city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ฮ่องกง ช้อปปิ้ง ไหว้พระ เลทส์โก ส้มพาช้อป 3D2N (MAR-JUN20)(ZHKG12)

ทัวร์ฮ่องกง ช้อปปิ้ง ไหว้พระ เลทส์โก ส้มพาช้อป 3D2N (MAR-JUN20)(ZHKG12)

รหัส HK-ZG189

Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท/ท่าน

เที่ยวเต็มวัน ไปเช้า-กลับดึก พักฮ่องกง 2 คืน ไม่เหนื่อย
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของฮ่องกง หมุนกังหันแก้ชง
วัดแชกงหมิว ขอพรคู่รักที่วัดหวังต้าเซียน ชมวิวเขาวิคตรอเรียพีค
นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัดโปวหลิน
อิสระช้อปปิ้งแบบเต็มอิ่มทั้งวัน ณ ถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ฮ่องกง ช้อปปิ้ง ไหว้พระ เลทส์โก ส้มพาช้อป 3D2N (MAR-JUN20)(ZHKG12)
http://www.grandholiday.co.th/view/4396
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กระเช้าลอยฟ้านองปิง – พระใหญ่ลันเตา - Citygate Outlets Mall
  • วันที่ 2 : วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - เขา VICTORIA– หาด REPULSE BAY - A Symphony of Lights
  • วันที่ 3 : ถนนนาธาน – อิสระตามอัธยาศัยตลอดทั้งวัน – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ12,999-11,9995,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก อื่นๆ