)

ราคาเริ่มต้น 56,900 บาท/ท่าน

 
พาโร | ทิมพู |วัดชิมิลาคัง | โดชูลาพาส | พูนาคา | วัดทักซัง  ทิมพู - สักการะองค์หลวงพ่อสัจจธรรม – จุดชมวิวชังเกกัง –  โดชูลาพาส - วัดชิมิลาคัง - พูนาคา - พูนาคาซองโดชูลาพาส - อนุสรณ์สถานแห่งชาติ – สวนสัตว์แห่งชาติ – ตาชิโชซอง – พาโร

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ภูฏาน ดินแดนแห่งศรัทธาในอ้อมกอดขุนเขาหิมาลัย 5 วัน 4 คืน (DEC19-MAY20)(GQ3PBH-B3001)
http://www.grandholiday.co.th/view/4014
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (B3701 06.30 - 09.55) - พาโร - พาโรซอง - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ - วัดคิชู ลาคัง - เมืองทิมพู - ที่ทำการไปรษณีย์
  • วันที่ 2 : ทิมพู - สักการะองค์หลวงพ่อสัจจธรรม – จุดชมวิวชังเกกัง – โดชูลาพาส - วัดชิมิลาคัง - พูนาคา - พูนาคาซอง
  • วันที่ 3 : พูนาคา – โดชูลาพาส - อนุสรณ์สถานแห่งชาติ – สวนสัตว์แห่งชาติ – ตาชิโชซอง – พาโร
  • วันที่ 4 : พิชิตวัดทักซัง(วัดถ้ำเสือ) – ช้อปปิ้ง
  • วันที่ 5 : พาโร – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (B3700 10.35 - 16.05)
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ56,900--4,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว