city
 • Mobile. 081-9699934
ทัวร์แคนาดา Canada Fall Color Tour 10วัน 7คืน (11-20 Apr '20)(WWV15)

ทัวร์แคนาดา Canada Fall Color Tour 10วัน 7คืน (11-20 Apr '20)(WWV15)

รหัส CA-DS001

Cathay-Pacific-(CX)

ราคาเริ่มต้น 159,000 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์แคนาดา Canada Fall Color Tour 10วัน 7คืน (11-20 Apr '20)(WWV15)

pdf

เดินทางโดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก แอร์เวย์
บินภายในประเทศสู่เมืองโตรอนโต้ ไม่เหนื่อย
ชมสวนสวนบุชชาร์ต สวนพฤกษชาติที่สวยติดอันดับโลก
เยือนเลคหลุยส์ ในเขตอุทยานแห่งชาติบานฟ์ เป็นหมู่บ้านที่อยู่สูงที่สุดในแคนาดา
ชมแคนาเดียน ร็อคกี้ เป็นที่รู้จักมากกว่า 123 ปี สถานที่อันงดงามประดุจหนึ่งภาพวาด
ล่องเรือ Maid of the Mist ชมน้ำตกไนแองการ่า

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์แคนาดา Canada Fall Color Tour 10วัน 7คืน (11-20 Apr '20)(WWV15)
http://www.grandholiday.co.th/view/4460
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
 • วันที่ 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - แวนคูเวอร์ (แคนาดาตะวันตก)
 • วันที่ 2 : แวนคูเวอร์ - วิคตอเรีย - สวนบุชชาร์ต - แวนคูเวอร์
 • วันที่ 3 : แวนคูเวอร์ - บินสู่เมืองคัลการี - เที่ยวคัลการี - ทะเลสาบหลุยส์ อัญมณีเม็ดงามแห่งเทือกเขาร็อคกี้
 • วันที่ 4 : แม่น้าซัสแคตเชวัน(Saskatchewan Rover Crossing) - Johnston Canyon Icewalk - แบมฟ์
 • วันที่ 5 : แบมฟ์ - เคเบิ้ลคาร์ สู่ยอดเขาซัลเฟอร์ - เมืองคัลการี
 • วันที่ 6 : คัลการี - บินสู่โตรอนโต้ (แคนาดาตะวันออก)
 • วันที่ 7 : ล่องเรือชมน้าตกไนแองการ่า – ชมวิวน้าตกไนแองการ่าบน Skylon Tower - ช้อปปิ้ง Outlets - โตรอนโต
 • วันที่ 8 : เที่ยวเมืองโตรอนโต CN Tower - อิสระช้อปปิ้ง - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
 • วันที่ 9 : บินจากโตรอนโต้ - บินสู่ฮ่องกง - อยู่ในระหว่างทาการบิน
 • วันที่ 10 : ฮ่องกง - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
11 เม.ษ. 256320 เม.ษ. 2563159,000--25,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์แคนาดา ทัวร์แคนาดาราคาถูก อื่นๆ