city
 • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido โซอุนเคียว 6D4N (12-17Apr20)(JHHK0412 TG)

ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido โซอุนเคียว 6D4N (12-17Apr20)(JHHK0412 TG)

รหัส JP-JF004

Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น 62,999 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido โซอุนเคียว 6D4N (12-17Apr20)(JHHK0412 TG)

pdf

 • ชมสวนสัตว์อาซาฮิยาม่าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของประเทศญี่ปุ่น
  ชมความงามของน้ำตกกิงกะ ริวเซย์ ที่ไหลลงมาจากโตรกผาในหุบผาโซอุนเคียว
  พิพิธภัณฑ์หิมะและน้ำแข็งคามิคาวะ นั่งกระเช้าคุโระดะเคะ
  กระเช้าที่เชื่อมจากเชิงเขาของเมืองโซอุนเคียวถึงยอดเขาคุโระดะเคะ
  ช้อปปิ้งตลาดซัปโปโรโจไก ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของซัปโปโร

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido โซอุนเคียว 6D4N (12-17Apr20)(JHHK0412 TG)
http://www.grandholiday.co.th/view/4677
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
 • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ
 • วันที่ 2 : สนามบินนิวชิโตเซะ – อาซาฮิคาวะ – สวนสัตว์อาซาฮิยามะ – เมืองโซอุนเคียว – พิพิธภัณฑ์หิมะและน้ำแข็งคามิคาวะ
 • วันที่ 3 : น้ำตกกิงกะ ริวเซย์ – กระเช้าคุโระดะเคะ – เมืองซัปโปโร – มิตซุยเอาท์เลท – เมืองนิเซโกะ
 • วันที่ 4 : กิจกรรมลานหิมะ– Milk Kobo – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุ –ขึ้นกระเช้าภูเขาโมอิวะ
 • วันที่ 5 : ศาลเจ้าฮอกไกโด – ตลาดซัปโปโรโจไก – ศาลาว่าการเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร – สวนสาธารณะโอโดริ – ย่านซูซูกิโนะ
 • วันที่ 6 : สนามบินนิวชิโตเซะ – กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
12 เม.ษ. 256317 เม.ษ. 256362,99959,99956,9998,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ