city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์เกาหลี โซล แทอัน  ทิวลิปล้นทุ่ง 5D3N (APR-MAY20)(TG)(ZICN05)

ทัวร์เกาหลี โซล แทอัน ทิวลิปล้นทุ่ง 5D3N (APR-MAY20)(TG)(ZICN05)

รหัส KR-ZG386

Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์เกาหลี โซล แทอัน ทิวลิปล้นทุ่ง 5D3N (APR-MAY20)(TG)(ZICN05)

pdf

เที่ยวเทศกาลดอกทิวลิปติด 1 ใน 5 ของโลก
ชมดอกทิวลิปหลากสีสันถึง 1.2 ล้านดอก
ถ่ายรูปสุดชิคสวนศิลปะอันยาง ทุ่งดอกอาซาเลียเมืองคันโป

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์เกาหลี โซล แทอัน ทิวลิปล้นทุ่ง 5D3N (APR-MAY20)(TG)(ZICN05)
http://www.grandholiday.co.th/view/4419
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 : สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ - เมืองยงอิน - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
  • วันที่ 3 : เมืองแทอัน - เทศกาลดอกทิวลิปแทอัน - เมืองคันโป - เทศกาลดอกอาซาเลีย - คอสเมติค - ถนนฮงแด
  • วันที่ 4 : หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง - พระราชวังเคียงบกกุง - ศูนย์สมุนไพรโสม – ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง
  • วันที่ 5 : โซลทาวเวอร์ - สมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอเมทิส - สวนศิลปะอันยาง - ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน - สนามบินสุวรรณภูมิ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ19,999--5,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลีราคาถูก อื่นๆ